Severní Chorvatsko a Slavonie

  Je pravdou, že turisté míří v Chorvatsku hlavně na pobřeží a na chorvatské ostrovy, přesto je vnitrozemí Chorvatska pěknou ukázkou tradičního chorvatského venkova a pyšní se třeba velkou škálou hradů a zřícenin. Cesty po světě pro vás připravily podrobného průvodce po severu Chorvatska a po oblasti zvané Slavonie, kde se můžete zastavit třeba cestou k moři. Tento průvodce je součástí našeho rozsáhlého průvodce po Chorvatsku, který doporučujeme k pročtení před Vaší cestou kamkoliv v Chorvatsku. Najdete tam podrobné průvodce i po dalších místech země.

  Sever Chorvatska je oblast plná vinic, barokních měst a historických hradů, kterými je tato část Chorvatska téměř celá posetá. Kromě Záhřebu, jemuž se věnujeme v samostatném článku, stojí za zmínku třeba město Varaždin ležící asi 80 kilometrů od hlavního města.Varaždin hrad co navštívit a vidět v Chorvatsku První zmínka o městě pochází z 12. století a jednalo se o vůbec první chorvatské město, které získalo status královského města. Stalo se tak roku 1209. V 2. polovině 18. století pak byl Varaždin hlavním městem Chorvatska. Poté město vyhořelo a status hlavního města se opět vrátil do Záhřebu. Dominantou města je hrad Stari Grad (foto v textu) z 16. století. Celý severochorvatský region se tou dobou opevňoval kvůli otomanskému postupu na západ. V hradě pyšnícím se bílými stěnami dnes sídlí Městské muzeum. U muzea se nachází kostel sv. Jana Křtitele z roku 1650. Ve Varaždinu dále najdete katedrálu z poloviny 17. století, Chorvatské národní divadlo a na konci srpna se tu každoročně koná Špancirfest plný hudebních i tanečních představení a pouličního divadla. V paláci Herzer pak najdete Muzeum světa hmyzu, kde můžete obdivovat několik tisíc druhů motýlů a brouků.

  Severní Chorvatsko skýtá spoustu historických hradů, hlavně z 16. století, protože oblast tou dobou tvořila obrannou linii chránící západní Evropu před Otomany. Stavěly je hlavně dva nejvýznamnější chorvatské šlechtické rody – Zrinsští a Frankopané. Z těchto rodů vzešlo několik chorvatských vládců. Ne všechny hrady jsou přístupné veřejnosti, ve většině z nich se dnes nachází různé instituce jako sanatoria, školy nebo hotely. Tak podívejme se nyní na jejich stručný přehled. Jedním z nejnavštěvovanějších míst severního Chorvatska je hrad Trakošcán (fotky pod odstavcem) z 13. století, od 16. do 20. století mu vládl rod Draškoviců, z jejichž dob také pochází dnešní novogotická podoba. Uvnitř můžete obdivovat sbírku erbů, brnění i dobového nábytku. V největších chorvatském hradu Klenovniku z počátku 19. století je dnes sanatorium. Ze zříceniny hradu Kalnik z 13. století, která stojí na skále, je nádherný výhled na okolí. Dalšími hrady je hrad Bežanec s novoklasicistními rysy, ze kterého je dnes hotel nebo šestiboká pevnost Veliki Tabor z 12. století. Dalším hradem je třeba Prandau-Mailath z roku 1903 s 50 pokoji a dekorativními komíny trochu v anglickém tudorovském stylu. Majitel hradu Ladislav Mailath neměl ve svém starém hradu bohužel dost pokojů, a tak když měl přijet na návštěvu císař Franc Josef, nezbylo mu nic jiného, než nechat hrad přestavět do dnešní podoby. Hradů je po celém severních Chorvatsku a Slavonii ale mnohem více.

  hrad Trakošcán co navštívit a vidět v Chorvatsku hrad Trakošcán co navštívit a vidět v Chorvatsku

  Podíváme se do dalších míst, ve kterých byste se cestou po severních Chorvatsku mohli stavit. Krapina je významné neolitické naleziště, ve kterém dnes najdete Muzeum evoluce a prehistorického osídlení. Město Kumrovec je známé jako rodiště prezidenta Tita, jinak není příliš zajímavé. Najdete tu skanzen asi o 25 domech, včetně Titova rodného. Marija Bistrica je město s nejvýznamnějším chorvatským poutním místem. Do zdejšího kostela Panny Marie z 19. století dnes míří na 600 tisíc poutníků ročně, aby zhlédli sošku madony s dítětem z tmavého černého dřeva z 15. století od neznámého autora. Za kostelem je pak křížová cesta. Pěkná venkovská krajina, která je dobrou ukázkou tradičního chorvatského venkova, je oblast kolem vesnic posetých vinicemi mezi Jastrebarskem a Samoborem. Vede tudy také Plešivická vinařská stezka, kde po celé její délce můžete ve zdejších vinařstvích ochutnávat zdejší víno. Delikatesou města Samobor je kremšnite, bohatý krémový pudink v křupavém těstě. Ve městě pak najdete ruiny Stari Gradu ze 13. století. V Přírodním parku Žamberacko-samoborská vysočina je několik desítek kilometrů turistických tras.

  Slavonie je provincie na východě Chorvatska, která má velmi dlouhou historii. Oblast je na východě ohraničena Dunajem, na severu Drávou a na jihu Sávou. Rovinatá vnitrozemní oblast sice nepatří k nejnavštěvovanějším místům Chorvatska, přesto tu je ale několik nádherných míst, které by se vyplatilo navštívit. Vynikající je také zdejší tradiční kuchyně, nejznámějším pokrmem je fiš paprikaš – ostré dušené rybí maso. Známá je také zdejší sušená uzenina – kulen. V historii byla Slavonie centrem významné vučedolské kultury, v době nadvlády Římanů pak nesla název Římská Panonie. Římané zde také jako první zasadili vinnou révu. V dobách Rakouska- Uherska se zdejší města opevňovala a stala se tak součástí rakousko-uherské vojenské linie.


  Pokud budeme touto provincií putovat od západu na východ, zastavíme se nejprve na soutoku řek Sávy a Kupy, kde leží město Sisak. V tomto přístavním městě najdete pevnost z 16. století. Louky, potoky, malebné vesnice u břehů Sávy a zároveň nejlepší místo v Evropě pro pozorování čápů, to je přírodní park Lonjsko Polje. Pěkná je slavonská tradiční dřevěná architektura, kterou můžete obdivovat hlavně ve vesničkách Čigoča a Krapje. Najdete tu na 200 let staré dřevěné domky a celá oblast je tak dokonalou ukázkou tradičního chorvatského venkova. Žijí zde také tradiční druhy zvířat jako třeba posavinské koně a pastviny jsou plné turopoljských prasat. Přírodní park Lonjsko Polje má rozlohu asi 492 km² a nachází se v okolí Jasenovce, kde bohužel ještě stále mohou existovat miny z dob vlastenecké války a chodit se tak doporučuje jen po vyznačených trasách. Ze Sisaku sem jezdí ve všední dny autobusy. V Jasenovaci byl za 2. světové války nejznámější chorvatský koncentrační tábor, který založili ustašovci. Neví se, kolik přesně lidi tu zahynulo, po válce byl tábor srovnán se zemí. Dnes je tu památník ve tvaru tulipánů, který symbolizuje život.

  V přírodním parku Papuk pak turisty lákají lesy, v nichž je rozprostřeno na devět zřícenin. Název má park podle nejvyšší slavonské hory Papuk a nachází se poblíž města Požega. Nejhezčí ze zřícenin je Ružica Grad u Orahovice. Nacházejí se tu rozsáhlé ruiny ze 14. století, ke kterým se můžete vydat po stezce od jezera Orahovice.

  Východně pak zmíníme Slavonski Brod, kde najdete zříceninu rakousko-uherské pevnosti z 18. století a v červnu se tu koná velmi hojně navštěvovaný festival lidových tanců Kolo. V Dakovu stávalo biskupství a první zmínky o něm pocházejí ze 13. století. Hlavní zdejší památkou je katedrála sv. Petra a Pavla z cihel, která se tyčí nad tamní krajinou.Osijek co navštívit a vidět v Chorvatsku Stavbu zahájil biskup J. J. Strossmayer, který byl nejvýznamnější a nejvlivnější postavou chorvatské církve i politiky 19. století. Ten velmi silně hájil vlastenecké zájmy Chorvatů. Katedrála má dvě věže ve výšce 84 metrů, ve zdejší kryptě se pak nachází Strossmayerova hrobka. Další zajímavou budovou je biskupský palác z 18. století. Dakovo se proslavilo hlavně koňmi lipicány, kteří se zde chovají od začátku 16. století. Na kraji města najdete jedny ze zdejších stájí. V Dakovu se v červenci koná festival výšivky. Na březích Drávy pak najdeme město Osijek (foto v textu a pod ním), ve kterém v římských dobách bývala kolonie Mursa. Dnes zde najdete citadelu (foto pod textem vlevo), městské brány, novogotický kostel sv. Petra a Pavla (foto v textu), jehož 90 metrů vysoká věž je druhá největší v Chorvatsku po záhřebské katedrále. Máte-li rádi muzea, tady najdete Muzeum Slavonie a Archeologické muzeum (foto pod textem vpravo).

  Osijek co navštívit a vidět v Chorvatsku Osijek co navštívit a vidět v Chorvatsku

  Přírodní park Kopački Rit je močálová oblast na soutoku Drávy a Dunaje u hranic se Srbskem. Kopački Rit jsou rákosem zarostlá jezera, kanály a největší kolonie kormoránů v Chorvatsku. Žije tu na 300 druhů ptáků a jejich pozorování je zde velmi populární. Lodí se můžete vypravit i do zdejší ornitologické stanice. Park je také oblíbenou destinací rybářů (povolení koupíte v infocentru). Najdete tu třeba hrad Tikveš – dřívější loveckou chatu prezidenta Tita, která je dnes opuštěná. Stále se zde mohou nacházet zaminované oblasti z dob vlastenecké války, proto dbejte varovných cedulí.

  Městem na březích Dunaje je Vukovar, barokní město, které je symbolem vlastenecké války,Vukovar co navštívit a vidět v Chorvatsku protože během ní zažilo velké ztráty a poškození. Zdejší vodojem (foto v textu) byl úmyslně zanechán ve stavu po válce, což znamená plný kulek a připomíná tak hrůzy války. Nachází se tady taky válečný hřbitov. Se Slavonií je úzce spojena také významná vučedolská kultura. Ta nese název podle naleziště Vučedol – Údolí vlků a zdejší nálezy dnes můžete obdivovat v Archeologickém muzeu v Záhřebu. Vučedolská kultura zde rozkvétala mezi lety 3000 – 2200 př. n. l. Soustředila se hlavně v oblastech okolo Dunaje. Jako poslední zmíníme ještě Ilok se svým Starým městem a hradem Odescalchi z 15. století či františkánským klášterem. Je to také velmi kvalitní vinařská oblast, zdejší odrůdou je tramín.

  Autor článku: M. Fikrová, zdroj fotek: pixabay.com