Belgické království je jedna ze zbývajících konstitučních monarchií v Evropě. Hlavním městem je Brusel. Celá země má přes 11 milionů obyvatel. Belgie je vysoce rozvinutý průmyslový stát, kde má své místo i zemědělství a má jedno z nejvyšších HDP na světě. Hlavními průmyslovými oblastmi jsou velká měst jako Brusel, Antverpy, Lutych, Gent nebo Bruggy . Typická je výroba piva, cukru a čokoládových pralinek pověstných po celém světě. Platí se eurem, které nahradilo belgický frank. Belgie byla v historii významná pro své výtvarné umění a architekturu, na zdejším území se vyvíjely snad veškeré významné evropské umělecké slohy. Poloha Belgie je většinou rovinatá, z pohoří pak zmíníme Ardenny na jihovýchodě země. Tato země má jednu z nejvyšších hustot zalidnění v Evropě.

Belgie se dělí kulturně a politicky na 3 společenství a geograficky pak na 3 regiony. Dvěma hlavními sociálníma skupinami jsou Vlámové a Valoni, kteří tvoří Vlámské a Valonské společenství. Vlámské společenství a region Vlámsko tvoří sever země. Valonský region pak tvoří jih země. Třetím regionem země je Region Brusel – hlavní město. Belgie je tak rozdělena nejen kulturně a politicky, ale i jazykově. Má 3 úřední jazyky, francouzštinu, kterou hovoří Valoni, nizozemštinu (též zvanou vlámština), kterou užívají Vlámové a němčinu. Podle belgické ústavy si tato společenství mohou rozhodovat a zároveň zodpovídat za oblast vzdělávání ve svém regionu, kultury a jazyka, zemědělství, zdravotnictví nebo energetiky. Vlámové tvoří většinu populace, je jich 58%, Valonů je 31%. 60% obyvatel pak mluví nizozemsky a 40% francouzsky. Mezi Vlámy a Valony existují rozdíly jak v mentalitě, tak způsobu života, kultuře a dokonce i architektuře. Vlámové jsou blízcí Nizozemcům, jejich kultuře a mentalitě, Valoni pak jsou francouzští. Existuje mezi nimi i výrazná nevraživost, vyprávějí si o sobě vzájemně řadu vtipů a stále existují jisté separatistické snahy o rozdělení Belgie a přidružení Valonského regionu k Francii.

Historie Belgie je úzce spojena s okolními zeměmi, které společně utvářejí volné společenství Benelux a také se sousední Francií. Podrobné informace o historii zemí Beneluxu se dočtete v článku Dějiny zemí Beneluxu. Když v 15. století začíná do většiny Evropy z rozvinuté Itálie proudit renesance, kultura bohaté a vysoce rozvinuté oblasti Flander (Vlámsko) má svůj vlastní umělecký směr. Rozvíjí se tak především tzv. vlámské malířství. To se rozvíjelo nezávisle na dění v Evropě a oprošťovalo se od běžných témat jako byla antika nebo renesance. Zakladateli vlámského malířství byli Jan Van Eyck a Hubert van Eyck. Jejich nejvýraznějším a největším společným dílem je Gentský oltář v katedrále Sv. Bavona v Gentu. Kromě malířství se zde v 16. století rozvíjelo umění tapisérií (nástěnných koberců). Ve výrobě tapiserií v Evropě byla Belgie vedle Francie jedním z nejvýznamnějších výrobců. Významná byla třeba výrobna v Bruselu. Typické pro tapiserie byly hlavně křesťanské motivy, později se ale z kostelů toto umění dostává i mezi normální lidi. Literatura se logicky rozlišuje na tu francouzsky a tu nizozemsky psanou. Oblast Flander (Vlámsko), která dnes zaujímá sever Belgie a francouzský region Nord-Pas-de-Calais byla v historii velice bohatá hlavně díky výrobě vysoce kvalitního sukna.


Co se týká belgické kuchyně, může v mnoha ohledech připomínat kuchyni francouzskou. Jsou podobné třeba předkrmy, jako je paštika nebo kachní játra. Velmi oblíbené jsou také mořské plody – hlavně slávky a ústřice a také ryby. Mušle se podávají často s hranolkami, které jsou zde velice oblíbené a zdejší „hranolkárny“ najdete skoro na každém rohu. Ovšem pozor, v žádném případě se nejedná o hranolky alá Mc´Donalds, ale o o mnohem lepší a větší. Z dalších jídel je oblíbený třeba masový vývar se zeleninou a smetanou, waterzooi. Vyrábí se zde také belgické sýry (opět je cítit vliv Francie). Z dezertů jsou nejoblíbenější, naprosto jedinečné a typické belgické wafle a vynikající čokoládové pralinky. Pralinky můžete ochutnat třeba v síti čokoládoven Govinda nebo Neuhause (John Neuhause je poprvé uvedl na trh). Co se týká nápojů, typickým nápojem je zdejší pivo, což už zase tak připomínající Francii není. Vyrábějí se zde různé druhy a příchutě piva, můžete zkusit třeba ovocné chutě jako třešňová, jablková nebo zázvorová, třeba značky Gueuze. Světoznámou značko belgického piva je Stella Artois. Kromě piva je oblíbené i víno. Pivovary a výrobny čokoládových pralinek nabízejí možnost exkurzí a různých exhibic v mnoha městech Belgie. Jednotlivé pivovary a „čokoládovny“ s odkazem na oficiální stránky najdete zde. Stačí si jen vybrat, ve kterém městě a co chcete navštívit – zda muzeum čokolády, výstavu nebo si přímo udělat prohlídkový okruh některou z vybraných výroben.

I když Belgie nepatří k nejnavštěvovanějším zemím Evropy, má řadu historických unikátních stavebních památek, které byste měli vidět. Nejnavštěvovanějšími místy Belgie jsou především významná historická města, nabízející řadu nádherných historických budov a paláců. Nejnavštěvovanějšími z měst je samozřejmě Brusel, dále Antverpy, Lutych, Gent a Bruggy. Poblíž Bruselu pak leží i slavné bitevní pole Waterloo, kde se odehrála pro Napoleona Bonaparteho zásadní porážka, v historii známá jako bitva u Waterloo. Z těch dalších, méně známých atrakcí Belgie, můžete navštívit třeba lázeňské město Spa, opevněné historické město Namur, Liege nebo radnici ve městě Leuven. Milovníci válečné historie mohou zamířit do města Bastogne, kde si na památnících a muzeích mohou připomenout jednu z bitev Druhé světové války, případně navštívit zdejší muzeum válečných událostí. Na seznamu UNESCO je zapsána řada zvonic na severu Belgie a Francie, jednu z takových můžete vidět v městečku Mons. Pěkné je i přímořské lázeňské město, přístavní Ostende.

Můžete tu vidět i řadu pěkných hradů a zámků, z těch nejzajímavějších jmenuji třeba Beloeil, hrad Havré nedaleko města Mons, Jehay, Bouillon, Veves nebo Annevoie. Z dalších zajímavostí tady pak také mají parfumerii Guy Belforge, ve které nabízí exhibice a prohlídky, při kterých můžete spatřit proces výroby parfémů. Další zajímavostí je pak nemocnice Notre Dame a la Rose ve městečku Lessines, kde můžete navštívit historickou nemocnici, která zde má své základy již ze 13. století. Můžete si projít historický areál nebo si prohlédnout výstavu různých chirurgických nástrojů z dávných dob. Další zajímavostí je cisterciácký klášter ve městě Orval. Z přírodních krás zmíníme pak jeskyni Han-sur-Lesse, kde můžete zamířit do podzemních jeskyní, prohlédnout si různé chodby nebo skalní dómy. Za přírodou a sportem můžete zamířit také do pohoří Ardenny, které jsou pěkných přírodním koutem Belgie.