Kanadská provincie Ontario

  Ontario je nejlidnatější a druhá největší kanadská provincie. Rozkládá se na východě Kanady, mezi řekou svatého Vavřince, Velkými jezery a břehy Hudsonova zálivu. Na východě hraničí s provincií Québec, na západě provincií Manitoba a na jihu s americkými státy Minnesota, Michigan, Ohio, Pensylvánie a New York. Dlouhá hranice Ontaria se Spojenými státy je tvořena takřka bezvýhradně jezery a řekami, takže hraniční přechody do USA jsou často tvořeny mosty. Dvě třetiny území zabírají husté lesy, a to na celém severu provincie a v centrální oblasti. Hornaté části území jsou tvořeny hřebeny Kanadského štítu. Celé Ontario je poseté nespočtem jezer. Právě podle mnoha vodních ploch dali původní zdejší indiáni kmene Irokézů této části Kanady název Ontario. Ontario totiž v jejich jazyce znamenalo „třpytící se vody“.

  Irokézové byl indiánský kmen, který tu žil společně s Algonkiny a živili se lovem a rybolovem. Prvními Evropany, kteří se s těmito kmeny setkali, byli francouzští průzkumníci věnující se tady obchodu s kožešinami. První stálá vlna obyvatel do Ontaria dorazila po konci Americké války za nezávislost, neboť sem zamířili ti, kteří zůstali věrní britskému králi – loajalisté. Tedy ti, kteří nechtěli, aby se USA stalo samostatným a na Británii nezávislým státem. Ti tady zakládali první osady. Další vlna osadníků sem dorazila v 1. polovině 19. století.

  V době nástupu industrializace na konci 19. století Ontario získalo dominantní postavení v průmyslu, významnou roli hrála také bohatá naleziště minerálů a rud, ve své době to byly největší zásoby na světě. Roční hrubý domácí produkt této provincie je větší než v některých vyspělých zemích západní Evropy. HDP Ontaria se na celkovém ročním hrubém domácím produktu Kanady podílí více než 40%. Dnes se ekonomika Ontaria opírá o dřevařský průmysl, těžbu minerálů, rud a zemního plynu, energie z vodních elektráren a průmyslové továrny. Velmi silné zastoupení má také automobilový průmysl – své závody tu mají General Motors, Ford, Daimler-Chrysler, Toyota i Honda. Tyto závody se nacházejí v tzv. Zlaté podkově, o které budeme mluvit v našem průvodci. Zdejší průmysl má ale bohužel za následek devastaci krajiny a velmi znečištěnou vodu ve Velkých jezerech.


  Ontario je, jako většina kanadských provincií, osídleno velmi nerovnoměrně. Nejhustěji obydlené je jižní Ontario, zvlášť širší okolí Toronta známé jako Greater Toronto. Nejméně osídlený je naopak sever regionu. Přes 80% obyvatel žije ve městech.

  To bylo pár hlavních informací na úvod, ale teď už to, co vás zajímá nejvíce – podrobný průvodce po celé provincii Ontario. Za jedno z nejzajímavějších turistických měst v Ontariu je považováno, a to zcela oprávněně, hlavní město provincie, Toronto. Podrobný průvodce po Torontu najdete v samostatném článku.

  Průvodce po Ontariu začneme od jihozápadu, a to v asi 120 km dlouhém pásu měst podél břehů Ontarijského jezera mezi městy Oshawa a Hamilton. Tomuto pásu se také někdy přezdívá Zlatá podkova (Golden Horseshoe). Jedná se o hustě obydlenou a hlavně průmyslovou oblast. Na úvod pár krátkých zastávek. Kitchener je centrem této průmyslové oblasti, jeho ekonomika v minulosti závisela na výrobě kaučuku, textilu, nábytku a zpracování kůže. Město v roce 1799 založila skupina mennonitů. To byla protestantská sekta, která sem odešla z USA, protože se svými radikálně pacifistickými názory neměli příliš přátel na území USA. Mennonity následovali němečtí farmáři, kteří nakrátko město dokonce přejmenovali na Berlin. Dnes má na 60% zdejších obyvatel německé předky. Mennonité se odstěhovali za hranice města, a dnes žijí ve vesnicích v okolí kolem Waterloo a v St Jacobs. V St Jacobs je velmi oblíbený jejich obchod s expozicí věnující se historii a zvykům amišů – The Mennonite Story, který láká překvapivě spousty turistů. Pod mennonity spadá také jedno specifické a možná více známé křídlo, amišové neboli amonité. Ti se vyznačují vyznáním pro společné vlastnictví majetku a silně se vyhýbají moderní technice, jako jsou auta, telefony, a na trhy tak často jezdí ve vozech tažených koňmi. Mennonitské obchodníky můžete také vidět v jejich tradičních oblecích – muže v černých oblecích a kloboukách s krempou a ženy v čepcích, a to na zdejší oblíbené tržnici Farmers´ Market. Nejzajímavějším domem ve městě je dům Woodside, ve kterém strávil dětství předseda vlády W. L. Mackenzie. Elora je město nad řekou Grand River, která sloužila v minulosti jako pohon zdejších vodních mlýnů. Z nich se jeden dochoval a dnes je v něm restaurace Elora Mill Country Inn, nedaleko které najdete i maličký vodopád. Spíš jen takový tip na procházku. Z nedaleké vyhlídky pak lze shlédnout na 3 km dlouho rokli Elora Gorge obklopenou vápencovými skalami. Roklí prochází i značená stezka. Stratford, který dostal své jméno proto, že leží na řece Avon, což výrazně připomíná rodiště nejslavnějšího britského dramatika Shakespeara. Pěkná je cihlová budova s řadou zdobených kupolí a věží, která dnes funguje jako radnice. Městečko je proslulé hlavně konáním Stratfordského festivalu, který je považován za jednu z nejprestižnějších divadelních událostí v Severní Americe, na kterou každoročně míří půl milionu návštěvníků. Festival se věnuje klasickému repertoáru, hrají se Shakespearovy tragédie i komedie, ale i hry jiných klasiků. Festival tu probíhá od poloviny dubna do začátku listopadu, na čtyřech místech ve městě – v divadlech Festival, Tom, Patterson, Avon a Studio.

  Velkým městem v této oblasti je pak Hamilton s asi 320 tisíci obyvateli, které leží na západním břehu jezera Ontario. Již v minulosti mělo město strategickou pozici a fungovalo jako obchodní stanice. Později se zde začaly vyrábět zemědělské stroje a nástroje a ještě později se město stalo významným producentem oceli. Dnes odsud pochází polovina její kanadské produkce. Ve městě najdete pár pěkných viktoriánských budov, nejhezčí z nich je Whitehern a hezká je také radnice na hlavní zdejší třídě Main Street. Kanadské umění můžete obdivovat v Hamiltonské umělecké galerii. Dále tu najdete neoklasicistní zámek Durdurn Castle z roku 1835. Zámek si nechal postavit významný konzervativní politik své doby, sir MacNaba, který byl za svou oddanost britskému králi povýšen do rytířského stavu. Uvnitř můžete vidět luxusní pokoje se starožitným nábytkem a kousek od vily pak stojí také Vojenské muzeum věnující se válce z roku 1812 a účasti místních obyvatel v ní. V Hamiltonu je pak také rozlehlá Královská botanická zahrada tvořená několika částmi – růžovou zahradou, Laking Garden, bažinou Cootes Paradise plnou brodivých ptáků a dalšími. Jen kousek od Hamiltonu leží Brantford, rodiště nejslavnějšího kanadského hokejisty Wayna Gretzkiho. V tomhle městečku najdete místní muzeum, kde se více dozvíte o prvních průzkumnících a osadnících a také tu najdete sbírky irokézského umění. Hlavní atrakcí města je ale dům slavného vynálezce Alexandera Grahama Bella, známý jako Bell Homestad. Vynálezce telefonu sem odešel ze skotského Edinburghu z obavy o své zdraví, jelikož dva jeho příbuzní zemřeli na tuberkulózu. Při svých výzkumech zjistil, že zvuk lze vést elektrickým drátem. V důsledku toho se uskutečnil první dálkový hovor, a to roku 1876 právě z Brantfordu do sousední vesnice Paris. Dozvíte se tu celou řadu informací o jeho práci i životě.


  Společně s Torontem jsou druhou nejvyhledávanější turistickou atrakcí Ontaria slavné Niagarské vodopády. Protože je náš průvodce tradičně rozsáhlý a podrobný, věnujeme tomuto přírodnímu úkazu samostatný článek.

  Vyrazme do dalších míst v Ontariu. London je ve srovnání s nedalekými průmyslovými městečky velmi udržované a čisté město, žije zde přes 300 tisíc obyvatel. Ve městě lze navštívit Museum London v moderní budově zaměřené na kanadské malířství a zdejší historii, dále pak nejstarší místní budovu Eldon House z 30. let 19. století, postavená pro kapitána královského námořnictva v penzi. Krom toho je tu ještě anglikánská katedrála sv. Pavla z červených cihel ve stylu anglické pseudogotiky z 19. století a také katolická katedrála sv. Petra z růžového kamene, která zas připomíná francouzskou gotiku. Asi 32 km od města také najdete zajímavou repliku původní irokézské vesnice Ska-Nah-Doht se vstupem zdarma, kde se dozvíte řadu zajímavých informací o indiánském kmeni, najdete tu komunitní domy, tradiční obecní saunu, pohřebiště, obdělávané pole, sruby. Celá vesnice je uspořádána podle archeologických nálezů. V průmyslovém městě Windsor asi upozorníme jen na park Odette Sculpture Park s více než 30ti moderními sochami a skulpturami. U města Amherstburg se nachází další koloniální pevnost, Fort Malden. Pevnost tu byla vystavěna kvůli neustálému neklidu a strachu z vpádu Američanů v roce 1796. Zdejší posádku tvořily čtyři stovky vojáků, kteří se měli postavit povstalcům a také Američanům. Ti tu pobývali až do roku 1859, kdy pevnost připadla vládě a ta tu založila útulek pro duševně nemocné. Pevnost je součástí historické památky Fort Malden National Historic Site. Tu tvoří kasárny z roku 1819 na březích řeky Detroit, obranné valy, důstojnické ubikace, britské uniformy, je tu také informační centrum, ve kterém je expozice věnovaná dějinám pevnosti.

  Dalším naším tipem a skutečně místem, které stojí za návštěvu, je Národní park Point Pelee na břehu Erijského jezera. Za vstupní místo do parku se považuje město Leamington, ve kterém je informační centrum ve tvaru rajčete, což symbolizuje nejvýznamnější plodinu pěstovanou v téhle zemědělské oblasti. Právě tady mimochodem sídlí výrobce kečupů Heinz. V informačním centru dostanete mapu parku a celou řadu informací. Národní park Point Pelee se rozkládá v nejjižnější části Kanady a zabírá celou jižní polovinu písečného výběžku dlouhého asi 20 km, který vybíhá do Erijského jezera. Park kombinuje celou řadu ekosystémů, mokřady, listnaté lesy, vyskytují se tu tisíce ptáků, kteří se tu zastavují na svých migračních cestách na jaře (nejlepší je květen) a na podzim. V září tu jsou k vidění také velcí američtí motýli (druh Danaus stěhovavý). Park je úžasným místem pro turistiku, vede tudy skvělá dřevěná stezka Marsh Boardwalk vedoucí přes bažiny v délce 1 km, jedno z nejzajímavějších míst parku. Je tu ale celá řada dalších turistických stezek, mapy dostanete v informačním středisku. Trajekty z přístavu v Leamingtonu se můžete vypravit také na ostrov Pelee v Erijském jezeru. Na něm se nachází dvě přírodní rezervace – Lighthouse Point a Fish Point. Na březích jezera najdete také několik přírodních písečných pláží, třeba Nortwest Beach. Ale protože snad všechna Velká jezera jsou proslulá silným znečištěním, poptejte se nejprve na kvalitu vody, než se začnete koupat. Na oficiálních stránkách parku najdete přehled turistických tras a všechny potřebné praktické informace týkající se parkování a vstupného.

  Asi 2 km od města Dresden leží zajímavé historické místo, Chaloupka strýčka Toma (Uncle Tom´s Cabin Historic Site). Jedná se o jakýsi historický skanzen se starými dřevěnými domky, kostelíkem a domem, ve kterém bydlel reverend Josiah Henson, uprchlý otrok z Marylandu. Otroci do Kanady prchali pomocí tzv. Podzemní železnice, což byla společnost bojující tajně za zrušení otroctví. Byla to rozsáhlá síť spolupracovníků, kteří uprchlíky převáděli do Kanady. Hensonovy memoáry o životě amerických otroků se pak staly inspirací pro slavnou knihu Chaloupka strýčka Toma americké spisovatelky a odpůrkyni otroctví Harriet Becheer Stoweové. Ta knihu napsala po setkání s Hensonem v roce 1852 a krátce na to se z knihy stala bible bojovníků proti otrokářství a kniha sama o sobě velkou měrou přispěla ke zrušení otroctví v Americe. Všechny příběhy z knihy jsou založeny právě na vyprávění Hensona a jsou tak podle skutečné události. Je to skvělý tip na to, jak se dozvědět více o krutosti amerického otrokářství, které bylo významnou americkou historickou skutečností.

  cestovní pojištění AXA se slevou 50 %

  Jen kousek od městečka Oil Springs najdete Kanadské muzeum ropy. V této oblasti „černé zlato“ ze země prosakovalo už dávno před příchodem Evropanů a Indiáni ho používali k léčení. První ropnou společnost tu založili roku 1854 bratři Trippovi, o čtyři roky později byl vyhlouben první ropný vrt v Severní Americe využívaný pro komerční účely. Jen nedaleko ropné věže se dnes nachází zmiňované muzeum. K vidění je tu zachovalá kovárna z 19. století, dobové fotografie zachycují první vrty, staré nářadí užívané pro těžbu ropy. Na ropných polích kolem muzea stále probíhají těžařské práce. První městem, které v oblasti na ropě zbohatlo, byla Petrolia s řadou viktoriánských domů.

  A dostáváme se ke břehům Huronského jezera, jehož jižní část je v létě velmi oblíbenou rekreační oblastí. Na pobřeží jsou písečné pláže i útesy. Voda v něm je asi nejčistší ze všech Velkých jezer, a tak se tu dá i koupat. Z nejznámějších měst v okolí zmíníme město Bayfield. V něm asi upozorníme jen na Pioneer Park, což je park na okraji skály, ze které se vám naskytnou pěkné výhledy na jezero. Ve městě je také pěkný přístav. Druhým městem, které stojí za zmínku, je Goderich. V něm najdete Huron Historic Gaol, velmi cennou historickou věznici z 1. poloviny 19. století. Nabízejí se prohlídky, při kterých uvidíte klaustrofobickou soudní síň s celami pro obviněné, dále pak vězeňskou latrínu, byty strážců i celu pro nejhorší vězně s železnými okovy nebo guvernérský palác. Ve městě je pak ještě rybářský přístav.

  A dostáváme se na poloostrov Bruce Peninsula, který odděluje Huronské jezero od zátoky Georgian Bay. Středem poloostrova prochází silnice Highway 6, která vás dovede i k Národnímu parku Bruce Peninsula. Park skýtá vápencové skály, kamenité pláže a krásné zátoky s tyrkysovou vodou, mokřady i hluboké lesy. V červnu tu jsou také úžasně rozkvetlé kytičky. Park leží kousek od Cyprus Lake, kde najdete také návštěvnické centrum a celoroční kemp. V severní části jezera pak začíná několik skvělých turistických tras, což je nejlepší aktivita, kterou tu můžete podniknout. Jednou z tras je známá dálková trasa dlouhá necelých 900 km, Bruce Trail. Ta vede od řeky Niagary k Tobermory. Turistických stezek tu najdete několik, a to v různých stupních obtížnosti. Žijí tu černí medvědi, hadi nespočet druhů ptáků, rostou tu divoké orchideje. V Tobermory je trajektový přístav na ostrov Manitoulin Island a zároveň odsud jezdí také trajekty k mořskému národnímu parku Fathom Five, který leží na samém konci poloostrova Bruce Peninsula. Zároveň je tu turistické středisko, které spravuje oba národní parky, a ve kterém dostanete mapy turistických tras i řadu informací. Fathom Five je známý pro skvělé podmínky pro potápění ve zdejší čisté vodě. Na dně je totiž na dvacet potopených lodí, které jsou oblíbenými atrakcemi pro milovníky potápění. Patří pod něho také na 19 neobydlených ostrovů. Z ostrovů je nejzajímavější Flowerport Island asi 4 km od pevniny, na kterém najdete kemp, pár turistických stezek a také dvojici skalních sloupů z růžového kamene, které jsou výsledkem eroze. Na ostrov jezdí lodě z přístavu Tobermory, a to v hlavní sezóně a provozuje je několik společností. Potápěčské vybavení vám tu půjčí, je také třeba se registrovat v kanceláři/turistickém středisku, chcete-li se potápět.

  Městečko Collingwood je vstupní branou do lyžařského střediska Blue Mountain. To nabízí možnosti lyžování a je tu vybudováno také několik běžeckých tratí, maximální převýšení je ale jen něco kolem 219 metrů. Pláž Wasaga je takovým turistický letoviskem na pobřeží zálivu Georgian Bay v Huronském jezeře. Je to poměrně komerční místo, nabízí celou řadu turistického vyžití, možností občerstvení, obchodů a také možnosti koupání a ležení na pláži s jemným bílým pískem. Přesněji na plážích, nesou označení Beach 1, 2 a 3, podél jedničky a dvojky vede pěkná dřevěná promenáda. Za pláží č. 2 najdete Národní historickou památku Nancy Island. Ostrov vznikl díky naplavenému blátu a usazeninám, které se ukládaly na potopené lodi britského námořnictva Nancy. Tu roku 1812 Američané potopili. Z hloubi moře byla vyzvednuta roku 1927 a je teď exponátem v ostrovním muzeu. Okolí takové zátoky v zátoce, tedy v zátoce Severn Sound, která leží v zálivu Georgian Bay, nabízí také spoustu hezkých míst. Z města Penetanguishene můžete třeba podniknout vyhlídkové plavby kolem řady ostrovů a skalnatých výběžků. Hlavní atrakcí tohohle města je ale Discovery Harbour. Jedná se o rekonstrukci bývalé významné britské základny, která tu stála od roku 1817. Měla dohlížet na pohyb amerických lodí po Velkých jezerech. Mezi lety 1820 až 1834 tu kotvilo až dvacet britských královských lodí. Dnes je to historický areál, kde vás provedou průvodci v dobových kostýmech. K vidění tu jsou repliky obytných domů důstojníků a dalších pevnostních budov, nejhezčí je ale plně funkční přístav s doky a několika vybavenými plachetnicemi. Možnosti turistiky, ležení na oblázkových plážích a pěknou lesnatou krajinu nabízí provinční park Awenda.

  Ve městě Midland je také možnost využít vyhlídkových plaveb na ostrovy v zálivu, kterým se říká Třicet tisíc ostrovů. Ve městě ale za zmínku stojí spíš pěkný skanzen Huronia Museum a Huron-Ouendat Village. K vidění je tu řada huronských artefaktů a pak také pěkná replika původní huronské osady z 16. století. Ta je tvořena hradbou, skladištními jámami, saunou, rámy na sušení kůže a obydlím medicinmana. A protože cestování je o poznávání cizích zemí, cizích kultur i historie světa, je to zajímavé místo, kde se lze dozvědět víc o indiánském kmeni Huronů, kteří dali Huronskému jezeru své jméno. A kdyby náhodou někdo nevěděl, tak pár slov o Huronech. Jsou to jedni z původních obyvatel Severní Ameriky, patřící do irokézské skupiny. Huroni kdysi tvořili konfederaci tří a od počátku 17. století čtyř kmenů severoamerických Indiánů, obývajících na přelomu 16. a 17. století vesnice u Huronského jezera. Podobnou historickou atrakcí, a ještě o něco zajímavější, je historická osada Sainte-Marie among the Hurons neboli Svatá Marie mezi Hurony ležící asi 5 km od Midlandu. Je rozsáhlejší než výše zmiňovaný skanzen a jedná se o skvěle zrekonstruovanou starou jezuitskou osadu, která sehrála v historii Kanady významnou roli. Osadu tu založili jezuité roku 1639 a bohužel tím výrazně narušili sociální vazby huronské společnosti, tou dobou decimované evropskými nemocemi. Vazby mezi různými irokézskými kmeny indiánů v okolí Velkých jezer bohužel měli jen křehkou rovnováhu a příchod Evropanů, ať už nejprve obchodníků, později misionářů, položil základ smrti tisíců Huronů. Nejprve některé indiánské kmeny získaly v rámci směnného obchodu od obchodníků střelné zbraně, čímž si velmi vypomohly při vraždění sebe navzájem. Oblast kolem misie byla osídlena Hurony, kteří byli napadeni Irokézy. A misionáři v osadě měli přirozeně strach o své bezpečí a misii tak raději sami zapálili. Společně s misionáři se z této oblasti stáhli i Huroni, kteří ale na ostrově Christian Island v zátoce Georgian Bay z velké části vymřeli hlady. V osadě je návštěvnické centrum a dále areál bývalé jezuitské misie tvořený asi 25 skvěle zrekonstruovanými budovami – strážní věží, kaplí, kovárnou, obytnými prostory, zahradou, hospodářskými stavbami a malou nemocnicí. Průvodci tradičně v dobových kostýmech sehrávají scénky z každodenního života místních Huronů i jezuitů a zodpoví vám snad všechny vaše zvídavé otázky. Součástí je muzeum věnující se průzkumu Kanady a také archeologické nálezy. Dominantou celého rozsáhlého areálu je také památník Martyr´s Shrine věnovaný osmi padlým jezuitům.

  Skalnaté výběžky do zálivu Georgian Bay jsou pak součástí Národního parku Georgian Bay. Ten tvoří jak padesát ostrovů, tak ledovcem vytvarovaná krajina Kanadského štítu a husté lesy. Na ostrovy v parku se dostanete trajekty vyplouvajícími z přístavu Honey Harbour, kde je také turistické středisko, kde dostanete mapy tras a všechny potřebné informace. Za nejzajímavější místo parku patří ostrov Beausoleil, na kterém se nachází několik turistických tras, většinou kratších. Třeba Treasure Trail k mokřadům nebo Christian Trail přes lesy až ke skalnaté pláži. Je tu ale celá řada dalších tras, skvěle značených. Je tu také celá řada kempů. Skvělé možnosti turistiky lesnatou krajinou Kanadského štítu pak nabízí také provinční park Killbear.

  A v našem průvodci postupujeme do centrálního Ontaria, tedy oblasti mezi severním břehem Ontarijského jezera a údolím řeky Ottawy, která je většinou tvořena nehostinnými horami Kanadského štítu, lesy a jezery. Oblíbeným rekreačním střediskem plných chat a srubů je jezerní oblast Muskoka Lakes, tvořená asi 5 tisíci jezery. Chatky tu mají většinou obyvatelé nepříliš vzdáleného Toronta a jeho okolí. Za vstupní místa k jezerům patří město Gravenurst, které nabízí k vidění asi jen dům slavného lékaře Normana Bethuneho, který ve 30. letech 19. století seznámil Čínu se západní medicínou a také vynalezl mobilní transfúzní stanici. Dům je dochován tak, jak vypadal v době jeho vzniku. V gravenhurtském přístavu pak kotví tři parníky, jeden dokonce z roku 1887 (RMS Segwun). V dalších ze zdejších okolních měst je Bracebridge, ve kterém najdete snad jen malý zábavní park pro děti, Santa´s Village otevřený v hlavní sezóně a pak pěkné viktoriánské budovy na ulici Manitoba Street. Městečko Huntsville je vstupní branou do známého provinčního parku Algonquin. Ten je pěknou ukázkou typické kanadské přírody v oblasti Kanadského štítu. Najdete tu lesy, jezera, kopce i mokřady, zdejší vodní toky jsou také oblíbeným místem kajakářů. Park je bohatý také na zajímavou faunu a flóru. Žijí tu bobři, losi, medvědi černí nebo mývalové. Park má dvě vstupní brány – West a East Gate, které obě spojuje Parkway Corridor. Turistické centrum je uvnitř parku, asi 40 km od západní brány, u obou bran jsou pak vstupní kanceláře. Parkem vede několik turistických tras, na které narazíte cestou po Parkway Corridor. Stejně tak tu narazíte na několik kempů. Po trase Beaver Pond Trail se dostanete k několika bobřím hrázím, z náročnější trasy Lookout Trail se vám naskytnou krásné výhledy na krajinu.

  Město Kingston je rodištěm slavného zpěváka Bryana Adamse, na konci 18. století to byl významný přístav a loďařské centrum. V roce 1841 se město na tři roky stalo dokonce hlavním městem. Město ležící na severním břehu Ontarijského jezera v místě, kde se jezero zužuje do řeky svatého Vavřince, má něco málo přes 150 tisíc obyvatel. Kingston nabízí stejně jako řada jiných měst na Velkých jezerech mnoho vyhlídkových plaveb na okolní ostrovy (říká se jim Tisíc ostrovů; lepší výletní plavby jsou ale z Gananoque nebo z Brockville), které odjíždějí z přístaviště na ulici Brock Street. Vodní plocha kolem Kingstonu je také oblíbeným místem potápěčů, protože v ní najdou několik potopených lodí. V turistické kanceláři se dozvíte vše potřebné. A co je k vidění ve městě? Hezká je třeba zdejší radnice (City Hall), která měla původně sloužit jako sídlo kanadského parlamentu v době jeho krátké role hlavního města. Součástí radnice je hodinová věž s vyhlídkou a za radnicí je pak tržiště, kde se s výjimkou neděle konají trhy. Před radnicí je Confederation Park navazující na starý přístav s marinou, od mola pak vyplouvají lodě na zmiňované ostrovy. Pěkná je pak také vápencová katedrála sv. Jiří. Hlavní nákupní třídou je Princess Street a navštívit můžete také Námořní muzeum Velkých jezer (Marine Museum of the Great Lakes) věnující se dějinám zdejších doků a stavbě lodí. Na obranu přístavu tu v minulosti vznikly čtyři obranné věže, jednou z nich je dnešní Murney Tower se sbírkou vojenských exponátů, jako jsou zbraně nebo uniformy. Ve 40. letech 19. století věž fungovala jako kasárna, pevnost i skladiště. Pěkná je pak také vápencová budova soudu Frontenac County Courthouse nebo krásné sídlo bývalého člena parlamentu, J. A. Macdonalda s názvem Bellevue House. Město je mimochodem také sídlem docela uznávané kanadské univerzity Queen´s University. Posledním, co ve městě zmíníme, je pevnost Fort Frederick, vybudovaná stejně jako ostatní pevnosti v okolí na ochranu proti Američanům, která ale žádný velký útok nakonec nezažila. V hlavní letní sezóně se tu pořádá celá řada historických akcí – jako jsou rekonstrukce bitev či prohlídky v dobových kostýmech. Ze zdejších hradeb je také krásný výhled na Ontarijské jezero a na ostrovy v něm.

  Dalšími připomínkami britské minulosti je Fort Wellington ve městě Prescott. Začala vznikat roku 1812, v době angloamerické války, která ale skončila dřív, než byla pevnost dostavěna. Větší význam tak měla po povstání v Horní Kanadě roku 1837, kdy byla rozšířena. Pevnost pak posloužila jako základna pro vojáky v bitvě u větrného mlýna roku 1838. Z mlýna se stal později maják a dnes je to pěkný cíl procházky ležící na jedné z odboček ze silnice Highway 2. Druhou a zajímavější historickou památkou v oblasti je Skanzen Horní Kanady (Upper Canada Village). V 50. letech 19. století se začala zesplavňovat řeka sv. Vavřince a stavby na jejích březích byly ohroženy. Ty historicky nejcennější z nich se přemístily právě sem a dnes jsou velmi navštěvovanou turistickou atrakcí. Je tu tak k vidění řada venkovských staveb připomínající staré Ontario v 2. polovině 19. století. Průvodci, tradičně v dobových kostýmech, vám řeknou řadu zajímavostí a ukážou i řadu tradičních řemesel. Součástí je i sousední památník připomínající bitvu u Cryslerovy farmy roku 1813.

  A vydejme se na sever provincie Ontario, přesněji severně od Huronského a Hořejšího jezera až k Hudsonovu zálivu. Tahle část Ontaria je jen minimálně osídlená, vzdálenosti mezi jednotlivými místy jsou obrovské a terén je většinou rovinatý, posetý jezery a porostlý lesy. V minulosti právě odsud pocházela kožešina, která se stala základem ontarijského vzestupu. Lovecký duch zůstal do dnešních dnů, lov je tady stále jednou z oblíbených zábav. Bohužel. Těžily se tady ale také různé minerály, zlato, stříbro a také dřevo. V letních měsících vás tu potrápí hejna komárů a dalšího obtížného hmyzu, repelenty se tak víc než hodí.

  První zastávku na severu Ontaria uděláme v North Bay, což je významné správní a obchodní středisko celého severního Ontaria. Město leží u jezera Nipissing, na kterém se nachází Manitou Island, kam se můžete vydat lodí na výlet. Tohle město o asi 55 tisících obyvatelích je spojeno s jednou bizarní rodinou, o které hovoří zdejší Dionne Quints Museum. Je to takový obyčejný domek, ve kterém žili rodiče, kterým se narodila slavná paterčata. Slavná po celé Kanadě. V době hospodářské krize bylo narození paterčat senzací. Hned ve třech měsících je rodičům, kteří už pět dětí měli, odebrala vláda a vychovávala je v zaskleném prostoru, kde je každý den sledovaly tisíce zvídavých očí Kanaďanů i cizinců. Součástí „výlohy“ byl i prodej suvenýrů, který vydělával obrovské peníze. Přirozeně si děti s rodiči nevytvořily žádný vztah a tato problematika se tímto případem dostala do podvědomí široké veřejnosti. Na děti v budoucnu nečekalo nic příjemného, jen nemoci, deprese, nešťastné vztahy. Tři dívky dokonce ve své autobiografii obvinily otce ze sexuálního zneužívání. Opravdu bizarní záležitost, v muzeu můžete vidět několik artefaktů patřících dětem a postel, ve které se narodily. Ve vesnici Temagami se nabízejí výpravy na saních tažených psím spřežením, jejichž součástí je i základní kurz zacházení se psy. Před vesnicí je pak 30 metrů vysoká věž, ze které se vám naskytnou pěkné výhledy. Městečko Cobalt bylo v minulosti spojené se stříbrnou horečkou a město je dnes národní historickou památkou. Ve městě můžete navštívit nejstarší kanadské Hornické muzeum, které ale nabízí jen sbírku světélkujících kamenů.

  Městečko Cochrane je rodištěm slavného hokejisti Tima Hortona, který ale více proslul jako zakladatel fastfoodu Tim Horton´s, který je v Kanadě velmi oblíbený a mimochodem tu mají docela dobré kafe. Právě odsud vyráží velmi oblíbený vlak Polar Bear Express, který míří do severských končin k městu Moosonee u břehu Hudsonova zálivu. Vlak vyráží právě odsud na 330 km dlouhou jízdu arktickou tundrou do Moosonee, což je v Ontariu takové nejsevernější místo, kam se lze dostat hromadnou dopravou. Cesta vlakem je velmi oblíbenou aktivitou turistů a v létě se tak doporučují rezervace nebo koupení lístků online. Vše, od rezervace po ceny a jízdní řády, až po nákup jízdenek najdete tady. Obrovská socha ledního medvěda stojí před městem u informačního centra. Ve městě je Cochrane Polar Bear Conservation and Education Habitat, kde v rozměrné nádrži můžete vidět lední medvědy a sledovat je i z podvodního okna. Dokonce si tu s medvědy můžete i zaplavat.

  Vlak Polar Bear Express končí svou jízdu z Cochrane v Moosenee, vesnici obývané hlavně příslušníky indiánského kmene Cree, živící se lovem a rybolovem. Město v minulosti proslulo obchodem s kožešinami. Na ostrůvku Moose Factory Island v roce 1673 založila obchodní stanici slavná obchodní společnost Hudsonova zálivu. Na ostrově, kam se dostanete vodním taxi, je k vidění skanzen Moose Factory Museum Park s původní kovárnou, hřbitovem, skladištěm střelného prachu a s teepeem, ve kterém původní obyvatelé prodávají svůj bannock – čerstvě upečený chleba. Kousek je také anglikánský kostel sv. Tomáše s oltářem pokrytým losí kůží a zajímavé jsou také modlitební knížky kmene Cree. Ve zdejším Cree Cultur Center se více dozvíte o kmeni Cree, je tu několik expozic věnovaných tomuto kmeni, dějinám i životu. Z Moosenee se pořádá i řada dalších plaveb, které jsou i na odlehlost tohoto regionu překvapivě oblíbené. Lodě vyráží na ostrov Fossil Island, kde byly objeveny staré fosílie nebo se podnikají plavby po řece Moose do Hudsonova zálivu, přesněji do nedaleké Jamesovy zátoky.

  Město Sudbury je jedním z hospodářských center severního Ontaria, ve kterém se nachází největší světová naleziště niklu a mědi. Jejich zpracování v celé oblasti způsobilo ale obrovské ekologické škody, kvůli oxidu síry, který se vypařuje při tavení niklu. A síra se pak snášela na okolní lesy, které byly devastovány neřízeným kácením a také vypalováním. Po ohni se totiž v půdě ukázaly stopy po vzácných kovech. Síra ve vzduchu měla za následek i evakuaci nedaleké dělnické vesnice, protože její obyvatelé trpěli řadou chorob způsobených velkým výskytem síry. Z turisticky zajímavějších atrakcí zmíníme Science North, což je vzdělávací centrum v jeskyni vyhloubené dynamitem, ve kterém můžete vidět simulaci hurikánu, ulehnout na fakírské lože z hřebíků či se podrobit různým senzorickým testům. Je tu také sbírka hmyzu, vycpaných zvířat a kino IMAX. Docela zajímavá záležitost na zkrácení odpoledne. U dálnice na okraji města pak stojí Bic Nickel neboli Velký niklák, replika pěticentové mince, který je považován za symbol města. Niklák stojí u centra Dynamic Earth, které nabízí zase další řadu atrakcí, během kterých se více dozvíte o různých kulturách.

  Ostrov Manitoulin Island je největším ostrovem na světě ležícím ve sladké vodě, který se těšil velkému věhlasu místního indiánského kmene Ojibwa. Jsou na něm lesy, jezera i otevřené pláně a je to místo oblíbené pro turistiku nebo jachting na zdejších jezerech. Na ostrově žije asi 12 tisíc obyvatel, většinou domorodých indiánů. Po roce 1836 se ostrov stal útočištěm indiánů vyhnaných bílými osadníky z jejich domovů. Na ostrov se dostanete autem po silnici Highway 17 nebo trajekty z Tobermory zmiňovaného výše. A co na ostrově? V muzeu Assiginack v Manitowaningu je k vidění pár artefaktů z dob prvních osadníků, Wikwemikong je zas centrem indiánské rezervace. V létě tu můžete vidět domorodé divadlo De-Ba-Jeh-Mu-Jing, které zpracovává ve dvou jazycích (AJ a indiánských jazyk) hlavně domorodé legendy nebo hry domorodých umělců. U osady Sheguiandah je skanzen Centennial Museu of Sheguiandah, kde se dozvíte zajímavé informace o životě prvních osadníků, farmářů a obchodníků. Ve městě Little Current je turistické informační středisko a nedaleko odsud je pak také oblíbená turistická stezka Cup and Saucer Lookout Trail. 8 km dlouhá stezka vede na nejvyšší ostrovní kopec ve výšce 460 metrů a její úzké skalní komíny a zavěšené dřevěné žebříky z ní dělají příjemné dobrodružství. Hezké staré hrázděné domky najdete v osadě Kagawong, kde se také můžete vykoupat v létě ve vodopádu Bridal Veil Falls. Na západě ostrova je pak malebný fotogenický maják Mississagi, který tu stojí už od roku 1873. Zdejší vody jsou také pro svou řadu potopených vraků oblíbenou kanadskou destinací potápěčů.

  Město Sault Ste Marie, kterému místní říkají The Soo, leží u řeky St Mary´s, která spojuje Hořejší a Huronské jezero. Po vybudování kanálu a zdymadel se město stalo v 19. století významným přístavem na Velkých jezerech a následně také významným průmyslovým centrem. Dnes v tomhle průmyslovém městě stojí za zmínku vila Ermatinger Old Stone House, která byla postavena v roce 1814 pro místního obchodníka s kožešinami a jeho indiánskou manželku. Později v domě byla šerifova stanice, hotel nebo společenský sál. Domem vás v rámci prohlídek provází průvodci v dobových kostýmech, kteří vám dají ochutnat vynikající sušenky. Ve městě je také jedna záležitost pro milovníky hydroplánů, Canadian Bushplane Heritage Centre. Dozvíte se tu všechno o těchto letadlech, jejich pilotech a můžete si tu zkusit trenažér. Pěkné je i zdejší nábřeží, kde se ve starém trajektu nachází Museum Ship Norgoma.

  A dostáváme se k severním břehům Hořejšího jezera. Hořejší jezero je největším sladkovodním jezerem na světě. V jeho okolí upozorníme nejprve na provinční park Lake Superior Provincial Park. Vstupem do parku se dostanete do bezprostřední blízkosti jezera a také k žulovým skálám, které tvoří jeho břehy, to vše v obklopení javorových lesů. Žijí zde losi, jelenci běloocasí, bobři, kojoti, vlci i černí medvědi. Parkem vede silnice Highway 17, u jejíchž různých zastávek začíná nespočet zdejších skvělých turistických stezek. Je tu turistická kancelář a tři kempy. A teď pár těch nejzajímavějších míst v parku. Vydat se můžete ke skálám v zátoce Old Woman´s Bay, k vidění je tu také spousta indiánských rytin kmene Ojibwa, který tu žil po tisíciletí. Rytiny můžete vidět třeba na skále Agawa Rock, ke které vede další turistická stezka. Oblíbená je pak dlouhá stezka Coastal Trail vedoucí ze Sinclair Cove do Chalfant Cove po skalách, přes oblázkové pláže i lesy. Trasu nemusíte projít celou, je na ní několik přístupových bodů a v klidu tak můžete jít i kratší úseky. Kdybyste náhodou projížděli městečkem White River, vězte, proč na silnici při příjezdu do města uvidíte obří maketu teploměru a následně pak maketu medvídka Pú. V roce 1935 tu byla naměřena tepla -57 °C, nejnižší zaznamenaná teplota v celé Kanadě a roku 1914 odsud odvezli mládě medvěda do londýnské zoo, které se stalo inspirací pro tuhle oblíbenou kreslenou postavičku. Kromě toho tu nic zvláštního asi za zmínku nestojí. Druhým přírodním koutem na březích Hořejšího jezera je Národní park Pukaswa. Park skýtá kopcovitou krajinu porostlou severskými lesy, plnou močálů, bažin, jezírek a také divoké pobřeží jezera. V Hattie Cove je kemp, turistické středisko a také tři písečné pláže. Vede tudy pár stezek, včetně pobřežní stezky dlouhé 60 km přes srázy a rokle Kanadského štítu. Na poloostrově Sibley se nachází provinční park s pohádkovým jménem Sleeping Giant neboli Spící obr. Název nese podle čtyř kopců, které společně připomínají spícího obra. Je to skvělá oblast pro turistiku kolem skal a mokřad, je tu na 100 km turistických stezek dobře značených. Žijí tu bobři, lišky, dikobrazi nebo losi či vlci. Parkem vede silnice Highway 587, za vstupní bránu platí město Pass Lake. Ve zdejší kanceláři vstupu do parku nebo o 20 km dál v turistickém středisku dostanete mapy turistických tras. Za jednu ze zajímavých tras zmíníme třeba Kaybeyun Trail kolem pobřežního mysu na vyhlídku v přístavu Thunder Bay. Je dlouhá 40 km. Kratší (5km) má pak stezka Talus Lake Trail, která vás provede kolem několika vyhlídek na jezero. Stezka Top of the Giant Trail vás dovede zas na nejvyšší zdejší kopec Giant´s Knees.


  Thunder Bay je přístav na břehu Hořejšího jezera, jehož okolní krajina se dá už označit za prérii. Díky svému kasinu a marině je turistickým letoviskem hlavně pro Kanaďany. V centru města je pak krásná budova železničního nádraží z roku 1906. Z kopce Hillcrest Park se vám naskytne pěkný výhled na Hořejší jezero. Početné zastoupení ve městě mají Finové, jejich čtvrť se jmenuje Little Suomi. Finové sem dorazili po roce 1870 úprkem pře přísným carem vládnoucím Finsku. V okolí Thunder Bay byl v polovině 19. století objeven první ametyst, krystalický křemen zbarvený většinou do fialova. Ametysty se tu těží dodnes, což funguje jako turistické lákadlo. Asi 4 km od města najdete povrchové doly na těžbu ametystu, Blue Points Amethyst Mine. Tam probíhají nejen prohlídky dolu zdarma, ale ametyst si tu můžete i nakopat nebo nasbírat a odnést si ho domů. Hlavním lákadlem je pak skanzen Old Fort William, replika staré obchodní kožešinové stanice, ležící asi 15 km od města. Jedná se o kolovou pevnost upravenou do své původní podoby z roku 1815. Nechybí průvodci v dobových krojích, od kterých se dozvíte všechno o životě v pevnosti. Uvidíte tu třeba sklad kožešin nebo výrobnu kánoí. Asi 30 km od města je pak další pěkná turistická oblast, provinční park Kakabeka Falls, která láká hlavně na stejnojmenného 39 metrů vysokého vodopádu. Nad vodopádem jsou dvě vyhlídkové plošiny a v létě je tu i přírodní koupaliště.

  A poslední místečko v našem průvodci po Ontariu, město Kenora, je vstupním bodem k jezeru Lake of the Woods neboli Lesnímu jezeru. Odsud vyplouvá vyhlídková loď, kolem skaliska Devil´s Gap Rock, které bylo obětním místem indiánů kmene Obijwa. Pro ně to bývala skála duchů, které obětovávali jídlo a tabák, aby si naklonili děsivého obra zosobňujícího zimu, Windiga. Loď vás povozí po Lesním jezeru, můžete spatřit něco málo z jeho 14 tisíc ostrovů. Jezero je 110 km dlouhé, hluboké 26 metrů.

  Máte jakékoliv dotazy týkající se Vaší cesty do Severní Ameriky? Přidejte se do naší skupiny Cestujeme po Severní Americe s Cestami po světě na Facebooku a my Vám rádi poradíme s čímkoliv, co Vás zajímá a zodpovíme Vaše otázky. Pokud se považujete za odborníka na cestování po Severní Americe, přidejte se taky a pomozte nám zodpovídat zvídavé otázky našich čtenářů. Nebo jste se právě vrátili z USA nebo z Kanady a chcete se podělit o své zážitky nebo fotky? Jen sem s tím! Těšíme se na Vás!

 • Nepovažujete za žádného zkušeného cestovatele a nevíte, kde sehnat levné letenky nebo jak si zařídit ubytování v zahraničí? Nechcete bydlet v hotelu, ale chcete si zarezervovat vilu na pláži nebo srub v Kanadě? Chcete si v zahraničí půjčit auto a nevíte, co to všechno obnáší? Nebo Vás zajímá, jak zůstat na dovče co nejvíce v bezpečí a na co všechno před cestou nezapomenout? Mrkněte na naše rady a tipy pro cestovatele, kde se dozvíte o všem, co je před Vaší cestou třeba zařídit. Pokud s cestováním začínáte nebo máte strach, že si dovolenou na vlastní pěst nezvládnete naplánovat sami nebo se bojíte, že nemůžete cestovat do světa bez znalosti cizího jazyka, mrkněte taky na to, jak Vám s tím pomůžou Cesty po světě. Rádi s Vámi budeme na telefonu po celou dobu Vašeho pobytu v zahraničí a případně vykomunikujeme všechno, co sami nezvládnete. Naplánujeme Vám dokonalou expedici či dovolenou po celém světě do nejmenšího detailu a Vy se už o nic nebudete muset starat. Pokud potřebujete jakoukoliv pomoc při Vaší cestě do zahraničí, podívejte se na to, jak Vám s tím můžeme pomoci.

  Pokud se Vám tento průvodce líbil, podpořte nás na našem facebookovém profilu, kde nabízíme tipy na to, kam vyrazit a spoustu cestovatelských zajímavostí.

  O tom, kdo jsem a proč píši tenhle web se dozvíte vše tady. Pokud se Vám tenhle průvodce líbil, uložte si nás do svých oblíbených a přijďte zase příště, až budete potřebovat průvodce po nějakém místě na světě. Cesty po světě jsou tu pro Vás a těší se na Vaši další návštěvu! Děkujeme, že nás v tak hojném počtu čtete.

  Vaše Cesty po světě