Rakousko

Rakousko, pro nás docela blízký jižní soused, je nádhernou zemí. Zemí, která v první řádě láká na úžasnou přírodu tvořenou horami a jezery. Má ale také velmi bohatou historii, ze které se tu dochovala celá řada hradů, zámků a pevností, ale také řada historických měst jakými jsou třeba Graz, Linec či Salcburk. Rakousko má několik památek zapsaných v UNESCO a je to zároveň země, do které se můžete vydat po celý rok. Za lyžováním a proslulými vánočními trhy v zimě, za turistikou a památkami od jara do podzimu. Nudit se tu budete jen těžko.

Rakouská republika je spolková republika ležící ve Střední Evropě. Hraničí s Lichtenštejnskem a Švýcarskem na západě, s Itálií a Slovinskem na jihu, s Maďarskem a Slovenskem na východě a s Českem a Německem na severu. Hlavním městem je Vídeň. Rakousko je spolkovou parlamentní republikou, hlavou země je prezident volený napřímo. Rakouský parlament má dvě komory, Národní radu a Spolkovou radu. Rakousko je federací tvořenou devíti spolkovými zeměmi. Jde o Vídeň, Dolní a Horní Rakousko, Štýrsko, Tyrolsko, Korutany, Salcbursko, Voralbersko a Burgenland. Třemi největšími rakouskými městy je Vídeň, následována Štýrským Hradcem a Lincem. Rakousko má 8,8 milionů obyvatel, z nichž většina se hlásí k římsko-katolické církvi. Zhruba kolem 20 % obyvatel je přistěhovaleckého původu. Nejedná se ale pouze o muslimy, ale silné zastoupení mají i Češi, Slováci, Maďaři nebo Chorvati.

Rakousko regiony

Stručně a heslovitě pár praktických informací. Úředním jazykem je němčina, v turisticky atraktivních místech se bez problémů domluvíte anglicky. Měnou je Euro. Protože je Rakousko jednou z nejvyspělejších zemí Evropy, bez problémů tu najdete celou řadu bankomatů nebo můžete téměř všude platit platebními kartami. Rakousko je součástí EU i Schengenského prostoru, proto pro vstup sem postačí pas nebo občanka. Čas tu platí stejný jako u nás, tedy středoevropský, tzn. GMT +1 hodina. Stejně jako u nás funguje letní a zimní čas. Stejné jako u nás jsou i zásuvky a zástrčky, elektroniku se dvěma kolíky zapojíte bez problémů. Hlavní turistická sezóna je, stejně jako kdekoliv jinde v Evropě, od července do srpna, kdy bývají turistické atrakce narvané doslova k prasknutí. Lyžařská střediska v zimní sezóně fungují od poloviny prosince do konce března. V Rakousku funguje stejný metrický systém měr jako u nás. Rakousko je mimochodem rájem kuřáků, vždy se ale při vstupu do restaurace či hotelu podívejte, zda se jedná o kuřácké či nekuřácké místo. Rakousko má samozřejmě vynikající zdravotnictví, z případného ošetření tak nemusíte mít strach. Voda z kohoutku je pitvá, v restauracích ji ale moc často nedávají.

Odstavce věnované historii země začneme v době římské, tj. od roku 15 př. n. l. Po pádu Říše římské v 5. století se tu střídaly kmeny Germánů, Slovanů, Bavorů a později Franků, kteří tehdejší Rakousko ustanovili částí východofranské říše. První zdejší vládnoucí dynastií byl rakouský rod Babenberků, který zemi vládl od 2. poloviny 10. do 1. poloviny 13. století. Tou dobou bylo Rakousko rozděleno na několik vévodství. Když roku 1246 rod Babenberků vymřel, nastal o jejich dědictví boj. Dočasně získal vládu v rakouském, štýrském i korutanském vévodství Přemysl Otakar II. (díky sňatku s Markétou Babenberskou), od roku 1273 se však císaři Rudolfovi I. Habsburskému dařilo českého krále z rakouských zemí vytlačovat, až jej nakonec zcela porazil roku 1278 v bitvě na Moravském poli, čímž babenberské dědictví definitivně získali Habsburkové. Moc Habsburků se z jejich držav v severním Švýcarsku rozšířila na rakouské a štýrské vévodství, a dále pak na Korutany a Tyroly. Po smrti Rudolfa IV. Habsburského ve 14. století si jeho synové mezi sebe zemi rozdělili. Ještě v témže století sice došlo ze znovusjednocení, stejný scénář ale následoval i v 16. století. Rozdělená země musela čelit náboženskému neklidu i třicetileté válce a k jejímu sjednocení došlo znovu v 2. polovině 17. století. Tou dobou vládl Leopold I., který díky vytlačení Osmanů z Uher výrazně zvětšil území habsburské monarchie. O další území se Rakousko zvětšilo po válce o dědictví španělské na počátku 18. století, která byla důsledkem vymření španělské habsburské dynastie. Války se účastnily téměř všechny evropské mocnosti a jejím důsledkem bylo nové rozdělení Evropy. Rakousku v ní připadla některá území do té doby ovládaná španělskými Habsburky. Šlo o území v Itálii – Sardinie, severní Itálie a dále pak tehdejší Španělské Nizozemí (dnešní Belgie, Lucembursko a části severní Francie). Když v 1. polovině 18. století zemřel císař Karel VI. bez mužského potomka, jeho dcera, Marie Terezie, musela čelit řadě útoků a snahám o získání rakouského území. Následovaly války o území, které zemi velmi vyčerpávaly a Marie Terezie se svým synem Josefem II. byli nuceni provést řadu osvícenských reforem, jež začaly feudální správu nahrazovat moderní státní správou. Na počátku 19. století postihlo habsburskou monarchii Napoleonovo tažení. Tou dobou existovaly v tehdejším Rakouském císařství snahy o potlačení liberálních myšlenek, následované řadou neúspěchů v zahraniční politice. Tyto neúspěchy nastupujícího císaře Františka Josefa I. donutily změnit kurz a změnit absolutistický systém na konstituční monarchii. František Josef I. vládl zemi po 68 let, od revoluce 1848 do roku 1916. Jeho manželskou byla slavná císařovna Sissi. Za jeho vlády, zhruba od 70. let 19. století, se monarchie začala orientovat na spojenectví s Německem, následované ale řadou nacionálních problémů. Z tohoto důvodu František Josef I. Rakouské císařství změnil roku 1867 na Rakousko-Uhersko. To byl státní útvar a unie zemí existující mezi lety 1867 až 1918. Patřilo do ní Rakousko, dnešní Česko, Slovensko, Maďarko, a území se táhlo až dál na východ do dnešního Chorvatska, Rumunska, Srbska a jiných. Celý stát měl přes 51 milionů obyvatel (zhruba kolem roku 1910). Katastrofu pro Rakousko-Uhersko znamenala první světová válka, na jejímž konci roku 1918 se rozpadlo. Od konce války existoval státní útvar První Rakouská republika, který fungoval do roku 1934. V této doby Rakousko nastoupilo cestu autoritativního státu, čelilo převratu rakouských nacistů a celkově na tom hospodářsky nebylo vůbec dobře. Krom toho muselo čelit stále většímu tlaku Hitlerova Německa, jež si nakonec v březnu 1938 vynutilo zabrání Rakouska, které podpořila v referendu většina Rakušanů. A tak bylo Rakousko součástí Hitlerovy Třetí říše. Tak se také zúčastnilo druhé světové války, při které zahynulo na 300 tisíc rakouských vojáků. Po pádu Německa bylo podobně jako ono obsazeno Spojenci, kteří si zemi rozdělili do několika okupačních zón. Plnou suverenitu Rakousko získalo až roku 1955, kdy došlo k definitivnímu stažení Sovětského svazu, které se podílelo na osvobození Rakouska. Právě proto, že se v této době Sověti stáhli (což vyjednali rakouští politici), se Rakousko nezařadilo do východního bloku a tím se nastartoval jeho pozoruhodný hospodářský vzestup, který vedl k jeho dnešní hospodářské prosperitě.

Dnes je Rakousko jednou z nejbohatších zemí EU a zároveň se pohybuje v desítce nejbohatších zemí světa. Jeho ekonomika nejvíce utrpěla rozpadem Rakousko-Uherska, protože potom zůstalo na 70% průmyslu na území českých zemí. Ztráty následovaly i po obou světových válkách. Dnes je hlavním tahounem rakouské ekonomiky cestovní ruch. Počty turistů se každoročně pohybují kolem 25 milionů turistů a z cestovního ruchu tak do státní kasy plynou obrovské příjmy. Až 12% se cestovní ruch podílí na celkovém HDP země. Zároveň vydělává i jako tranzitní země pro cesty na Balkán a do Itálie, jedním z největších evropských letišť je také zdejší Vídeňské mezinárodní letiště. Významné zastoupení má i zemědělství, které se provozuje hlavně v nížině Dolního Rakouska. Pěstuje se víno, chová se dobytek. Průmysl má v zemi velmi slabé zastoupení. Rakušané jsou také známí svým odporem k jaderným elektrárnám, elektrickou energii tak získávají hlavně z vodních elektráren.


V souvislosti s rakouskou historií se nelze krátce nezmínit i o výrazné rakouské kultuře a umění. V 18. i 19. století bylo Rakousko, potažmo Vídeň, centrem udávajícím trendy v evropském kulturním životě a umění, které zahrnovalo především hudbu. Z Rakouska pocházeli nejvýznamnější světoví hudební skladatelé, z nichž musíme jmenovat W. A. Mozarta (zřejmě nejslavnějšího rakouského rodáka), J. Haydena, F. Schuberta, J. Strausse, později pak Gustava Mahlera. Rakousko má také celou řadu slavných dirigentů i hudebních interpretů. Až do dnešních dnů si tak v kulturním dění drží klasická hudba výsadní postavení. Dnes je také proslulý Novoroční koncert Vídeňských filharmoniků, které se koná každoročně 1. lednové dopoledne ve Vídeňském koncertním domě Wiener Musikverein. Koncert je přenášen televizí a zasahuje tak na Nový rok skoro miliardu lidí po celém světě. Rakousko ale nemá jen známé hudebníky. Kvalitní je i rakouská divadelní scéna, ze spisovatelů z našich škol známe třeba Gustava Meyrinka či Hugo von Hofmannsthala. Nobelovu cenu za literaturu mají pak dvě rakouské spisovatelky - Bertha von Suttnerová a Elfriede Jelineková. Co se týká rakouského malířství, nejslavnějším období a místem je secesní Vídeň kolem roku 1900. Tehdy tu působili malíři jako Gustav Klimt, Oskar Kokoschka či Egon Schiele. Své dětství ve Vídni prožil i Sigmund Freund, zakladatel psychoanalýzy, Rakousko ale vychovalo i řadu dalších světových vědců. V oblasti sportu se největšímu zájmu těší s ohledem na všudypřítomné hory alpské lyžování a skoky na lyžích, Rakušané mají několik zlatých olympijských medailistů. K nejslavnějším rakouským sportovcům všech dob pak patří Niki Lauda, trojnásobný mistr světa Formule 1.

Když se řekne rakouská kuchyně, asi Vás s největší pravděpodobností napadne vídeňský řízek a skvělý sachr dort s kávou. Ano, jako základ dobré, je tu toho k ochutnání ale mnohem víc. Kuchyně se přirozeně liší regionálně, alpská kuchyně je přece jen jiná než ta vídeňská. V našem průvodci se o regionálních delikatesách dozvíte více. Turisté mají v oblibě zdejší Würstelstände, tedy stánky s klobásami. Nejoblíbenější klobásou je kalorická Käsekrainer, tedy klobása plněná tučným sýrem, je tu ale oblíbené i jiné pouliční jídlo. Seženete tu různé prodejny hamburgerů, kebabů i suši. Frčí uzeniny, oblíbená je žemle se sekanou (Leberkässemmel) nebo skvělé koblihy zvané Krapfen. Oblíbené je maso na různé způsoby, kysané zelí, vyrábí se tu víno i sýry. Rakouskou klasikou je Wiener Schnitzel, tedy vídeňský řízek, což je správně telecí kotleta velikosti talíře. Oblíbené je i vařené hovězí s křenem. Rakušané ale také milují knedlíky na různé způsoby. Máte tu ale i možnost ochutnat sladkovodní ryby ze zdejších jezer. Za tradiční dezerty platí ony zmiňované koblihy, ale hlavně pak proslulý vídeňský sachr, známý linecký koláč, jablečný závin, trhanec s jablky známý jako Kaiserschmarren nebo pralinky Mozartovy koule. Proslulá je pak také vídeňská kavárenská kultura, vídeňské kavárny jsou dokonce od roku 2011 zapsány na seznamu nehmotného dědictví UNESCO. První kavárna byla ve Vídni založena už v 17. století. Kavárny nabízejí různé kávové speciality, asi nejoblíbenější je Melange, káva smíchaná s mlékem v poměru 1:1. Z alkoholických nápojů je oblíbené pivo (rakouskou značkou je třeba Gösser) a víno. Z nealka pak zmíníme velmi oblíbenou bylinnou limonádu Almdudler.


A co si přivézt z Rakouska za tradiční suvenýry? Tak pravděpodobně to bude něco s podobiznou slavné Sissi a Františka Josefa I. Pokud ale na ty kýče moc nejste, tak si můžete přivézt nějaké ty regionální výrobky. Jde třeba o výšivky z Voralberska, keramiku a porcelán, typické oblečení (hubertusy) ze Salcburska a Tyrolska, tradiční Mozartovy koule - vynikající a zároveň tradiční salcburskou pochoutku nebo vína z Burgenlandska.

Rakousko není velkou zemí. 60% jeho celkové rozlohy tvoří hory. Jde o Alpy, Vysoké a Nízké Taury, Vídeňský les, okrajově na severovýchod zasahují Západní Karpaty. Nejvyšší rakouskou horou je Grossglockner vysoký 3 798 m. n. m. Nížiny leží podél Dunaje, který odvodňuje drtivou většinu Rakouska. Nížiny a pahorkatiny zahrnují jen asi ¼ rakouského území. Takže o hory tady jednoduše není nouze. Největším rakouským jezerem je Neziderské jezero, o které se Rakousko dělí s Maďarskem. Rakouská jezera společně s horami hrají důležitou roli v cestovním ruchu.

Rakousko má několik letišť, pokud sem ale poletíte letecky, pravděpodobně využijete lety do Vídně na Vídeňské mezinárodní letiště. Odsud do centra města se dostanete vlaky City Airport Train, které jezdí do centra každých 30 minut zhruba od 5:30 do 23:00 hodin. Do Rakouska se ale z Česka bez problémů dostanete také vlaky a autobusy, stejně tak vlastním autem. Zdejší silnice a placené dálnice patří k nejlepším v Evropě. Dálnice jsou označeny písmenem A a doplněné číslem, pro jízdu po nich potřebujete známku (Vignette). Silnice první třídy jsou označovány písmenem B.


Ačkoliv je Rakousko docela malou zemí, všechna jeho hlavní lákadla jen těžko zvládnete za jednu cestu navštívit. Milovníci přírody budou nadšeni, milovníci bohaté a zajímavé historie, stejně tak milovníci architektury, kultury či výborné kuchyně budou nadšeni. Rakousko toho nabízí spoustu. Alpy, největší evropské pohoří, nabízejí vynikající možnosti pro lyže a snowboard v zimě, na jaře a v létě zas skvělé příležitosti pro turistiku. Velmi bohatá a zajímavá historie za sebou zanechala nejen velkolepé bohatství v podobě historické architektury a uměleckých sbírek, ale i zajímavou kulturu a kuchyni. V tomto odstavci je jen výčet těch pár top rakouských zajímavostí. Podrobný a kompletní průvodce pak najdete tak, jak to znáte z našich jiných průvodců, v pravém menu. O Alpách, jednom z hlavních lákadel, jsme už mluvili. Tím druhým největším lákadlem je velkolepá Vídeň, hlavní město, které láká nejen na velkolepý Schönbrunn zapsaný v UNESCO, ale i na svou katedrálu, barokní paláce, španělskou jezdeckou školu nebo proslulé vídeňské kavárny. Další téměř povinnou zastávkou je Salcburk s pevností Hohensalzburg či připomínkami své bohaté hudební kulturní scény. V UNESCO je pak také zapsán romantický kout údolí Dunaje, Wachau, které je také skvělým tipem, stejně jako ledová jeskyně Eisriesenwelt nebo nejvyšší evropské vodopády, Krimmelské vodopády. Nechceme opomenout ani Innsburk, jezera v proslulé Solné komoře nebo druhé největší rakouské město, Graz. Ano, je toho skutečně mnoho. Pro Váš výlet do Rakouska se Vám náš podrobný průvodce bude více než hodit. Najdete ho v pravém menu a je rozdělen podle turisticky atraktivních míst a také podle devíti rakouských zemí. Tak procestujte Rakousko s Cestami po světě.

Rádi byste procestovali Rakousko, ale nevíte, jak na to? Přečtěte si naše rady a tipy na cesty, ve kterých se dozvíte, kde sehnat ubytování nebo letenku, jak cestovat po světě autem, kolik si vzít s sebou peněz v hotovosti nebo jak si udělat dokonalý itinerář.

Pokud byste rádi procestovali nějakou zemi nebo místo a netroufáte si na to na vlastní pěst, ať už proto, že neumíte žádný cizí jazyk, nezvládnete to naplánovat, aniž byste na něco nezapomněli nebo prostě jen nemáte čas plánovat a zařizovat všechno kolem vaší dovolené, využijte našich služeb cestovatelům. Vaši cestu připravíme do nejmenšího detailu a s ohledem na všechna Vaše přání a nebo jen budeme na telefonu po celou dobu Vaší cesty, abychom Vám připadně pomohli vykomunikovat nějaké problematické situace v případě, že Vaše angličtina na to nebude stačit. Podívejte se, jak Vám Cesty po světě mohou pomoci na Vašich cestách!

Pokud se Vám tento průvodce líbil, podpořte nás na našem facebookovém profilu, kde nabízíme spoustu zajímavých tipů na to, kam vyrazit, kde sehnat levné letenky nebo co se právě děje ve světě.