Lucembursko

  Lucembursko je maličká zemička, která sice nepatří k top místům v Evropě, kam vyrazit, my ji přesto doporučujeme k návštěvě. Láká nejen na své skvostné hlavní město zapsané na seznamu UNESCO, ale také na malebné kouty přírody poseté pevnostmi a velkolepě působícími hrady. Tak pojďte s námi prozkoumat Lucembursko.

  Lucemburské velkovévodství je jediným velkovévodstvím na světě. Je dědičnou konstituční monarchií. Hlavou státu je velkovévoda. Společně s Belgií a Nizozemskem tvoří volné společenství zemí Beneluxu. Země Beneluxu jsou považovány za nejvyspělejší v Evropě, s velmi rozvinutou ekonomikou, vysokou hustotou zalidnění, vysokou životní úrovní obyvatelstva a nízkou mírou nezaměstnanosti. Lucembursko má asi půl milionu obyvatel, úředními jazyky je němčina, francouzština a také lucemburština, což je dialekt němčiny v kombinaci s francouzštinou, kterou Lucemburčané hovoří hlavně doma. Hlavním městem je půvabné město Lucemburk. Platí se eurem a časové pásmo je stejné jako u nás.

  Zemi tvoří na severu kopce lucemburských Arden a bažiny, nachází se tu také nejvyšší hora celého velkovévodství Kneiff (560 m n. m.) a zbytek území pak rovinaté regiony plné lesů. V romantickém údolí řeky Mosely se pěstuje vinná réva.


  Dějiny Lucemburska jsou úzce spjaty s ostatními zeměmi Beneluxu a více se dočtete ve článku Dějiny zemí Beneluxu.

  Kuchyně této maličké země je ovlivněna především okolními zeměmi, jako je Německo, Francie a Belgie. Francie má vliv třeba na pečivo, oblíbený je švestkový koláč podobný tomu francouzskému. Oblíbené jsou také říční ryby na různé způsoby. Co se týká typického národního jídla, je jím plátek uzeného vepřového s boby a bramborami, označovaný jako Judd mat Gaardebounen. Dále je zde vyráběn měkký sýr Kachkéis. Typickými nápoji je víno a také pivo.

  Náš průvodce začneme v hlavním městě Lucemburku. Lucemburk je hlavním a největším městem Lucemburského velkovévodství a má něco přes 100 tisíc obyvatel. Leží ve skalnaté krajině nad soutokem řek Alzette a Pétrusse a jeho poloha je považována za jednu z nejkrásnějších v Evropě. Už v minulosti se právě díky této strategické poloze město těšilo velkému významu. Je významným bankovním centrem a také v něm sídlí řada institucí Evropské unie včetně Evropského soudního dvora. Město se pyšní vysokou úrovní života zdejších obyvatel. Jeho prohlídku zvládnete pěšky a nebudete na to potřebovat ani celý den.


  Město nabízí několik pěkných míst, která stojí za návštěvu. Mezi turistické zajímavosti a atraktivní místa Lucemburku patří vyhlídková trasa Chemin de La Corniche na skalnatém kopci zvaném Bock nad řekou Alzette. Tomuhle místu se kvůli své romantické poloze někdy říká: „nejkrásnější balkón Evropy“. Místo se nachází nedaleko Velkovévodského paláce a nabízí skutečně nezapomenutelný výhled na údolí řeky Alzette, opatství Neumünster a historickou čtvrť Grund. Protože strategická poloha vábila dobyvatele z okolních zemí, bylo město silně opevněno, aby bylo chráněno před nájezdníky a časem bylo opevňováno stále víc, díky čemuž si vysloužilo označení „Gibraltar severu“. Z dob dávného opevnění tu zůstalo na 23 kilometrů podzemních chodeb a dále pak rozsáhlé jeskyně. Tyto kasematy (podzemní chodby) zachránily život řadě obyvatel během druhé světové války, kdy se zde před ničivými leteckými nálety schovalo přes 35 tisíc lidí. V dnešní době je otevřeno 17 kilometrů podzemních chodeb a více o otevírací době a cenách se dozvíte zde.

  Lucemburk

  Další významnou památkou je Velkovévodský palác (Grand Ducal Palace), který se nachází v centru města a od roku 1890 je oficiální rezidencí velkovévody lucemburského. Půvabná renesanční budova fungovala jako radnice od svých počátků v 16. století až do konce 18. století. Za druhé světové války pak po německé okupaci fungovala jako koncertní hala a hospoda a díky tomu zažila sbírka palácového nábytku a uměleckých artefaktů nedozírných ztrát. Palác není přístupný veřejnosti, ačkoliv funguje jen jako kancelář velkovévody. Návštěvy jsou možné výjimečně v letních měsících. Královská rodina žije na nedalekém zámku Le Chateau De Colmar Berg.

  Dalším místem, které zmíníme, je náměstí Place Guillaume. Na místě dnešního náměstí, které je oblíbenou pěší zónou nejen u turistů, stával dříve františkánský klášter. Ve středu se nachází jezdecká socha Viléma II., jednoho z lucemburských velkovévodů. Na náměstí dále najdete radnici, před kterou stojí sochy lvů od významného lucemburského sochaře 20. století Auguste Trémonta. Na náměstí pak najdete několik dalších historických budov. Druhým hlavním lucemburským náměstí je Place d´Armes, které si pamětní deskou připomíná protest českého studenta Jana Palacha proti okupaci vlasti v roce 1968. Nachází se na jedné z budov. Myšlenka na zavedení pamětní desky se zrodila v hlavě Fernanda Zürna, který byl v 60. letech zástupcem primátora. S Československem ho pojilo přátelství už od druhé světové války, kdy se dokonce zapojil do odboje proti Němcům.

  Katedrála Notre-Dame je nejdůležitější sakrální památkou Lucemburska. Ve zdejší kryptě se nacházejí ostatky nejen výše připomínaného Jana Lucemburského jejichž pravost byla prokázána, ale i členů velkovévodské rodiny. V 17. století byla katedrála vystavěna jako jezuitský kostel ve stylu pozdní gotiky s renesančními prvky. Povýšena na katedrálu pak byla na konci 19. století. Ke katedrále náleží i hřbitov. V katedrále se od konce 19. století nachází soška Panny Marie Těšitelky zarmoucených vyrobená z lipového dřeva v 17. století a již od tohoto století k ní míří stovky poutníků, je považována za národní patronku. Z místa naproti katedrále je pěkný výhled na město, kousek odsud je pak památník Gëlle Fra věnovaný lucemburským obětem první světové války.

  Rozhodně nezapomeneme ani na opatství Neumünster a městskou čtvrť Grund, která je jako historické centrum města zapsána na seznamu UNESCO. Staré původní benediktinské opatství bylo zničeno v 16. století během jedné z francouzsko-německých válek. A proto si benediktini vystavěli opatství nové v půvabné historické čtvrti Grund. Během Francouzské revoluce pak až do roku 1867 komplex budov sloužil jako vojenská nemocnice. Když později klášter připadl do rukou státu, stal se pro změnu vězením. V současnosti se zde koná řada kulturních událostí, koncertů nebo seminářů. Historická čtvrť Grund je působivá, nachází se v údolí řeky Alzette a najdete zde řadu historických brázděných domů nebo podzemních chodeb. Procházka podél řeky Alzette skutečně stojí za to.

   Grund Lucemburk Grund Lucemburk

  Protože pro svou skalnatou povahu Lucembursko bojovalo s řadou roklí, které byl třeba překlenout, najdete tu dnes nespočet mostů a viaduktů. Přes řeku Pétrusse se táhne několik z nich jako Pont Adolphe nebo Pont Viaduc, které také stojí za fotku. Z mostu Pont Adolphe je pěkný výhled na staré město i dolů do kaňonu řeky.

  Městská čtvrť Kirchberg je moderní bankovní čtvrtí, ve které sídlí řada institucí Evropské unie, banky a také se zde nachází Lucemburčany milovaná Mušle (D´Coque), což je národním kulturním a sportovním centrem. Lucemburk je jednou z nejvýznamnějších zemí bankovnictví nejen v Evropě. Nachází se zde sídla 230 mezinárodních bank.

  Na závěr našeho putování po Lucemburku upozorníme na pevnost Thüngen neboli Dräi Eechelen. Má tři válcovité věže a v současnosti slouží jako muzeum. Lucemburk kdysi obepínalo mnoho takových pevností. Na oficiálních stránkách Lucemburku najdete informace ke všem zajímavostem a atrakcím vč. mapy, informací k cenám a otevíracím dobám.

  Hlavní město opustíme a zminíme ještě pár dalších míst v Lucembursku. Město Vianden je po hlavním městě druhým největším lákadlem Lucemburska. Je to skutečně půvabné středověké město na obou březích řeky Our v obklopení zalesněných kopců. Město láká na středověké úzké uličky i středověké opevnění s několika strážními věžemi. Kromě historické atmosféry města tu najdete dům francouzského spisovatele Viktora Huga, který tu žil krátce v exilu (v domě je pár artefaktů spojených s jeho návštěvou) a jedinou lanovku v Lucembursku vedoucí do zdejších zalesněných kopců, ze kterých se vám naskytne krásný výhled na město i jeho okolí. Dominantou Viandenu je ovšem jeho velkolepý gotický hrad, jehož stavba se datuje mezi 11. a 14. století a je to vůbec jedno z největších a nejzachovalejších feudálních sídel v Evropě. Do počátku 15. století hrad patřil mocného rodu hrabat z Viandenu, později rodu Oranžsko-Nasavských. Od roku 1890 patřil velkovévodské rodině, roku 1977 připadl do rukou státu. Hrad si můžete prohlédnout sami s audioprůvodcem. Uvidíte tu historické místnosti i hradní kapli. Hrad byl ve 20. století kompletně zrestaurován a dodnes je tak velmi působivý. Rozhodně ideální tip na výlet v Lucembursku.

  Vianden ovšem není jediným hradem v Lucembursku, který doporučíme k návštěvě. Dalším zachovalým středověkým hradem je hrad Bourscheid u stejnojmenné vesnice na řece Sûre v lucemburských Ardenách. Pohádkový hrad na vás bude shlížet z výšky necelých 150 metrů, v noci bývá krásně osvětlený. Jeho počátky se datují do 10. století, středověké opevnění s osmi věžemi přibylo ve 14. století. Hrad si můžete prohlédnout sami s audioprůvodcem. Budete-li tu v létě, můžete využít dvou říčních pláží – Bourscheid-Plage a Dirbach.


  Ještě krátce zůstaneme v lucemburských Ardenách, což je ideální oblast pro milovníky turistiky. Zdejší zalesněné kopce nabízejí spoustu turistických tras, jsou poseté hrady a pevnostmi, které připomínají bitvu o Ardeny, skalními formacemi i malebnými údolími.

  Dalším hradem, na který upozorníme, je Beaufort, v malebném zalesněném regionu Mullerthal. Tady se nachází hrad Beaufort vystavěný mezi 11. a 12. stoletím, který byl hodně poničen během třicetileté války. V 17. století se zdejší majitelé pokusili o renesanční přestavbu, která ale nakonec skončila vybudován vedlejšího renesančního hradu, který se stal novým sídlem a původní gotický hrad tak zůstal neobydlen. Oba hrady si můžete prohlédnout, nový renesanční hrad si můžete prohlédnout v rámci prohlídek s průvodcem. Součástí prohlídky je také ochutnávka ve zdejších sklepích vyráběného likéru z černého rybízu zvaného Cassero. Beaufort taktéž stojí za návštěvu. Regionu Mullerthal pak láká na pěknou zalesněnou lucemburskou přírodu posetou turistickými trasami a skalními formacemi. Nachází se tu také park Malé lucemburské Švýcarsko, což může být zastávka hlavně milovníku turistiky.

  Dále zmíníme hrad Clervaux, který už je poměrně moderní a není tak působivý jako předchozí tři, dnes je v rukách státu a sídlí tu informační středisko, vládní kanceláře a dále pak světoznámá výstava uměleckých fotografií věnovaných tématu člověka a lidskosti. Výstava zapsaná na seznamu UNESCO nabízí na 503 fotek od 273 umělců z 68 zemí světa a věnuje se aspektům lidskosti jako je láska, narození, víra, mír i válka. Kromě výstavy v hradu dále najdete muzeum věnované bitvě v Ardenách, což byl poslední pokus nacistického Německa o zvrácení průběhu války. Bitva se odehrávala v zalesněných kopcích belgických a lucemburských Arden. V muzeu jsou k vidění dobové zbraně, uniformy i dokumenty. Muzeí věnovaných této bitvě je v Lucembursku několik (v malebném hradu Wiltz a pak v Ettelbrucku). V Clervaux pak ještě upozorníme na benediktinský klášter sv. Mořice a Maura, který byl založen roku 1890.

  Celé Lucembursko je poseté historickými hrady či jejich zříceninami. Zmíněné hrady Vianden, Beaufort a Bourscheid jsou ale těmi nejpůsobivějšími z nich. Z těch dalších, méně známých, budeme už jen okrajově jmenovat tyto hrady: Bourglinster u vesnice Linster, malebné ruiny hradu Larochette a hrad Useldange.

  Pokračujeme do města Echternach na březích řeky Sûre, asi 14 kilometrů od hradu Beaufort. Samo městečko je pro své uličky a panská sídla malebné, dominantou je ale skvostný benediktinský klášter, jehož založení je datováno do 7. století. Klášter tvoří čtyři dlouhá křídla kolem středového prostranství a bazilika s hrobkou zakladatele kláštera, sv. Wilibrorda. Pěkné jsou také zdejší fresky. Pěkné a ideální pro turistiku je i okolí města, již bylo zmiňována v okolí hradu Beaufort. Najdete tu skalní formace i vodopády. V této oblasti se pak nachází také Berdorf, oblíbená u sportovních lezců pro své přístupné skály.

  Krátkou zastávku pak uděláme ještě ve vesnici v kopcích se jménem Esch-sur- Sûre. Malebné horské vesničce dominují ruiny pevnosti z 10. století. Nedaleko odsud pak leží obrovská přehrada Upper- Sûre, která nefunguje jen jako zásobárna pitné vody a výrobce elektrické energie, ale také jako místo oblíbené pro provozování vodních sportů. Než se tu ovšem začnete koupat, zjistěte, zda se nekoupete v zakázané oblasti (některé oblasti jsou chráněné kvůli produkci pitné vody).

  Půvabné je i údolí řeky Mosely, ve které se nachází řada vinic a středověkých vesniček, kolem kterých se můžete projet třeba na kole. Tuto část najdete na východě Lucemburska. V zdejší oblasti zmíníme lázeňský komplex Mondorf le Domaine Thermal, který proslul svými 24°C teplými léčivými minerálními prameny a je to ideální tip na zrelaxování unaveného těla po prohlídce všech těch hradů a malebných lucemburských koutů.

  Jste-li tu s dětmi, doporučíme dětský zábavní park plný atrakcí a prolézaček Parc Merveilleux. Úplně posledním tipem bude už jen Národní muzeum hornictví ve městě Rumelange, které se věnuje historii těžby železné rudy od začátku 19. století do 80. let, ukazující dobové vybavení.

  Ačkoliv třeba Lucembursko není vaším prvořadým cílem, budete-li mířit do oblasti zemí Beneluxu, neváhejte zde strávit pár dní.  Další tipy na akční letenky a super zájezdy najdete na naší domovské stránce.

  Pokud se Vám tento průvodce líbil, podpořte nás na našem facebookovém profilu, kde nabízíme tipy na to, kam vyrazit a také se tam dozvíte spoustu cestovatelských zajímavostí.

  Nepovažujete za žádného zkušeného cestovatele a nevíte, kde sehnat levné letenky nebo jak si zařídit ubytování v zahraničí? Chcete si v zahraničí půjčit auto a nevíte, co to všechno obnáší? Nebo Vás zajímá, jak zůstat na dovče co nejvíce v bezpečí a na co všechno před cestou nezapomenout? Mrkněte na naše rady a tipy pro cestovatele, kde se dozvíte o všem, co je před Vaší cestou třeba zařídit. Pokud s cestováním začínáte nebo máte strach, že si dovolenou na vlastní pěst nezvládnete naplánovat sami nebo se bojíte, že nemůžete cestovat do světa bez znalosti cizího jazyka, mrkněte taky na to, jak Vám s tím pomůžou Cesty po světě. Rádi s Vámi budeme na telefonu po celou dobu Vašeho pobytu v zahraničí a případně vykomunikujeme všechno, co sami nezvládnete. Naplánujeme Vám dokonalou expedici či dovolenou po celém světě do nejmenšího detailu a Vy se už o nic nebudete muset starat. Pokud potřebujete jakoukoliv pomoc při Vaší cestě do zahraničí, podívejte se na to, jak Vám s tím můžeme pomoci.

  Vaše Cesty po světě