Evropa, náš kontinent, je po Austrálii a Oceánii druhým nejmenším světadílem. Je kolébkou západní civilizace a jednotlivé evropské národy se už od 16. století výrazně podílely na historickém světovém dění. Bylo tomu až do 20. století, kdy byla Evropa z vedoucí pozice vytlačena Spojenými státy americkými. Důvodem toho byly zásadní změny po 2. světové válce, což pro evropské země znamenalo nejen ztráty kolonií, studenou válku, ale i rozdělení tzv. železnou oponou. Ta rozdělila Evropu na západní část a střední a východní část a na více než 40 let poznamenala hospodářskou i sociální úroveň a zvětšila rozdíly mezi západem a východem Evropy.

V současné době Evropa usiluje o jistou míru integrity vměstnanou pod název Evropská unie a pyšní se vysokou ekonomickou úrovní. Třeba proti světovému průměru má 2x vyšší HDP. Má 700 milionů obyvatel a 70% z nich žije ve městech. Hospodářské i sociální rozdíly mezi jednotlivými evropskými zeměmi jsou ale dodnes citelné.

Za světadíl je považována hlavně z historických a kulturních důvodu než z těch geografických. Geograficky je totiž spojena s Asií a podle učebnic je za hranici mezi těmito dvěma světadíly považováno pohoří Ural, Kavkaz a průlivy Bospor a Dardanely. Od Afriky ji dělí Středozemní moře a úzký Gibraltarský průliv. Evropa patří většinově do mírného podnebného pásu a díky Golfskému proudu tak nejsou typické žádné extrémní teplotní výkyvy. Přesto se podnebí od severu k jihu Evropy liší – oceánské klima ovlivňuje země západní Evropy a pro východní země je zas typické kontinentální podnebí.


Evropa se dělí do několika makroregionů. Řazení jednotlivých zemí do těchto makroregionů se u různých autorů liší.

Severní Evropa

Do severní Evropy budeme řadit nejen skandinávské země jako Norsko, Švédsko, Finsko, dále pak Dánsko včetně Faerských ostrovů a Grónska a také Island. Pro severské země je typické řídké osídlení a také drsné přírodní podmínky, které měly vliv na větší soulad člověka s přírodou. To se promítá i do severské kultury. Skandinávský poloostrov, na kterém leží Norsko, Švédsko a Finsko je většinou tvořen Skandinávským pohořím s horskými vrcholy kolem 2 500 m. n. m. Pro Norsko jsou pak typickým přírodním úkazem fjordy, které vytvořily řeky vtékající údolími do moře. Zbytek byl pak dokonán obrovskými ledovci. Baltské moře, jedno z moří Atlantského oceánu, které je zároveň jedním z nejméně slaných moří světa, omývá břehy Finska, Švédska, Dánska, Německa, Polska a pobaltských zemí a nachází se v něm řada velkých ostrovů jako třeba švédský Gotland nebo dánský Bornholm. Severské země lákají turisty hlavně na přírodní krásy – norské fjordy, hory, finská jezera či islandské sopky.

Západní Evropa

Zeměmi západní Evropy jsou Francie, země Beneluxu, Velká Británie a Severní Irsko a Irsko. Tyto země patří k hospodářsky nejvyspělejším zemí Evropy i světa a typická je pro ně vysoká hustota zalidnění a vysoká životní úroveň obyvatelstva.

Střední Evropa

Za hranice střední Evropy je považováno na severu Baltské moře, na jihu Apeninský poloostrov, hranice mezi východní, západní a střední Evropou už tak jasné ovšem nejsou. Většina autorů tak mezi země střední Evropy řadí alpské země jako Rakousko, Německo, Švýcarsko, Monako, Lichtenštejnsko a také Slovinsko a dále pak země tzv. Visegrádské čtyřky – Česko, Slovensko, Maďarsko a Polsko.

Východní Evropa

Definice východní Evropy je taktéž nejasná, ale pro naše potřeby tam můžeme zařadit pobaltské země jako Litva, Lotyšsko, Estonsko, evropskou část Ruska, Bělorusko, Ukrajinu a Moldavsko. Až do roku 1989 byl název východní Evropa spojován se zeměmi tzv. socialistického bloku. Většinu rozlohy tvoří Východoevropská rovina, na východě je pohoří Ural, které tvoří hranici s Asií a okrajově sem zasahuje také Kavkaz. Nachází se tu řada vegetačních pásů – tundry, lesy, stepi i pouště. Turisticky oblíbenými zeměmi východní Evropy se v poslední době stávají pobaltské země.


Jižní Evropa

Za země jižní Evropy považujeme Portugalsko, Španělsko, Andoru, Itálii společně s Vatikánem a San Marinem, Maltu, Chorvatsko, Srbsko, Černou Horu, Makedonii, Bosnu a Hercegovinu, Albánii, Kosovo, Řecko, ale také Bulharsko a Rumunsko a Kypr. Země Balkánského poloostrova leží na okraji Evropy už od dob antiky a dochází tu tak ke střetům různých kultur – ortodoxní náboženství, křesťanství i islám, což vede k míchání kultur i výrazné národní identifikaci, která má za vliv četné konflikty (např. v zemích bývalé Jugoslávie) a také ekonomickou zaostalost těchto zemí ve srovnání s ostatními zeměmi Evropy.

Cesty po světě Vás provedou po Evropě

Co se týká cestovního ruchu, Evropa díky svému dlouhému historickému vývoji nabízí významné historické a architektonické památky všech historických slohů a epoch či cenné umělecké sbírky a cestování po velkých evropských městech je u Evropanů velmi oblíbené. Příroda je v Evropě chráněna v rámci přírodních rezervací a národních parků, které jsou také velmi oblíbenými místy u turistů. V Evropě se střídá několik krajinných typů a můžete tu tak podnikat vysokohorské túry, lyžovat i se jen tak na kole toulat vinařskými oblastmi v nížinách.


V pravém menu najdete články věnované jednotlivým evropským zemím, dozvíte se v nich o tamější kultuře, kuchyni, ale hlavně v nich najdete informace k turistickým atrakcím a zajímavostem, které v jednotlivých zemích najdete. Články jsou doplněné důležitými odkazy i fotografiemi, které Vám usnadní Vaše poznávání Evropy. Proto pojďte s námi prozkoumat Evropu…