Drážďany

  Drážďany jsou pro svou nevelkou vzdálenost z Česka skvělým tipem na prodloužený víkend a v zimě na proslulé vánoční trhy. Město skýtá architektonické památky, významné umělecké sbírky ve zdejších muzeích, dobré možnosti nakupování i kultury. Cesty po světě pro vás připravily podrobný průvodce po tomto saském městě.

  Drážďany co navštívit a vidět, turistické atrakce, průvodce Drážďany

  Tento průvodce je součástí našeho rozsáhlého průvodce po Německu, který doporučujeme k pročtení před vaší cestou kamkoliv v Německu.

  Drážďany, německy Dresden, jsou hlavním městem německé spolkové země Sasko, proto zde sídlí zemská vláda i zemský sněm. Mají asi 555 tisíc obyvatel, v celé metropolitní oblasti jich žije na 750 tisíc. Město je čtvrtým největším německým městem. Leží na Labi. Ekonomicky se Dražďány velmi dynamicky rozvíjí a klíčovou roli hraje vývoj moderních technologií a IT, a proto jsou Drážďany také někdy nazývány jako Sillicon Saxony.

  Drážďany co navštívit a vidět, turistické atrakce, průvodce Drážďany

  Na březích Labe v místě dnešních Drážďan existovalo sídliště už v době kamenné. Booking.com První písemná zmínka o městě pochází z roku 1206, název znamená „obyvatelé lužních lesů“, což odkazuje na první slovanské osídlení. Od konce 15. století městu vládl rod Wettinů a stalo se tak rezidenčním městem saských kurfiřtů a králů. V 16. století, po reformaci, se Drážďany staly hlavním městem Saska, které bylo významnou protestanskou zemí Svaté říše římské národa německého. Roku 1685 tehdejší Staré město poničil rozsáhlý požár, v jehož důsledku bylo vybudováno nové město s barokními budovami. Velký rozvoj Drážďany zažily za vlády kurfiřta a polského krále Fridrich Augusta I. (August II. Silný). na přelomu 17. a 18. století. Za jeho vlády se město rozvinulo v umělecké a kulturní centrum, kde se nacházely velmi cenné umělecké sbírky. Velkou pohromou byla pro Drážďany druhá světová válka. Masivní bombardování v únoru 1945 zničilo na 60% města, téměř celé centrum bylo srovnáno se zemí. Bombardování Drážďan byl britsko-americký vzdušný útok, který provedly britské letky RAF společně s americkými US Army Air Forces. To, že byly tyto ničivé nálety provedeny 12 týdnů před kapitulací Německa, dodnes vzbuzuje velké emoce. Město bylo ale následně skvěle obnoveno. O přesném počtu obětí se dodnes vedou diskuze. Po válce byly Drážďany součástí tzv. východního bloku.

  Drážďany mají mezinárodní letiště, ze kterého jezdí do centra vlaková linka S2, jinak se sem dostanete vlaky i autobusy. Nejvýznamnější turistické atrakce Drážďan najdete ve Starém městě a bez problémů je projdete pěšky. Kdybyste ale přesto chtěli využít zdejší hromadné dopravy, tak tu jezdí autobusy a tramvaje, všechny praktické informace pro cestování MHD najdete v češtině tady. Výhodou je, že v Drážďanech dostanete spoustu informačních letáků v češtině, stejně tak většina webových stránek je v češtině. Pokud plánujete využívat městskou hromadnou dopravu a navštívit hodně atrakcí, zvažte zakoupení turistické karty Dresden Card. Do Drážďan se skvěle dostanete autobusy z ČR, nejlepší nabídku má Flixbus.

  Drážďany Frauenkirche co navštívit a vidět, turistické atrakce, průvodce Drážďany A tady je průvodce po těch nejkrásnějších místech Drážďan. Většina památek se nachází v historickém Starém městě a projdete je v klidu pěšky. Za dominantu města je považován kostel Frauenkirche (foto vpravo), vůbec nejznámější památka Drážďan. Nejde ani tak o jeho sakrální význam, ale je to spíš takový symbol poválečné i postkomunistické obnovy východního Německa. Kostel byl zcela zničen v únoru 1945 spojeneckými bombami a 50 let byl ponechán jako troska nebo možná spíše jaká memento války. Jeho nákladná rekonstrukce do původní podoby proběhla mezi lety 1994 a 2005. Peníze na obnovu byly z velké části z darů. Jako akt usmíření bylo na vrchol kostela umístěno královské jablko, jehož autorem je britský zlatník, jehož otec se účastnil oněch tragických náletů. Původní kostel zničený bombardováním pocházel z 18. století a byl symbolem drážďanského baroka, předtím byl ale několikrát přestavován a obnovován. Barokní kostel stojí na náměstí Neumarkt, které je poseté kavárnami a restauracemi. Dominantou velkolepého pískovcového kostela je 96 metrů vysoká kupole, která vyniká v drážďanském panoramatu. Kupole i interiér kostela s krásným oltářem jsou přístupné veřejnosti.

  Druhou významnou památkou Drážďan je zdejší Rezidenční zámek (Residenzschloss) (foto v textu).Drážďany Rezidenční zámek co navštívit a vidět, turistické atrakce, průvodce Drážďany Architektonicky jde o jednu z nejkrásnějších drážďanských staveb. Po čtyři staletí byla budova rezidencí saských vládců a dnes skýtá významnou uměleckou sbírku a funguje jako muzeum. Na místě zámku od 13. století stávala pevnost, kterou ale na začátku 18. století nechal August II. Silný po požáru přestavět na barokní rezidenci, která byla roku 1914 neorenesančně přestavěna. Vládnoucí saská dynastie se ze zámku odstěhovala po první světové válce. I zámek byl za druhé světové války přeměněn v hromadu suti a kompletní rekonstrukce skončila až v roce 2013. Zámek dnes funguje jako muzeum a skýtá několik tématicky zaměřených sálů, které vystavují cenné sbírky saských vládců. Nejnavštěvovanější je Grünes Gewölbe neboli Historická zelená klenba, skvělá je i Aladdinova jeskyně s cennými předměty ze zlata, slonoviny a drahých kamenů. Dále je tu Kupferstich-Kabinett, kde je uloženo na půl milionu grafických listů a kreseb vytvořených významnými umělci jako byl Rembrand, Dürer, Michelangelo, Picasso či Toulouse-Lautrec. Sběratelé mincí se mohou vyat do Kabinetu mincí (Münzkabinett) a jednu z největších sbírek osmanského umění mimo Turecko najdete ve zdejší Turecké komnatě (Türkische Cammer). V Sálu velikánů (Riesensaal) je k vidění sbírka 10 tisíců kusů zbrojí. Informace o otevírací době a cenách vstupného najdete tady.


  Další turisty nabitou atrakcí je barokní komplex Zwinger (foto pod textem), který si po vzoru francouzského Versailles nechal vystavět August Silný v 1. polovině 18. století. Za jeho dob se v něm pořádaly plesy a různé večírky pro šlechtice, součástí jsou i velkolepé zahrady určené k různým radovánkám šlechty. Areál dnes funguje jako sídlo muzeí a galerie, z nichž nejnavštěvovanější je Galerie starých mistrů. Další významnou sbírku skýtá sbírka porcelánu se skvosty míšeňské porcelánky. Zajímavou sbírkou je i ta historických fyzikálních a astronomických přístrojů, kterou najdete ve zdejším Matematicko-fyzikálním salonu. Zwinger stojí v místech původního městského opevnění a prostoru mezi vnitřní a vnější hradbou se dříve říkalo Zwinger, odsud ten název. I Zwinger byl během bombardování na konci druhé světové války těžce poničen a po válce byl průběžně rekonstruován. Praktické informace jako jsou ceny vstupného a otevírací doba najdete tady.

  Drážďany Zwinger co navštívit a vidět, turistické atrakce, průvodce Drážďany Drážďany Zwinger co navštívit a vidět, turistické atrakce, průvodce Drážďany Drážďany Zwinger co navštívit a vidět, turistické atrakce, průvodce Drážďany Drážďany Zwinger co navštívit a vidět, turistické atrakce, průvodce Drážďany

  Drážďany Hofkirche co navštívit a vidět, turistické atrakce, průvodce Drážďany Zwinger navazuje na náměstí Theaterplatz, tedy Divadelní náměstí. Na něm najdete jednu ze zwingerských galerií – Galerii starých mistrů (Gemäldegalerie alte Meister), kde je k vidění třeba Raffaelova Sixtinská madona. Galerie skýtá obrazy z období od 15. do 18. století. Na Theaterplatz pak najdete ještě jednu významnou drážďanskou budovu – operu Semperoper (foto pod odstavcem), pravděpodobně nejslavnější budovu opery v celém Německu. Opera v novorenesančním slohu, později přestavěná novoklasicky, tu byla prvně otevřena roku 1841 a konala se zde řada premiér slavných oper – třeba skladatelů Richarda Strausse i Richarda Wagnera. Operu je mimo představení možné navštívit v rámci komentovaných prohlídek. Uprostřed Divadelního náměstí pak stojí bronzová jezdecká socha Jana I. Saského. Vedle opery najdete katedrálu Hofkirche (foto vpravo) z 18. století, která je nadchodem propojena z výše zmiňovaným Rezidenčním zámkem. Kostelů je po celých Drážďanech velká spousta.

  Drážďany Semperoper co navštívit a vidět, turistické atrakce, průvodce Drážďany

  Z dalších míst ve městě zmíníme někdejší renesanční zbrojnici Albertinum,Drážďany Velká zahrada co navštívit a vidět, turistické atrakce, průvodce Drážďany ve které dnes sídlí Galerie nových mistrů (Galerie Neue Meister). Ta vystavuje obrazy vytvořené od 18. století dále. K vidění tu jsou třeba obrazy Marca Chagalla či Claude Moneta. Významní rodáci i obyvatelé Drážďan jsou pohřebi na Starém katolickém hřbitově (Alter Katholischer Fridhof) s celou řadou barokních, rokokových i klasicistních náhrobků. Barokním městským parkem je Velká zahrada (Großer Garten). Park byl vybudován v 17. století na příkaz kurfiřta Jana Jiřího III. a jeho součástí je velkolepý Letní palác (foto vpravo).

  Turisty pak láká také porcelánová mozaika zaznamenávající triumfální průvod knížecího rodu Wettinů - Fürstenzug (foto pod odstavcem), kterou najdete na zdech Dvorních koníren. 102 metrů dlouhá mozaika je další oblíbenou turistickou atrakcí. Drážďany měly své městské opevnění už od konce 13. století a existovalo až do začátku 19. století. Nejznámější dochovanou částí opevnění je Brühlská terasa, pod níž se nachází Muzeum opevnění (Museum Festung Dresden). V Drážďanech ještě upozorníme na Muzeum vojenské historie (Militärhistorisches Museum Dresden), které se docela inovativně a netradičně věnuje válkám. Zmíníme také Landhaus (Městské muzeum) , budovu z 18. století postavenou pro setkávání zemských stavů. Dnes v budově sídlí Městské muzeum a galerie. A ještě upozorníme na Muzeum hygieny, které se věnuje medicíně a skýtá docela zajímavé exponáty.

  Drážďany Fürstenzug co navštívit a vidět, turistické atrakce, průvodce Drážďany Drážďany mozaika Fürstenzug co navštívit a vidět, turistické atrakce, průvodce Drážďany Drážďany mozaika Fürstenzug co navštívit a vidět, turistické atrakce, průvodce Drážďany

  V Drážďanech dále najdete celou spoustu bývalých paláců.Drážďany zámek pillnitz co navštívit a vidět, turistické atrakce, průvodce Drážďany V paláci Taschenberg dnes sídlí hotel Kempinski. Renesanční zámek Schönfeld byl postaven v 16. století na místě středověkého vodního hradu. V Japonském paláci sídlí Muzeum etnologie a přírodovědecká sbírka. Palác Kurländer byl postaven v 18. století ve stylu drážďanského baroka pro místního hraběte von Wackerbartha. Po válce byl znovu vybudován. Mimo centrum najdete zámek Pilnnitz (foto vpravo) z 18. století tvořený třemi částmi a barokní zahradou. Je postaven v jedinečném čínském stylu. Celou řadu šlechtických sídel pak najdete v okolí Drážďan i v dalších částech Saska.

  V Drážďanech je také zoologická zahrada, dále se tu můžete projet po Labi v rámci plaveb na kolesovém parníku a také sem můžete vyrazit za nákupy. Drážďany jsou pro nás nejbližším městem, kde najdeme proslulý irský řetězec s oblečením Primark a sem také vyráží za nákupy valná většina místních i turistů. Nákupních tříd a galerií je tu víc, 200 obchodů třeba skýtá nákupák Altmark-Galerie. Většina turistů sem vyráží hlavně v době adventu, aby navštívili nejstarší a nejproslulejší vánoční trh v celém Německu – Striezelmarkt. Počátky vánočního trhu sahají už do 1. poloviny 15. století a koná se na náměstí Altmarkt na Starém městě. Název Striezel je odvozen od nejslavnější drážďanské kulinářské delikatesy, tradiční vánoční štoly (Stollen). Vánoční trh vrcholí tzv. Dresdner Stollenfestem, tedy festivalem štoly, kdy se Starým městem na povozu veze obří štola doprovázená průvodem. Kromě zdejšího trhu se vánoční trh koná i ve stájích Rezidenčního zámku i v jiných částech města.

 • A kam se vydáte, až prozkoumáte Drážďany?  Další tipy na akční letenky a super zájezdy najdete na naší domovské stránce.

 • Nepovažujete za žádného zkušeného cestovatele a nevíte, kde sehnat levné letenky nebo jak si zařídit ubytování v zahraničí? Nechcete bydlet v hotelu, ale chcete si zarezervovat vilu na pláži nebo srub v Kanadě? Chcete si v zahraničí půjčit auto a nevíte, co to všechno obnáší? Nebo Vás zajímá, jak zůstat na dovče co nejvíce v bezpečí a na co všechno před cestou nezapomenout? Mrkněte na naše rady a tipy pro cestovatele, kde se dozvíte o všem, co je před Vaší cestou třeba zařídit. Pokud s cestováním začínáte nebo máte strach, že si dovolenou na vlastní pěst nezvládnete naplánovat sami nebo se bojíte, že nemůžete cestovat do světa bez znalosti cizího jazyka, mrkněte taky na to, jak Vám s tím pomůžou Cesty po světě. Rádi s Vámi budeme na telefonu po celou dobu Vašeho pobytu v zahraničí a případně vykomunikujeme všechno, co sami nezvládnete. Naplánujeme Vám dokonalou expedici či dovolenou po celém světě do nejmenšího detailu a Vy se už o nic nebudete muset starat. Pokud potřebujete jakoukoliv pomoc při Vaší cestě do zahraničí, podívejte se na to, jak Vám s tím můžeme pomoci.

  Pokud se Vám tento průvodce líbil, podpořte nás na našem facebookovém profilu, kde nabízíme tipy na to, kam vyrazit a také se tam dozvíte spoustu cestovatelských zajímavostí.


  O tom, kdo jsem a proč píši tenhle web se dozvíte vše tady. Pokud se Vám tenhle průvodce líbil, uložte si nás do svých oblíbených a přijďte zase příště, až budete potřebovat průvodce po nějakém místě na světě. Cesty po světě jsou tu pro Vás a těší se na Vaši další návštěvu! Děkujeme, že nás v tak hojném počtu čtete.

  Vaše Cesty po světě