Meklenbursko - Přední Pomořansko

  Toto je průvodce cestovatelského webu Cesty po světě, který je součástí našeho obsáhlého průvodce po celém Německu, jež doporučujeme k přečtení před Vaší cestou kamkoliv v Německu. Dozvíte se tam vše o cestování po Německu, průvodce po dalších místech země a hodit se může i článek věnovaný dějinám Německa. V tomto článku Vám nabízíme kompletní průvodce po spolkové zemi Meklenbursko-Přední Pomořansko, prozkoumáme společně Rostock, hlavní město spolkové země Schwerin nebo slavnou Rujánu.

  Meklenbursko - Přední Pomořansko (Mecklenburg-Vorpommern) je nejřidčeji osídlenou německou spolkovou zemí. Celá spolková země má jen 1,8 milionů obyvatel. Vznikla spojením dvou bývalých vévodství, podle kterých má dnes svůj název. Jde o turisticky atraktivní oblast, a to hlavně díky svým skvělým plážím. Za pobřežím sem míří početné davy turistů. Zdejší dva největší německé ostrovy, Rujána a Usedom, jsou oblíbenými turistickými letovisky německé smetánky už od konce 19. století. Za odpočinkem sem jezdili vévodové i císař. Rujána dnes patří k nejoblíbenějším prázdninovým cílům Německa, a to díky svým křídovým útesům tyčícím se nad hladinou Baltského moře. Pobřeží ale není to jediné, co Meklenbursko - Přední Pomořansko nabízí turistům. Oblíbená jsou i zdejší jezera známá jako Meklenburská jezerní plošina. Pobřeží skýtá nádherné písečné pláže, luxusní lázeňská města, skvostné skalnaté útesy s tajuplnými odlehlými majáky a nechybí ani památky UNESCO či hrady zámky ani pěkné přírodní scenérie chráněné třemi národními parky.


  Meklenbursko - Přední Pomořansko leží na severovýchodě Německa při pobřeží Baltského moře. Ze severu tedy jeho hranice omývá Baltské moře, na západě hraničí se spolkovými zeměmi Šlesvicko-Holštýnsko a Dolní Sasko, na jihu s Braniborskem a na východě s Polskem, přesněji s polským Západopomořanským vojvodstvím. Hlavním městem je Schwerin. Meklenbursko bylo jedním z říšských vévodství, nejprve závislé na Sasku, ale později se osamostatnilo. Pomořansko je historická země, která se po roce 1945 rozdělila mezi Polsko a Německo. Německá část je od roku 1990 součástí této německé spolkové země, malá část historického Pomořanska dnes patří Braniborsku. Geograficky území pokrývá Severoněmecká nížina s největší souvislou jezerní a říční krajina ve střední Evropě.

  Náš tip! Nejlepší nabídku autobusových jízdenek z ČR do celého Německa nabízí Flixbus.

  Turisticky je tenhle regionu opravdu velmi atraktivní, tak pojďme s Cestami po světě prozkoumat tuhle severoněmeckou spolkovou zemi.

  Naše putování začneme v bývalém hanzovním městě Wismar, které má něco přes 40 tisíc obyvatel.Wismar co navštívit a vidět Cesty po světě Město leží na pobřeží Baltského moře a společně s historickým centrem města Stralsund je zdejší historické centrum zapsáno na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. O městě se poprvé hovoří ve 13. století, kdy bylo sídlem meklenburských knížat. Ve 13. století pak společně s městy Lübeck a Rostock bojoval Wismar proti četným útokům baltských pirátů, a když se později připojila další města, došlo ke vzniku hanzovní ligy. Díky účasti v hanze město vzkvétalo. Na základě vestfálského míru roku 1648, kterým skončila třicetiletá a osmdesátiletá válka, Wismar připadl Švédsku, které ho okupovalo dalších 150 let. Švédsko se svých nároků vzdalo až roku 1903. Dnes je město důležitým přístavem a skýtá pěkné historické středověké centrum se stavbami z červených cihel.

  Prohlídku Wismaru začněte na náměstí Markt, na kterém se nacházejí domy, které dodnes připomínají slavnou hanzovní dobu. Na náměstí najdete pavilon Wasserekunst v renesančním stylu, který dříve chránil hlavní zdroj vody. Naproti pavilonu najdete dům Alter Schwede, v překladu „Starý Švéd“. Jde o dům místního měšťáka z konce 14. století, nad jehož vstupem je k vidění replika tzv. švédské hlavy. To jsou busty, které připomínají švédskou anexi roku 1648 a zdá se, že je na ni Wismar dnes pyšný a připomíná si tuto dobu právě těmito pestrobarevnými švédský hlavami, které najdete po celém městě. Dnes se ale přesně neví, zda se jedná opravdu o švédské sochy. Předpokládá se, že se sochy původně nacházely na švédských obchodních lodích, ale jejich původ není dodnes jasný. Jsou ale považovány za jeden ze symbolů Wismaru. Na náměstí je dál novoklasicistní radnice a pokud budete pokračovat dál od náměstí, narazíte na 80 metrů vysokou věž kostela Marienkirche, která jako jediná zbyla z kostela po náletu v roce 1945. Na věž můžete vylézt a kochat se výhledy na město. Za kostelem najdete bývalou rezidenci meklenburských vévodů (Fürstenhof) s průčelím v italském renesančním stylu, zdobenou terakotovými deskami se scénami z Trójské války. Dnes v budově sídlí soud. Velkolepě pak působí kostel St-Georgen-Kirche, jehož velikost dokládá schopnosti hanzovních řemeslníků a bohatství tehdejších obchodníků, kteří výstavbu kostela společně financovali.Wismar Heiligenheist co navštívit a vidět Cesty po světě Navštívit můžete interiér a z vnějšího ochozu se vám naskytne výhled na město. Naproti tomuto kostelu najdete ještě špitální kostel Heiligen-Geist-Kirche (foto v textu), v jehož interiéru si všimněte renesančního stropu a na obraze u oltáře je k vidění panorama města ze 17. století. O tom, proč je Wismar zapsán na seznamu UNESCO, se dozvíte v Domě světového dědictví (Welt-Erbe-Haus). Tam se dozvíte mnoho o místní historii a uvidíte salón z 20. let 19. století s ručně malovanými tapetami inspirovanými Homérovou Odysseou. V budově Schabbelhaus najdete muzeum městské historie, ve kterém jsou k vidění třeba vysušené ruce mrtvých, jakýsi doklad středověkého pojetí spravedlnosti. Tehdejší prokurátoři totiž odsekávali obětem vrahů ruce a poté je předkládali jako důkaz, který na pachatele ukazoval přímo z hrobu. K vidění je tu také jedna z původních švédských hlav. Pokud půjdete podél kanálu Grube, dostanete se do středověkého Starého přístavu (Alter Hafen) (foto pod textem) s Vodní bránou, která je součástí původního městského opevnění. V přístavu je k vidění replika středověké obchodní lodi, se kterou se v létě můžete vydat na vyhlídkovou plavbu. Jen kousek od pobřeží leží ostrov Poel (Insel Poel), na který se lze dostat po hrázi autem nebo autobusem. Ostrůvek nabízí pěknou přírodní scenérii se solnými mokřinami, skalami a dlouhými plážemi plnými prouťových plážových košů. Na ostrově je několik osad. V osadě Kirchdorf můžete vidět kostel Dorfkirche s 47 metrů vysokou věží a ostrovní muzeum s modelem zdejší pevnosti zničené během třicetileté války.

  Wismar Starý přístav co navštívit a vidět Cesty po světě Wismar Starý přístav co navštívit a vidět Cesty po světě

  Wismar opustíme a vydáme se dál na pobřeží.Bad Doberan Molli co navštívit a vidět Cesty po světě První zastávku uděláme v lázeňském městečku Bad Doberan obklopeném vřesovišti. Město se změnilo v lázeňské centrum za vlády meklenburských vévodů na začátku 19. století a z této doby se tu dochovalo několik novoklasicistních domů na ulici August-Bebel-Strasse. Procházku můžete udělat do parku Kamp, ve kterém jsou dva pavilony v čínském stylu a v dalších pavilonech je umělecká galerie a kavárna. Roku 1886 začal jezdit parní vlak Molli (Meklenburgische Bäderbahn Molli) (foto v textu) až k moři a cesta vláčkem po úzkokolejce k nedalekým plážovým letoviskům Heiligendamm a Kühlungsborn je oblíbenou turistickou atrakcí dodnes. Dále tu na vás čeká cisterciácký kostel Münster (foto pod textem) ze 14. století, jedna z nejkrásnějších ukázek středověké církevní architektury na pobřeží Baltského moře. Výzdoba je původní. Součástí areálu je kostnice (Beinhaus) a komplex hospodářských budov. U vstupu do Münsteru najdete Městské a lázeňské muzeum s modelem opatství a starými fotkami.

  Meklenbursko-Přední Pomořansko Bad Doberan co navštívit a vidět Cesty po světě Meklenbursko-Přední Pomořansko Bad Doberan co navštívit a vidět Cesty po světě

  Hned na dohled Bad Doberanu najdete dvě plážová letoviska. Heiligendamm (foto pod odstavcem) byl založen roku 1793 na příkaz vévody Fridricha Františka I., který chtěl využít zájem o tehdy módní koupele v moři. A tak vzniklo vůbec první německé lázeňské letovisko. Podoba města pochází z velké části z 1. poloviny 19. století a najdete tu jeden z nejluxusnějších pobaltských hotelů, Grand Hotel Heiligendamm (3. foto pod textem), jehož lázně mohou navštívit i neubytovaní hosté.

  Meklenbursko-Přední Pomořansko Heiligendamm co navštívit a vidět Cesty po světě Meklenbursko-Přední Pomořansko Heiligendamm navštívit a vidět Cesty po světě Meklenbursko-Přední Pomořansko Heiligendamm co navštívit a vidět Cesty po světě Meklenbursko-Přední Pomořansko Heiligendamm navštívit a vidět Cesty po světě

  Druhým letoviskem na dohled Bad Doberanu je Kühlungsborn (foto pod odstavcem) se secesními vilami na ulici Ostseeallee, což je nejdelší německá promenáda táhnoucí se v délce 4,8 km podél pláže s tradičními baltskými plážovými koši. Do obou letovisek se z Bad Doberanu dostanete i vláčkem Molli.

  Meklenbursko-Přední Pomořansko Kühlungsborn co navštívit a vidět Cesty po světě Meklenbursko-Přední Pomořansko Kühlungsbornnavštívit a vidět Cesty po světě Meklenbursko-Přední Pomořansko Kühlungsborn co navštívit a vidět Cesty po světě Meklenbursko-Přední Pomořansko Kühlungsborn co navštívit a vidět Cesty po světě

  Pokračujeme do Rostocku (foto v textu a pod ním).Rostock Neuer Markt co navštívit a vidět Cesty po světě Jde o bývalé hanzovní město na pobřeží Baltského moře, které má víc než 200 tisíc obyvatel. Jde o největší město této spolkové země. Zdejší přístav je čtvrtým největším v Německu a tím největším na německém pobřeží Baltského moře. Trajekty se odsud lze dostat do Dánska i do Švédska. V minulosti šlo o důležité hanzovní město a také o významné loďařské centrum. Úpadek loďařského průmyslu vedl k vysoké nezaměstnanosti. Žádné velké turistické atrakce tady nehledejte, protože město bylo hodně zničeno za druhé světové války. Centrem města je historické Staré město (Altstadt) s hlavním náměstím Neuer Markt (1. foto v textu). Na něm najdete radnici (Rathaus) kombinující barokní a gotické prvky a několik zrekonstruovaných měšťanských domů. Dominantou historické části města je kostel Marienkirche.Rostock Neuer Markt co navštívit a vidět Cesty po světě Jeho stavba začala už ve 14. století. V interiéru jsou k vidění barokní varhany z roku 1760, křtitelnice ze 13. století a orloj z roku 1472. Ve 12 hodin se orloj dává do pohybu. Před kostelem je náměstíčko s fontánou ve tvaru kozy, která připomíná, že se tu kdysi s těmito zvířaty obchodovalo. Najdete tu také cennou historickou památku Altes Kantorat ze 13. století. Nedaleko náměstí je také jeden z nejznámějších domů města, Kerkhoffhaus postavený starostou města a jeho výzdoba svědčí o bohatství této rodiny. Dnes je tam městský archiv. Z náměstí můžete pokračovat po pěší zóně Kröpeliner Strasse lemované starými měšťanskými domy a restauracemi podávajícími skvělé rybí pokrmy na náměstí Universitätsplatz s kašnou. Název „univerzitní“ upozorňuje na nejstarší severoněmeckou univerzitu, která tu byla založena roku 1419 a dnes sídlí v jedné z budov na náměstí. Na Univerzitním náměstí se dochovala nejstarší z původních městských věží – brána Kröpeliner Tor, jeden z pozůstatků původního opevnění. Ta dnes slouží výstavám. Nedaleko Univerzitního náměstí v bývalém cisterciáckém klášteře najdete Kulturně-historické muzeum (Kulturhistorisches Museum) se středověkými exponáty, sbírkou nizozemských obrazů i umělecká díla z 1. poloviny 20. století.Rostock Neuer Markt co navštívit a vidět Cesty po světě Na Starém náměstí (Alter Markt) stojí bývalý námořnický a rybářský kostel Petrikirche, jehož 117 metrů vysoká věž sloužila jako hlavní orientační bod pro proplouvající lodě. Dnes je ve věži ve výšce 44 metrů vyhlídkový ochoz dostupný také výtahem. Rostock stojí za to navštívit v době, kdy se tu koná nejvýznamnější akce roku, a to Hanse Sail Rostock (foto pod textem). Jde o přehlídku i tří stovek historických lodí, lidovou slavnost nabízející spoustu zábavy i rybích pokrmů a bohatý program. Koná se každoročně na začátku srpna a jde o turisty velmi oblíbenou turistickou atrakci, o čemž svědčí početné davy turistů. V Rostocku najde se také dobře hodnocenou zoologickou zahradu. Pokud jste tu s dětmi, můžete je vzít do ptačího parku (Vogelpark Marlow) v obci Marlow jen nedaleko Rostocku. Všechny praktické informace pro návštěvu Rostocku, mapy a přehled kulturních akcí, které se tu v době vaší návštěvy konají, najdete tady.

  Meklenbursko-Přední Pomořansko Rostock co navštívit a vidět Cesty po světě Meklenbursko-Přední Pomořansko Rostock Hansa Sail co navštívit a vidět Cesty po světě Meklenbursko-Přední Pomořansko Rostock co navštívit a vidět Cesty po světě

  Pokud už turisté míří do Rostocku, většinou míří i do pobřežního letoviska Warnemünde. To leží asi 13 km od Rostocku. Jde o opravdu příjemné plážové letovisko s širokou udržovanou bílou pláží s majákem (foto pod odstavcem) z 19. století, z jehož ochozu je pěkný výhled na moře. Původními obyvateli byli rybáři a Heimatmuseum je zrekonstruovaný bývalý rybářský dům, který představuje námořní minulost města. Je tu poměrně rušný přístav a hlavní třídou je ulice Am Strom s kavárnami a obchody, které se ukrývají v domcích, ve kterých v minulosti bydleli námořníci i rybáři. Z přístavu se také můžete vyprávit na některou z vyhlídkových plaveb. Do Warnemünde se z Rostocku dostanete příměstskou železnicí (S-Bahn).

  Meklenbursko-Přední Pomořansko Warnemünde co navštívit a vidět Cesty po světě Meklenbursko-Přední Pomořansko Warnemünde co navštívit a vidět Cesty po světě

  Krátkou zastávku uděláme na poloostrově Darss-Zingst.Wismar co navštívit a vidět Cesty po světě Už na konci 19. století byl poloostrov oblíbeným místem umělců, kteří sem jezdili malovat typickou severskou oblohu. Je dalším oblíbeným plážovým letoviskem a najdete tu skvělé pláže i slušné turistické zázemí. Ornitologové se sem mohou vydat za národním parkem Nationalpark Vorpommersche Bodenlandschaft. Jedním z oblíbených letovisek na poloostrově je Ahrenshoop (foto pod odstavcem) s několika muzei. Zdejší muzea a galerie se věnují zdejší umělecké osadě. Pokud vás zajímá spíš příroda, vyrazte na výběžek za vesnicí Zingst, kde je na jaře a na podzim možná vidět kolonii jeřábů. A romantické duše by určitě měly vyrazit k majáku Darsser Ort (foto vpravo).

  Meklenbursko-Přední Pomořansko Ahrenshoop co navštívit a vidět Cesty po světě

  Naší další zastávkou je Stralsund (foto v textu a pod ním). Město postavené z velké části z tradičních červených pálených cihel leží při úžině, která odděluje ostrov Rujána od pevniny, takže je město považováno za takový vstupní bod na Rujánu.Stralsund radnice co navštívit a vidět Cesty po světě Jak už jste se výše dočetli, historické Staré město (Altstadt) Stralsundu je společně s tím ve Wismaru zapsáno na seznamu UNESCO. Ve středověku bylo město členem hanzy a doby největší slávy připomínají zdejší historické domy. Stejně jako Wismar město ve středověku okupovali Švédové. Centrem historické části je náměstí Alter Markt (2. foto vpravo), na kterém na vás čeká kostel St Nikolaikirche ze 14. století, jehož interiér zaujme pastelovými barvami. Uvnitř jsou k vidění i krásné varhany a jeden z nejstarších evropských orlojů pocházející ze 14. století. Vedle kostela pak najdete radnici (Rathaus) (1. foto vpravo) postavenou ve stylu gotiky typické pro hanzovní období. Přímo naproti radnici najdete asi nejhezčí zdejší gotický měšťanský dům Wulflamhaus.Stralsund Altmarkt co navštívit a vidět Cesty po světě Z náměstí se můžete po ulici Fährstrasse vydat do skvěle zrekonstruovaného přístavu (foto pod textem), ze kterého můžete vyrazit na vyhlídkovou plavbu nebo můžete navštívit loď Gorch Fock I (4. foto pod textem) či se vydat do velké místní atrakce, kterou je Oceanárium (Ozeaneum) (5. foto pod textem) s expozicí věnovanou hlavně dětem. Kromě modelu velryby tu na vás čekají živé exponáty typické pro vody Severního, Baltského moře i Atlantského oceánu. Na střešní terase jsou tučňáci. Zajímavé je také zdejší Námořní muzeum (Meeresmuseum), ve kterém kromě námořních exponátů nechybí ani nádrže s tropickými rybami a želvami. Ve stejné budově sídlí také Kulturně-historické muzeum (Kulturhistorisches Museum), které se věnuje středověkému umění a místním archeologickým nálezům. V přístavu je spousta možností občerstvení. Pokud chcete vidět tradiční měšťanský dům, můžete vyrazit do zrekonstruovaného Museumhaus z roku 1320. Druhým významným městským kostelem je St Marienkirche z konce 14. století. Po úzkém schodišti můžete vystoupat na ochoz ve výšce 90 metrů skýtající krásné výhledy na město. Nezapomeňte ani na zdejší pláž, kterou lemuje Sluneční promenáda.

  Meklenbursko-Přední Pomořansko Stralsund co navštívit a vidět Cesty po světě Meklenbursko-Přední Pomořansko Stralsund co navštívit a vidět Cesty po světě Meklenbursko-Přední Pomořansko Stralsund co navštívit a vidět Cesty po světě Meklenbursko-Přední Pomořansko Stralsund Gorch Fock I co navštívit a vidět Cesty po světě Meklenbursko-Přední Pomořansko Stralsund Oceanárium co navštívit a vidět Cesty po světě

  A přes Stralsund jsme se dostali až na asi nejslavnější německý ostrov, na Rujánu (Rügen). Rujána je mnohými považována za nejzajímavější německou prázdninovou destinaci. Od 19. století se těší velkému zájmu návštěvníků a tehdy sem jezdila i spousta významných osobností. Možná jste slyšeli o zdejších křídových útesech či dlouhých písečných plážích, které se táhnou v délce skoro 56 km. Velká část ostrova je chráněna jako biosférická rezervace. Kromě odpočinku na dlouhých plážích u Baltu tu na vás čeká spousta restaurací, promenád, je tu možnost podniknout i nenáročné pěší túry. Rujána je největší německý ostrov a leží v Baltském moři. Po vestfálském míru byla podobně jako více míst v Meklenbursku-Předním Pomořansku součástí Švédska, po napoleonských válkách patřila Prusku a po 2. světové válce byla součástí sovětské okupační zóny. Ze severu na jih je ostrov dlouhý 52 km, od západu na východ 41 km. Žije na něm okolo 77 000 obyvatel. Vnitrozemí ostrova má spíše zemědělský ráz, turisticky atraktivní je pobřežní část ostrova. Na Rujáně určitě ochutnejte některé rybí pokrmy, najdetete tu stánky s tradičními rybími sendviči, což je bageta plněná matjesy nebo naším zavináčem. Nesou jednoduché označení – Matjes Brötchen (houska s matjesem) nebo Bismark Brötchen (houska s rybou na způsob našeho zavináče). Třetí nejčastější rybí variantou je bageta plněná uzeným lososem. Ze suvenýrů se tu prodávají různé produkty s námořnickou tématikou, které můžete znát i z jiných letovisek u moře, a pak také různé rakytníkové výrobky jako jsou šťávy, likéry, bonbóny a spousta dalšího.

  Stralsund most na Rujánu co navštívit a vidět Cesty po světě Na Rujánu se dá dopravit vlakem ze Stralsundu, vlak jezdí do Binzu. Autem se sem dostanete ze Stralsundu po visutém mostě Rügenbrücken (foto vpravo), ale auto vám sem dopraví i trajekt ze Stahlbrode nedaleko Greifswaldu. Po Rujáně se můžete dopravovat vlakem, známý je zdejší parní vlak Rasender Roland, který jezdí po staré úzkokolejce z konce 19. století. Jezdí tu ale i turistický vláček, autobusy a mezi jednotlivými městy se také můžete dopravovat trajekty. Obzvlášť skvělá je Rujána pro cyklisty, nabízí skvělou síť cyklostezek. Trajektem se pak také můžete dostat ze Sassnitzu do švédského Trelleborgu.

  Centrem Rujány je lázeňské městečko Binz (foto pod odstavcem), za nás nejhezčí letovisko.Rujána Binz zámeček Granitz co navštívit a vidět Cesty po světě Je to luxusní turistické středisko, jezdí tu turistický vláček, je tu nespočet kaváren a restaurací, nechybí obchody. Pro město je typická lázeňská architektura (Bäderarchitektur) vybudovaná na začátku 20. století. Její nejkrásnější ukázkou je lázeňský dům (Kurhaus) (1. foto dole), který dnes funguje jako pětihvězdičkový hotel. V centru města nechybí ani luxusní vily patřící bohaté německé smetánce. Je tu také 5 km dlouhá pláž s bílým pískem a tradičními proutěnými koši, ze které vybíhá molo, taktéž typické pro baltské pláže. Pláž je lemována příjemnou promenádou (foto dole) ideální na večerní procházku. V sezóně očekávejte davy turistů. Asi 2 km od Binzu můžete navštívit zámeček Granitz (Jagdschloss Granitz) (foto vpravo v textu). Původně tu stával lovecký zámeček, který ale v 1. polovině 20. století nechal přestavět místní aristokrat na novogotický hrádek, pro který je typická 38 metrů vysoká věž nabízející vyhlídkovou plošinu s krásným výhledem na okolí. K zámečku se mimo jiné dostanete od mola turistickým vláčkem, můžete sem vyrazit autem (z parkoviště je to asi 15 minut chůze do kopce) nebo si sem udělejte procházku pěšky z Binzu.

  Rujána Binz co navštívit a vidět Cesty po světě Rujána Binz co navštívit a vidět Cesty po světě Rujána Binz co navštívit a vidět Cesty po světě Rujána Binz co navštívit a vidět Cesty po světě Rujána Binz co navštívit a vidět Cesty po světě

  Dalším pobřežním městečkem je Prora, která láká hlavně na skvělou pláž.Rujána Prora co navštívit a vidět Cesty po světě Proru v roce 1936 vybral Hitler jako místo pro výstavbu rekreačního centra Koloss, kterým chtěl nacistický režim odměňovat za věrnost. Tohle rekreační centrum v podání Hitlera je 5 km dlouhý pás betonových paneláků o šesti patrech, které se táhnou podél pobřeží. Areál dnes z velké části chátrá, ale některé budovy byly zrekonstruovány do moderních obytných domů (foto vpravo). S historií a osudy Hitlerova rekreačního centra vás seznámí zdejší dokumentační centrum (Dokumentationszentrum Prora). Za dokumentačním centrem je pak velké muzeum (KulturKunststatt Prora) se soukromými expozicemi, které připomínají východoněmecké období a a je zaměřené hlavně na různé technické zajímavosti. Na Rujáně ale nemusíte všechen čas strávit pouze na plážích. Má totiž také skvělou přírodu kombinující mokřiny, lesy, louky, které obývá typická fauna. Vše o zdejší přírodě se dozvíte v přírodovědeckém centru (Naturerbe Zentrum Rügen) ležícího asi 2 km od Prory. Má pěknou interaktivní část a láká také na procházku korunami stromů (Baumwipfelpfad), což je 40 metrů vysoká věž s vyhlídkovou plošinou, ze které se vám naskytnou opravdu skvělé výhledy a uděláte si zároveň dokonalou představu o rozměrech nacistického megalomanského projektu, který je k vidění jen kousek odsud. Celá procházková trasa je dlouhá 1,2 km.


  Můžete dál pokračovat do letoviska Göhren (foto pod odstavcem), které má dvě pláže (klidnější Südstrand a více okupovanou turisty Nordstrand) po stranách výběžku. Nordstrand je lemována promenádou (foto dole) a nechybí molo. Na jedné straně je maják a pobřežní skály. Zdejší rybářskou a farmářskou minulost připomíná jakýsi skanzen (Heimatmuseum) (1. foto pod odstavcem) v prostorách bývalého farmářského a rybářského domu z 19. století se slaměnou střechou, stále ještě na Rujáně typickou. Je pěkně zrekonstruován a jsou v něm k vidění třeba zdejší kroje. Další představu o životě původní farmářské rodiny si uděláte v domě Rookhaus. Dokládá skromné životní podmínky na začátku 18. století. Zemědělským skanzenem je ještě Museumshof. Můžete pokračovat na poloostrov Mönchgut, kde nechybí pláž a pěkná krajinná oblast Zickersches Höft s loukami, vřesovišti a skvělými možnosti pěší turistiky.

  Meklenbursko-Přední Pomořansko Göhren co navštívit a vidět Cesty po světě Meklenbursko-Přední Pomořansko Göhren co navštívit a vidět Cesty po světě Meklenbursko-Přední Pomořansko Göhren co navštívit a vidět Cesty po světě Meklenbursko-Přední Pomořansko Göhren co navštívit a vidět Cesty po světě

  Nedaleko Göhren určitě stojí za návštěvu letovisko Sellin s rozhodně nejkrásnějším rujánským molem (foto dole). Molo vybudované ve stylu tradiční lázeňské architektury má na svém konci jakousi potápěcí gondolu (foto dole), která vás vezme na dno Baltu a díky 3D kinu můžete prozkoumat faunu a flóru Baltu. Nechybí samozřejmě pláž.

  Rujána Sellin co navštívit a vidět Cesty po světě Rujána Sellin co navštívit a vidět Cesty po světě Rujána Sellin co navštívit a vidět Cesty po světě

  Dalším lázeňským městečkem na Rujáně je Putbus. Říká se mu „Bílé město Rujány“ kvůli typickým bílým domům.Rujána Putbus co navštívit a vidět Cesty po světě Lázně tu začal budovat zdejší kníže v roce 1818. Za centrum města je považován kruhový objezd Circus s obeliskem, který připomíná dokončení města. Hlavní ulicí je Alleestrasse s honosným divadlem, u kterého najdete náměstí Markt. Kdysi ve městě také stával novoklasicistní zámeček, který ale východoněmecký režim nechal vyhodit dynamitem do vzduchu. O téhle události se tvrdí, že se tím místní starosta chtěl zavděčit pohlavárům na inspekční návštěvě. Ze zámečku se zachovala oranžerie, ve které dnes sídlí informační centrum a také zámecký park (Schlosspark) (foto vpravo v odstavci), který je dobrým tipem na procházku. Když půjdete z parku dojdete až do přístavu Lauterbach.

  Nejznámějším letoviskem Rujány je Sassnitz (foto pod odstavcem). Hlavně proto, že funguje jako vstupní bod k oněm proslulým bílým útesům. Navštívit můžete zdejší rybářský přístav a také muzeum s námořní a rybářskou tématikou (Fischerei und Hafen Museum) a ještě starou britskou ponorku HMS Otus z 60. let 20. století. Do přístavu se dostanete po moderním visutém mostě. Nedaleko přístavu najdete Staré město s hlavní ulicí Uferstrasse.

  Rujána Sassnitz co navštívit a vidět Cesty po světě Rujána Sassnitz co navštívit a vidět Cesty po světě

  U západního pobřeží Rujány pak najdete ostrov Hiddensee (foto pod textem). Je dlouhý asi 16 km a a pyšní se vysokým počtem slunečních dní. Ostrov je hlavně cílem jednodenních výletů. Jsou na něm tři vesnice a žije zde něco přes 1000 obyvatel. Ostrov nabízí krajinu porostlou loukami a vřesem, šlehanou větry, je ideální pro cyklistiku a romantickou atmosféru nabízí maják Dornbusch (foto pod textem) obklopený z jedné strany mořem, z druhé loukami. Druhý maják najdete u vesnice Neuendorf. Na ostrov nesmí auta, dostanete se sem trajekty z přístavu Schaprode nebo ze Stralsundu.

  Rujána Hidensee co navštívit a vidět Cesty po světě Rujána Hidensee co navštívit a vidět Cesty po světě Rujána Hidensee co navštívit a vidět Cesty po světě

  Dalším poloostrovem vybíhajícím z Rujány do Baltského moře je poloostrov Jasmund porostlý lesy a loukami, ale hlavně tu najdete ony proslulé křídové útesy,Rujána útesy co navštívit a vidět Cesty po světě díky kterým je zdejší národní park zapsán na seznamu přírodního bohatství UNESCO. Nejkrásnější a nejznámější úsek útesů se jmenuje Stubbenkammer a táhne se v délce několika kilometrů. Jeho nejznámější a turisticky nejatraktivnější částí je bílá skála Königstuhl. Legenda o vzniku názvu „královský trůn“ tvrdí, že každý, kdo zvládne výstup po její 117 metrů vysoké stěně, získá moc nad Rujánou, tedy získá zdejší trůn. Do povědomí lidí skálu dostal romantický malíř C. D. Friedrich, který z ní doslova udělal celonárodní symbol. Je to nejnavštěvovanější turistická atrakce Rujány a odpovídají tomu davy turistů, hlavně v letní sezóně. Ke skále se dostanete z parkoviště v Hagenu po asi 3 km dlouhé cestě lesem, na které najdete pozůstatky staré slovanské pevnosti. Spoustu zajímavostí se dozvíte v návštěvnické centru (Nationalpark-Zentrum Königstuhl), které nabízí pěknou multimediální expozici. Vstup na Königstein je placený, za nás docela předražený. Za vstupné dostanete vstup na vyhlídku přímo na Königsteinu – takže samotný Königstein odsud vlastně vůbec neuvidíte a vstup do zmiňovaného návštěnického centra, nic víc. Výhledy z Königsteinu nejsou nic moc, takže když vstupné nezaplatíte a vydáte se místo toho na stezku Hochuferweg, budete mít mnohem lepší výhledy a zadarmo. Skálu je možné vidět z několika vyhlídkových míst. Jedním z nich je vyhlídka Victoria Sicht, jen nedaleko návštěvnického centra, nesoucí název po princezně Viktorii (nikoliv britské královně, ale její dceři).Rujána útesy co navštívit a vidět Cesty po světě Ke Königsteinu se také dostanete autobusem ze Sassnitzu. Ke skále si lze udělat také asi 9 km dlouhou procházku po vrcholku útesů ze Sassnitzu (nebo z Königsteinu do Sassnitzu), což rozhodně udělejte. Naskytne se vám spousta krásných výhledů jak z vrcholku útesů, tak z pláže. Cesta kombinuje úseky po útesech, lesem i žebříky vedoucí dolů na pláž. Stezka nese název Hochuferweg (foto v textu a pod ním) a je asi tou nejznámější a nejoblíbenější turistickou trasou na Rujáně. Je nenáročná a nabízí krásné výhledy. Cesta začíná na ulici Hauptstrasse v Sassnitzu a ke Konigstuhlu je to asi 2 hodiny cesty. Ovšem vůbec nejlepší možností, jak spatřit útesy, které vlastně ani nejsou bílé, ale spíše mají pískovou barvu, jsou vyhlídkové plavby, třeba ze Sassnitzu.

  Rujána útesy co navštívit a vidět Cesty po světě Rujána útesy co navštívit a vidět Cesty po světě Rujána útesy co navštívit a vidět Cesty po světě Rujána útesy co navštívit a vidět Cesty po světě Rujána útesy co navštívit a vidět Cesty po světě Rujána útesy co navštívit a vidět Cesty po světě

  Dalším poloostrovem je Wittow na severním okraji Rujány. Zdejší mys Kap Arkona má pro vás další křídové útesy, i když v podstatně menší verzi než Jasmund. Vstupní osadou k útesům je Putgarten, kde musíte nechat auto a pokračovat k mysu pěšky nebo vláčkem. Kromě krátkého úseku útesů tu najdete ještě dva majáky, které stojí hned vedle sebe. Cihlový maják Schinkelturm z roku 1827, pojmenovaný podle berlínského architekta, je ten menší. Lepší výhled (i když ničím výjimečný) nabízí sousední nový maják Neuer Leuchtturm (v provozu od roku 1905) (oba majáky 1. foto pod textem vlevo) vysoký 35 metrů, který svému účelu slouží dodnes a v noci každých 17 sekund vysílá signál, který mohou lodě vidět až do vzdálenosti 40 km od pobřeží. Naproti majáku pak najdete bývalý vojenský bunkr Marine Bunkerlage, ve kterém v minulosti sídlilo hlavní velení bývalé sovětské Baltské flotily. Bunkr je možné navštívit v rámci prohlídek s průvodcem. Pak je tu ještě navigační stanice Peilturm (2. foto pod textem vpravo), jejíž rádiový vysílač umožňoval námořní navigaci v okolí. Z věže uvidíte valy (Burgwall), které bývaly součástí opevněné slovanské osady Jaromarsburg, kterou ve 12. století dobyli Dánové. Od věže Peilturm si udělejte asi 1,2 km dlouhou procházku do prťavé rybářské vesničky Witt s kaplí. Ze stezky (foto 3. a 4. pod textem) se vám naskytnou ony výhledy na útesy. Podél stezce je prý možné vidět tuleně, kteří se pomalu vrací do Baltu, ale za nás tu žádní nebyli.

  Rujána mys Arkona co navštívit a vidět Cesty po světě Rujána mys Arkona co navštívit a vidět Cesty po světě Rujána mys Arkona co navštívit a vidět Cesty po světě Rujána mys Arkona co navštívit a vidět Cesty po světě

  Rujánu opustíme a po pobřeží budeme pokračovat směrem na východ do města Greifswald (foto v textu a pod ním). V minulosti bývalo členem hanzy, je v něm čtvrtá nejstarší univerzita v Německu založená v 15. století. Pokud byste se tady chtěli zastavit, za vidění stojí asi jen historické centrum v okolí hlavního náměstí Markt (foto pod odstavcem) s barevnými domky bohatých hanzovních kupců. Pak je tu fialovo-růžová radnice, umělecky chudý kostel Marienkirche s věží přezdívanou „Tlustá Marie“, jehož interiér vybrakovali Napoleonovi vojáci.Meklenbursko Přední Pomořansko Greifswald Eldena co navštívit a vidět Cesty po světě Zajímavější je katedrála dom St Nikolai, z jejíž věže je pěkný výhled na město. Pokud vás zajímá historie Pomořanska, v budově bývalého středověkého kláštera nedaleko Marktu můžete navštívit Pomořanské muzeum (Pommersches Museum). Nejvýznamnějším artefaktem je renesanční tapisérie z 16. století a obrazy zdejší umělecké galerie ze 17. až 20. století včetně obrazů malíře Caspara Davida Friedricha, který proslul malováním okolní přírody včetně rujánských útesů. V galerii můžete vidět třeba i obraz van Gogha Cesta u Arles. Když už tu budete, zajděte i do starého přístavu na předměstí Wieck (foto pod odstavcem), který působí jako stará rybářská vesnice a vidět tu můžete i pozůstatky cisterciáckého kláštera Eldena (foto vpravo).

  Meklenbursko-Přední Pomořansko Greifswald co navštívit a vidět Cesty po světě Meklenbursko-Přední Pomořansko Greifswald co navštívit a vidět Cesty po světě Meklenbursko-Přední Pomořansko Greifswald co navštívit a vidět Cesty po světě

  A po pobřeží pokračujeme ještě východněji až se dostaneme na ostrov Usedom. Je asi 50 km dlouhý, má velmi členité pobřeží, ale přírodou nedaleké Rujáně konkurovat nemůže. Ale i sem na začátku 20. století ráda jezdila movitá německá smetánka a z této doby se tu dochovaly nějaké secesní budovy. Na ostrově je několik letovisek, která se vždy zaměřují na specifickou klientelu - buď seniory nebo rodiny s dětma. Usedom se pyšní největším počtem hodin slunečního svitu v celém Německu. Zdejší obec Peenemünde proslula jako místo první zkušební raketové základny na světě. Rakety tu vyvíjeli němečtí technici mezi lety 1936 až 1945 a jejich rakety V2 naháněly na konci války hrůzu Spojencům. Turisty sem láká právě historie spojená s vývojem raket. V přístavu je k vidění sovětská ponorka (foto pod textem) ze 60. let a vývoji raket se věnuje Historicko-technické muzeum (Historisches-Technisches Museum) (foto pod textem). To se nachází v budově bývalé elektrárny, kterou tu vybudovali nacisté, a která východní Německo zásobovala energií až do roku 1990. Právě v tomhle muzeu se dozvíte dopodrobna o vývoji raket. Pokud se o tuto problematiku více zajímáte, tak možná víte, že po válce se řada zdejších vědců přesunula do Velké Británie a do USA, kde zde získané znalosti využívali pro vývoj raket, které poháněly raketoplán Apollo k přistání na Měsíci. Raketová technologie, na které zde vědci pracovali, měla původně sloužit k pohonu tryskových letadel, ale nacisté ji využili k vývoji létajících bomb - raket V2 . Pokud vás válečná historie nezajímá a jste tu třeba s dětmi, navštivte muzeum Phänomenta, které láká na optické iluze a různé interaktivní expozice věnované pohybu světlu a zvuku. Hned vedle něho je Muzeum hraček (Spielzeugmuseum), které kromě klasických hraček nabízí i východoněmecké deskové hry. Pěkná je i zrekonstruovaná německá třída z 20. let 20. století.

  Meklenbursko-Přední Pomořansko Peenemünde Usedom co navštívit a vidět Cesty po světě Meklenbursko-Přední Pomořansko Peenemünde Usedom co navštívit a vidět Cesty po světě Meklenbursko-Přední Pomořansko Peenemünde Usedom co navštívit a vidět Cesty po světě Meklenbursko-Přední Pomořansko Peenemünde Usedom co navštívit a vidět Cesty po světě

  Kromě Peenemünde na Usedomu najdete ještě tři císařská letoviska, která se společně označují jako Kaiserbäder. Všechny tři letoviska spojuje 8 km dlouhá pobřežní promenáda, nejdelší v celé Evropě. Všechna tři letoviska nabízejí nějaké secesní budovy, nejzajímavějším letoviskem je Heringsdorf (foto níže vlevo), v překladu Sleďová vesnice. Čeká tu na vás nejdelší molo v celé pevninské Evropě, dlouhé 508 metrů. Většina honosných vil pochází z 80. let 19. století, kdy se Heringsdorfu přezdívalo baltské St Tropez. Dalšími dvěma císařskými letovisky je Bansin a Ahlbeck s molem (foto níže vpravo) z roku 1888.

  Meklenbursko-Přední Pomořansko Usedom Heringsdorf co navštívit a vidět Cesty po světě Meklenbursko-Přední Pomořansko Usedom Heringsdorf co navštívit a vidět Cesty po světě

  Usedom leží na hranicích s Polskem, plynule se odsud dostane do polského přístavu Svinoústí. Mezi německou a polskou částí se můžete přepravovat loděmi - mezi císařskými letovisky a Svinoústím, ze Svinoústí se můžete trajekty vydat do švédského Ystadtu a dánské Kodaně. Možná vás zajímá nějaké srovnání pobřeží Baltu v Německu a v Polsku, protože se třeba právě rozhodujete, zda jet k Baltu do Německa nebo do Polska. Obě části jsou skvělé, ale třeba Rujána nabízí lepší (stabilnější) počasí a teplejší moře. U polského Baltu je chladněji, teploty se i v létě jen málokdy vyšplhají nad 23 °C a teplota vody se pohybuje pod 20 °C. Bývá tu víc zataženo. Na Rujáně je tepleji. Co se týká pláží, tak ty jsou stejné – dlouhé pláže s jemným písečkem, plné turistů (v Polsku snad ještě víc než v Německu), hodně tu fouká vítr, takže pocitová teplota u moře je nižší než mimo pláže, kde tolik nefouká. Některé pláže mají větší vlny, některé menší, záleží na větru. Pláže mívají pozvolný vstup do moře, takže jsou skvělé i pro děti. Letoviska jsou vybudována v podobném architektonickém stylu, buď moderní nebo v klasické lázeňské architektuře, většina letovisek mívá molo vybíhající do moře a promenádu lemující pláž. Pokud máte v plánu vyrazit i na polské pobřeží Baltu, tak i po tom vás provedou Cesty po světě. Přečtete si náš průvodce věnovaný severnímu Polsku, kde se věnujeme sousednímu polskému Západopomořanskému vojvodství a plážovým letoviskům u polské části Baltu. Pokud se z Německa nebo z Polska chystáte vyrazit trajekty do Dánská, Švédska či jinam, přehled spojů, jízdní řády a rezervaci online najdete a uděláte tady.


  A opouštíme ostrovy i pobřeží a vydáme se do hlavního města Meklenburska - Předního Pomořanska, Schwerinu (foto v textu a pod ním).Meklenbursko Přední Pomořansko Schwerin co navštívit a vidět Cesty po světě Schwerin má necelých 100 000 obyvatel a leží uprostřed rozsáhlé Meklenburské jezerní plošiny, přesněji u jednoho z jejích jezer, u jezera Schweriner See. Od 14. století město spravovali meklenburští vévodové, kteří město ovládali střídavě skoro 500 let. Vévodové dali v roce 1837 přednost Schwerinu před zámkem Ludwigslust a vybudovali tady své nové sídlo, zdejší krásný zámek. Hlavním městem spolkové země je od roku 1990. Svou prohlídku města začněte ve Starém městě (Altstadt), jehož centrem je náměstí Am Markt s radnicí (2. foto vpravo). Budovy na náměstí připomínají velký rozmach města v polovině 19. století za vlády velkovévody Bedřicha Františka II. Kousek od náměstí najdete gotickou katedrálu (Dom). Královský lev u vstupu připomíná saského vévodu Jindřicha Lva vládnoucího ve 12. století a zakladatele původního kostela. Vystoupat můžete na venkovní ochoz nebo vidět hrobky meklenburských vévodů.Meklenbursko Přední Pomořansko Schwerin Radnice co navštívit a vidět Cesty po světě Zamiřte také do čtvrti hrázděných domů Schelfstadt založené na začátku 18. století jako řemeslnické osady. Ještě upozorníme na Galerii starých a nových mistrů (Galerie Alte und Neue Meister), jejíž hlavním lákadlem jsou obrazy nizozemských a vlámských malířů 16. a 17. století. Hlavním lákadlem Schwerinu je ale zdejší krásný zámek (Schloss) (foto pod odstavcem) a přilehlá zámecká zahrada. Sídlo nechal vybudovat velkovévoda Bedřich František II. roku 1837, kdy se sem přestěhoval z nedalekého zámku Ludwigslust. Schwerinský zámek nechal postavit podle slavného francouzského zámku Chambord. Zámek kombinuje všechny možné architektonické styly. Polovina paláce slouží jako sídlo zemského sněmu, druhá část je přístupná v rámci prohlídek. Uděláte si představu o tom, jak vévodové žili. Asi nejzajímavější je Trůnní sál (Thronsaal) a Galerie předků (Ahnengalerie). V Renesančním sále pak můžete vidět sbírku historických zbraní nebo porcelánu, který byl kdysi jedním z hlavních symbolů prestiže. Rozhodně zamiřte i do zahrad, které se dělí na hradní část - (pozůstatek starého hradu) s novoklasicistními sochami, oranžerií a umělou jeskyní a zámeckou část. Zámek leží na jednom ze sedmi jezer v okolí Schwerinu, díky čemuž se skvěle zrcadlí na vodní hladině. Ze zámecké zahrady (Schlossgarten) můžete pokračovat asi do 6 km vzdáleného venkovního skanzenu (Freilichtmuseum Schwerin-Muess) s historickými domy typickými pro Meklenbursko. Po Schwerinském jezeře můžete využít možnosti vyhlídkových plaveb a pokud plánujete navštívit vícero atrakcí a jezdit městskou hromadnou dopravou, využijte turistickou kartu Schwerin-Ticket. Ve Schwerinu děti můžete vzít také do zoo. Je tu park miniatur (Miniaturenpark Lütt Schwerin) nebo si můžete udělat procházku k umělecké zřícenině hradu Reppiner Burg vybudované roku 1907.

  Meklenbursko-Přední Pomořansko Schwerin zámek co navštívit a vidět Cesty po světě Meklenbursko-Přední Pomořansko Schwerin zámek co navštívit a vidět Cesty po světě Meklenbursko-Přední Pomořansko Schwerin zámek co navštívit a vidět Cesty po světě Meklenbursko-Přední Pomořansko Schwerin zámek co navštívit a vidět Cesty po světě

  Druhým hezkým zámkem, kde se můžete zastavit třeba během návratu od Baltu, je zámek Ludwigslust (foto pod odstavcem). Zámek byl hlavním sídlem vévodství až do roku 1837, kdy se velkovévoda Bedřich František II. přestěhoval do Schwerinu. Zámek tu nechal vystavět roku 1772 velkovévoda Fridrich I., kvůli čemuž se dostal do finančních problémů. Dnes tu můžete vidět hlavní pozdně barokní palác a přilehlé cihlové domy dvořanů. Zajímavostí třeba je, že pro zámky tolik typické štukové a řezbářské dekorativní prvky zde nahradili dekoracemi z papíru. To můžete vidět třeba ve Zlatém sále (Goldener Saal) ve stylu Ludvíka XVI., kde jsou z papírmaše vyrobeny i hodiny nebo socha. Rozhodně se vydejte i do příjemné zámecké zahrady, kde na vás čeká třeba umělá jeskyně, čajový pavilon, hrobky nebo památník oblíbeného Fridrichova koně. Součástí areálu je také kostel Stadtkirche s hrobkou vévody Fridricha.

  Meklenbursko-Přední Pomořansko zámek Ludwigslust co navštívit a vidět Cesty po světě Meklenbursko-Přední Pomořansko zámek Ludwigslust co navštívit a vidět Cesty po světě Meklenbursko-Přední Pomořansko zámek Ludwigslust co navštívit a vidět Cesty po světě Meklenbursko-Přední Pomořansko zámek Ludwigslust co navštívit a vidět Cesty po světě

  Městečko Güstrow je spojeno s postavou expresionistického malíře Ernsta Barlacha, jednoho z vůbec nejlepších německých malířů, tvořícího na přelomu 19. a 20. století, který tady prožil podstatnou část života. Navštívit tu můžete náměstí Markt s budovou barokní radnice a kostelem a vydat se můžete také do místní katedrály (Dom). Asi nejzajímavější zdejší památkou je vévodský zámek (Güstrow Schloss) (foto pod textem) kombinující italské, francouzské a německé architektonické prvky. Zámek nechal postavit meklenburský vévoda Ulrich v 16. století, Napoleon a později nacisté využívali tenhle krásný renesanční zámek jako vězení. V interiéru nechybí štuková výzdoba, ve slavnostním sále (Festsall) najdete loveckou výzdobu, nechybí ani různé sochy či obrazy a zajímavý je křídlový oltář z 15. století z kostela Jakobikirche v Lübecku. Pokud vás zajímá zmiňovaná postava expresionistického malíře Ernsta Barlacha, jeho díla můžete vidět ve třech zdejších galeriích. První je Gertrudenkapelle, kde je výstava jeho děl v prostorách gotické kaple. Nad jezerem Inselsee najdete jeho bývalý ateliér (Atelierhaus) a vedle stojící výstavu (Austellungsforum- Grafikkabinett) s umělcovými osobními předměty. Park ochrany přírody (Natur und Umweltpark Güstrow) (foto pod textem) nadchne hlavně rodiny s dětmi. V parku žije 46 druhů zvířat, většinou ve volných výbězích. Nejsou to ale jen koně nebo kozy, ale vlci a medvědi. Kromě zvířat je možné vidět několik krajinných typů jako třeba mokřiny nebo rašeliniště. Vše je proloženo dětskými hřišti a učebními a výkladovými pomůckami pro děti. Hlavní budova skrývá kromě veškerého turistického zázemí také další velkou atrakci - vodní tunel s možností pozorovat život vodních živočichů a ryb přímo v rybníku.

  Meklenbursko-Přední Pomořansko zámek Güstrow co navštívit a vidět Cesty po světě Meklenbursko-Přední Pomořansko ZÁMEK Güstrow co navštívit a vidět Cesty po světě Meklenbursko-Přední Pomořansko Park ochrany přírody Güstrow co navštívit a vidět Cesty po světě Meklenbursko-Přední Pomořansko Park ochrany přírody Güstrow co navštívit a vidět Cesty po světě

  A naše putování po Meklenbursku-Předním Pomořansku zakončíme v Meklenburské jezerní plošině. Jde o největší jezerní a říční krajinu v Evropě, jde o poměrně oblíbený turistický cíl.Meklenbursko Přední Pomořansko Národní park Müritz co navštívit a vidět Cesty po světě V srdci jezerní plošiny se nachází Národní park Müritz, který obklopuje stejnojmenné jezero (Müritzsee), druhé největší jezero v Německu hned po Bodamském jezeře. Jezerní oblast láká hlavně milovníky vodních sportů - můžete se tady plavit na kánoích či kajacích, plachetnicích, ubytovat se v hausbótu. Národní park je znám také jako největší hnízdiště jeřábů v Evropě. Je to skvělá oblast pro cyklistiku i pěší turistiku nebo kolečkové brusle, protože jezera i řeky jsou lemovány cyklostezkami i stezkami pro pěší. Národní park má rozlohu zhruba 322 km² a kromě jezer tu na vás čekají borové i bukové porosty, vřesoviště a je přirozeně velmi bohatý na vodní ptactvo, takže určitě nadchne každého ornitologa. Ti tu můžou spatřit orlovce říční, orly mořské, čápy nebo jeřáby. Většina výprav se podniká z letoviska Waren, kde najdete malé místní přírodovědecké muzeum (Müritzeum) s největším německým sladkovodní akváriem a expozicí věnovanou jezerní oblasti. Ve zdejším návštěvnickém centru se také dozvíte o nejlepších místech k pozorování orlovců říčních a mořských orlů, kteří tu vyvádějí mladé a návštěvnické centrum ve vesnici Federow nabízí kamerový přenos z okolních hnízd. V obci Speck je pozorovací věž (Käflingsberg Turm) a také taková hobití chaloupka. Pro ornitology bude nejzajímavějším obdobím druhá půlka října, kdy tu odpočívají tisícovky jeřábů na své cestě do Španělska a Afriky. Jejich největší počet je u jezera Rederangsee. Pro nadšené vodáky je dobrým tipem trasa od jezera Zierkersee do Schillersdorfu, která zabere zhruba týden. Pro kajakáře je tu ale i celá řada kratších okruhů a vodních tras. Veškeré vybavení si tu samozřejmě můžete půjčit. Můžete sem vyrazit i na ryby. Pokud se chystáte navštívit Meklenburskou jezerní plošinu a Národní park Müritz, všechny praktické informace pro návštěvu najdete tady a tady.

  Pokud se Vám tento průvodce líbil, podpořte nás na našem facebookovém profilu, kde nabízíme tipy na to, kam vyrazit a také se tam dozvíte spoustu cestovatelských zajímavostí.

 • A kam se vydáte, až prozkoumáte Německo?  Další tipy na akční letenky a super zájezdy najdete na naší domovské stránce.