Vratislav (Wroclav)

  Vratislav, polsky Wroclav, je čtvrté největší město Polska, které má něco kolem 640 tisíc obyvatel. Jedná se o jedno z turisticky nejnavštěvovanějších míst Polska a zároveň o jedno z nejstarších polských měst. První zmínky o ní se objevují už kolem roku 1000, kdy zdejší hradiště obývali Slezané. Název je asi odvozen od pravděpodobného zakladatele, Přemyslovce Vratislava I. V minulosti strategická poloha města na řece Odře a na dvou obchodních cestách (Via Regia a Jantarová stezka) zapříčinila městu rychlý ekonomický rozvoj. Ve 14. století město ovládli čeští Lucemburkové, po nich Jagellonci a Habsburkové, kteří o skoro celé Dolní Slezsko přišli po prohrané válce s Pruskem roku 1742. Na to se Vratislav stala po Berlíně druhým nejvýznamnějším německým městem. Po 2. světové válce Vratislav připadla Polsku, ale zbylo z ní jen zničené a vydrancované město, do kterého byli přesunuti Poláci z jiných okolních vojvodství. Rekonstrukce města trvala do 80. let 20. století.

  Hlavní turistické památky najdete v centru města a pro jejich poznání nebude ani muset využívat městskou hromadnou dopravu. Pokud ale chcete využít zdejší linky autobusů a tramvají, více informací se dozvíte tady. Pro cestování městskou hromadnou dopravou a pro různé slevy by se vám také mohla hodit turistická karta. Většina z vás do Vratislavi asi dojede vlastním autem, je tu ale mezinárodní letiště ležící asi 10 km od města, na které jezdí autobusy z hlavního nádraží. Na oficiálních stránkách města také najdete kalendář aktuálně konaných kulturních akcí a spoustu dalších informací.

  Putování po Vratislavi začneme na náměstí Rynek, hlavním vratislavském náměstí, které má základy už ve 13. století a je mnohými považováno za nejkrásnější náměstí v Polsku. Právě tady najdete nejvíce různých umělců, tady se konají různé slavnostní akce a vánoční trhy. Přirozeně na něm najdete řadu historických domů, po válce zrekonstruovaných. Z těch nejzajímavějších zdejších domů zmíníme dům U Gryfů s manýristickou fasádou z 16. století, dále dům U Zlatého slunce a dům U Sedmera kurfiřtů, který ve své době hostil i krále Vladislava Jagellonského, Rudolfa II. a Ferdinanda II. Dalšími zajímavými domy je Jeníček a Mařenka (Jaś a Malgosia), pocházející z 15. století. Jeníček je přestavěný renesančně, Mařenka barokně. Domy mají připomínat tyto dvě postavy z pohádky bratří Grimmů – větší Mařenka drží za ruku menšího Jeníčka. Jejich spojení je původní barokní brána z 18. století vedoucí na už neexistující hřbitov. U nich je také kostel sv. Alžběty, z jehož vyhlídkové plošiny ve výšce 72 metrů se vám naskytnou skvělé výhledy. Centrem náměstí je Stará radnice, gotická stavba, jejíž základy spadají do 13. století. Dnešní podoba pochází ze století 14., její kamenickou výzdobu z přelomu 15. a 16. století inicioval Vladislav II. Jagellonský. Toho pamatuje i radniční Velký sál ze 14. století, kde se konal rytířský turnaj na počest jeho návštěvy. V radnici se nachází Muzeum měšťanského umění. Interiéry radnice je možné navštívit, jsou stejně zajímavé jako její exteriér. Před radnicí se nachází pranýř (pregierz). Dále je na náměstí Nová radnice z 19. století, která je sídlem městské administrativy. Z náměstí vede ulice Jatki, masné krámy, jejíž pomník věnovaný jatečním zvířatům je skutečně jedinečný a stojí za ocenění, alespoň ta myšlenka. V ulici Wiezienna najdete gotickou cihlovou budovu bývalého městského vězení ze 14. století. Na náměstí stojí také moderní skleněná fontána z roku 2001. Na dvou stranách náměstí pak najdete nejstarší polské hodiny a údajně nejstarší restauraci v Evropě, Svídnickou krčmu, která byla zrekonstruována do původní podoby z roku 1519, která byla v minulosti spojena s nedalekým pivovarem. Do téhle krčmy chodíval už hudební skladatel Chopin nebo nejvýznamnější německý spisovatel, J. W. Goethe. Na náměstí navazuje další náměstí, Solné náměstí neboli Plac Solny, a proslulý květinový trh. Na něm uvidíte třeba budovu Staré burzy z 19. století a několik funkcionalistických budov. Hlavní tepnou Rynku je ulice Swidnicka, která vede od Rynku ke kostelu sv. Stanislava, Doroty a Václava, který byl založen Karlem IV. na počest uzavření smlouvy s polským králem Kazimírem Velikým roku 1351. Na důkaz smíření byl zasvěcen polskému sv. Stanislavovi, českému sv. Václavovi a německé sv. Dorotě. Je původní, přežil dokonce i válku. Nedaleko stojí také budova vratislavské opery z 19. století, kdysi městské divadlo, kdysi vůbec jedna z nejpopulárnějších německých scén. Jen nedaleko od opery najdete malý Staroměstský park (Park Staromiejski), který byl nově zrekonstruován do původní podoby z 19. století. Najdete v něm dětské hřiště a ptačí voliéru, ve které v létě žijí nejen papoušci. Je tu také francouzský kolotoč v historickém stylu ozdobený obrazy vratislavských památek. V létě se tu konají různé koncerty a představení.


  Ve Vratislavi stávala také židovská čtvrť, kterou tu dnes připomínají dvě synagogy – klasicistní synagoga U Bílého čápa z 19. století, dnes Centrum židovského vzdělání a kultury, a sousední Malá synangoga z roku 1945. Z původní a kdysi největší Nové synagogy z 19. století a zničené roku 1938 se dnes stal památník. V okolí těchto židovských památek byla vyhlášena tzv. Čtvrť čtyř náboženství. Na náměstí Plac Bohaterów je pomník zvaný Křišťálová planeta z roku 2012, který zobrazuje katolické, pravoslavné, protestantské a židovské symboly. Kousek od pomníku stojí kostel sv. Antonína Paduánského ze 17. století a pravoslavný chrám Narození přesvaté Blahorodičky, který býval původně kostelem z přelomu 15. a 16. století, ale po obnově ve 20. století byl předán pravoslavné církvi. Zmínit musíme také královský zámek. Z něho zbyla jen malá barokní část a připojený kostel Prozřetelnosti boží z 19. století s dochovaným rokokovým vybavením. Zámek byl na začátku 21. století zrekonstruován a dnes slouží jako jedna z expozice Vratislavského městského muzea.

  Ve Vratislavi, ostatně jako v celém Polsku, najdete přehršel všemožných kostelů, kterými vás ale asi nebudeme příliš zatěžovat. Z nich upozorníme asi ještě na katedrálu sv. Máří Magdalény ze 14. století, jejíž dvě věže ve výšce 47 metrů spojuje tzv. můstek kajícnic, který je přístupný veřejnosti a je to takové tajemné vyhlídkové místo. Název pochází z legendy, která vypráví, že za soumraku se na můstku ukazovaly kajícné duše, nebo podle jiné verze – duše ješitných dívek, které trávily svůj život na zábavách a koketováním místo výchovy dětí a starání se o domácnost. Jen nedaleko od něho najdete nákupní centrum Galeria Dominikańska a naproti ní stojí jeden z největších a nejstarších kostelů ve městě, kostel sv. Vojtěcha. Z dalších míst této oblasti ještě upozorníme na Muzeum architektury a jednu z nejoblíbenějších atrakcí města, Raclavické panoráma. Jde o monumentální obraz z roku 1894 o délce 114 metrů a výšce 15 metrů, který má v divákovi vyvolat pocit, že se nachází přímo uprostřed bitvy u Raclawic roku 1794. Tuto bitvu Poláci vnímají jako nejslavnější polskou rebelii. Malba je připevněná k vnitřní stěně rotundy v parku za Muzeem architektury. Obraz namalovali jen dva umělci se svými pomocníky, vše trvalo 9 měsíců a 2 dny. Na prohlídku si vystojíte frontu. V rotundě, na jejíž stěně se malba nachází, najdete výstavu uniforem vojáků z bitvy a také model bojiště.

  Dále je tu park a pozůstatky městského opevnění z doby, kdy Vratislav bývala pevností. Dalším skvělým tipem je pak novorenesanční budova Národního muzea, které bylo znovu založeno po válce na místě zničených a rozkradených německých sbírek z 19. století. V Národním muzeu je k vidění rozsáhlá sbírka socha a středověkého umění, konají se tu také různé výstavy moderního polského umění.


  Vratislav je univerzitním městem, univerzita byla založena roku 1702 a hlavní budovu z 1. poloviny 18. století najdete na náměstí Plac Uniwersytecki. Zajímavé je její průčelí se sochami lidských ctností (zleva Spravedlnost, Chrabrost, Moudrost a Umírněnost). Součástí je také Matematická věž vysoká 42 metrů, která je po pražském Klementinu druhou nejstarší astronomickou a meteorologickou observatoří ve střední Evropě. Přes ni prochází Vratislavský poledník. V jejím prvním patře se nachází Aula Leopoldina, vyzdobená nejen slavnou freskou Chvála Slezska. Jde o výstavní univerzitní aulu se sochami zakladatele univerzity císaře Leopolda I. a jeho synů. Vedle věže stojí jezuitský kostel ze 17. století. V okolí ale najdete i další kostely včetně řeckokatolického chrámu sv. Vincence a Jakuba z 15. století. Chcete-li vyrazit na tradiční tržnici, najdete jí v této části. Jde o městskou tržnici (Hala Targowa) ve tvaru pohádkového zámečku z roku 1908 s hodinovou věží.

  Typické vratislavské panorama dotváří také řeka Odra, která městem protéká. I na jejích březích se nachází řada památek a procházka podél řeky je dalším tipem na to, co dělat ve Vratislavi. Velmi oblíbený jsou u turistů plavby po Odře. Na vyhlídkovou plavbu můžete vyrazit z různých přístavů. Trasy vedou historickým centrem, pod vratislavskými mosty a ostrovy na Odře odsud uvidíte jednoduše nejlépe. Plavby jsou ale oblíbené nejen u turistů, ale i u místních, kteří na nich často pořádají firemní večírky nebo jiné akce. Na Odře se nachází několik ostrovů, které turistům nabízejí hlavně nespočet sakrálních památek. Přes most se vydejte třeba na ostrov Písek (Piasek). Tady uvidíte bývalý klášter augustiniánů, který je dnes univerzitní knihovnou a také pravoslavný chrám sv. Cyrila a Metoděje. Druhým ostrovem, který dnes už není ostrovem, je Dómský ostrov (Tumski), jedno z dalších historických center Vratislavi. Jedno z ramen Odry bylo totiž zasypáno roku 1824, a proto už se jedná spíše o poloostrov. Najdete tu jediný pozůstatek piastovského hradu, který tu stával už od 10. století. Z něho dnes zbyl jen kostel sv. Martina. Naproti kostelu je pomník papeže sv. Jana XIII. Vydejte se dále na náměstí Plac Kościelny, u kterého stojí Orphanotropheum, bývalý sirotčinec pro šlechtické děti ze začátku 18. století. I tady jsou další kostely, zmíníme ještě obrovský kostel sv. Kříže a sv. Bartoloměje ze 14. století, dlouhý 66 metrů s jednou 69 metrů vysokou věží. Když půjdete po ulici Katedralna uvidíte celou řadu pěkných domů a také Arcibiskupský palác. Ulicí se dostanete k nejdůležitějšímu katolickému kostelu ve Vratislavi, katedrále sv. Jana Křtitele. Uvnitř jsou druhé největší polské varhany a kněžiště s náhrobky. V katedrále, která má úctyhodných 21 kaplí, můžete obdivovat řadu vzácných soch a maleb. Výtahem se můžete vyvézt na katedrální věž a podívat se na řeku Odru a její okolí z výšky 55 metrů. Jen nedaleko odsud je pak univerzitní botanická zahrada (Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wroclawskiego) ze začátku 19. století, která skýtá téměř 14 tisíc druhů rostlin. Na Dómském ostrově pak také dodnes pán v cylindru rozsvěcuje každý večer stovku starých plynových lamp (v létě kolem 21:30, v zimě kolem 16:00, u katedrály). Dómský ostrov s ostrovem Piasek spojuje ocelový most Tumski z konce 19. století, kterému se někdy říká most zamilovaných. Zamilovaní totiž na něj připevňují visací zámky jako symbol své lásky a legenda říká, že budou-li zámky na mostě viset, jejich láska potrvá. Jen pár kroků od mostu najdete Most Młyński z roku 1861. Když už jsme u těch mostů, za jednu z dominant města je považován taktéž velmi pěkný Most Grunwaldzki klenoucí se přes Odru.

  Mimo centrum města se pak nachází jediná z vratislavských památek zapsaná na seznamu UNESCO. Jedná se o železobetonovou konstrukci zvanou Hala století (Hala Stulecia). Stavba byla postavena na začátku 20. století při stém výročí od vydání prohlášení pruského krále Fridricha Viléma III. Mému lidu. Konstrukci tvoří podpěry, hala má na 2 400 oken. Uvnitř najdete Multimediální muzeum a konají se tu kulturní i sportovní akce a veletrhy. Kousek od haly je pavilon Čtyř kopulí ze stejné doby, které hostí Muzeum současného umění a také tu najdete známou multimediální fontánu, největší fontánu v Polsku. Večer se na ní konají světelné show, při kterých 300 vodních trysek kreslí různé světelné obrazce na hladině. Jen kousek odsud je pak 96 metrů vysoký jehlicovitý monument zvaný Iglica. Nedaleko také najdete skvělou Japonskou zahradu. Zahrada byla prvně otevřena roku 1913, obnovena v 90. letech 20. století. Je skvělou ukázkou japonské zahradní architektury s rybníčkem, vodními kaskádami, dřevěnými můstky, čajovým pavilonem, exotickými rostlinami a dalšími zajímavosti. Nedaleko od ní pak stojí Olympijský stadion. Hledáte-li nějaký park, zkuste park Szczytnicki v anglickém stylu. V něm se nachází právě ona Japonská zahrada. Naproti Hale století najdete vratislavskou zoo, dnes jednu ze dvou nejstarších polských zoo (druhá je v Toruni). Zoo se řadí mezi průměrné, skvělé je ale zdejší Afrikárium, kde si nejen africké ryby můžete prohlédnout jako potápěč. Různé vodní nádrže vám totiž přiblíží různé africké ekosystémy – pláže, korálové útesy Rudého moře, údolí Nilu, Konžský deštný prales a řadu dalších. Máte-li při své návštěvě Vratislavi více času, zoo navštivte. U zoo je také přístav na Odře a cesta na lodi po Odře je jedním ze způsobů, jak se do této oblasti dostat. Druhým pěkným vratislavským parkem je park Południowy se 100 druhy rostlin a romantickým můstkem nad rybníkem.

  Ve Vratislavi ještě upozorníme na dvě zajímavosti. V bývalé městské vodárně se nachází Hydropolis, jakési muzeum znalostí o vodě. Nabízí se tu na osm tematických okruhů a multimediálně se tu dozvíte celou řadu informací. Sednete si do ponorky, projdete vodní parou nebo můžete relaxovat hluboko pod hladinou moře. Když už jsme u té vody, tak ještě informace, že ve Vratislavi je také Aquapark s rekreační zónou, vnitřními i venkovními bazény včetně bazénu s mořskou vodou a řadou vodních atrakcí jako tobogány nebo skokanské můstky. A na závěr jen informace, že za moderní symbol města jsou považováni trpaslíci, jejichž sošky tady uvidíte téměř všude.

  Byla by škoda svou návštěvu Wroclavi omezit jen na samotné město. Za návštěvu totiž stojí celá řada dalších míst v celém Dolnoslezském vojvodství. To totiž láká nejen na Wroclav, ale i na úžasné přírodní scenérie, jeskyně, skály, ale také nejkrásnější polské hrady a zámky, ale i kláštery, lázeňská města a v zimě skvělé možnosti lyžování. Náš cestovatelský portál Cesty po světě má pro vás nejen tento průvodce pro Vratislavi, ale i kompletní a podrobný průvodce po celém Dolnoslezském vojvodství.

 • A kam se vydáte, až prozkoumáte Polsko?  Další tipy na akční letenky a super zájezdy najdete na naší domovské stránce.

 • Nepovažujete za žádného zkušeného cestovatele a nevíte, kde sehnat levné letenky nebo jak si zařídit ubytování v zahraničí? Nechcete bydlet v hotelu, ale chcete si zarezervovat vilu na pláži nebo srub v Kanadě? Chcete si v zahraničí půjčit auto a nevíte, co to všechno obnáší? Nebo Vás zajímá, jak zůstat na dovče co nejvíce v bezpečí a na co všechno před cestou nezapomenout? Mrkněte na naše rady a tipy pro cestovatele, kde se dozvíte o všem, co je před Vaší cestou třeba zařídit. Pokud s cestováním začínáte nebo máte strach, že si dovolenou na vlastní pěst nezvládnete naplánovat sami nebo se bojíte, že nemůžete cestovat do světa bez znalosti cizího jazyka, mrkněte taky na to, jak Vám s tím pomůžou Cesty po světě. Rádi s Vámi budeme na telefonu po celou dobu Vašeho pobytu v zahraničí a případně vykomunikujeme všechno, co sami nezvládnete. Naplánujeme Vám dokonalou expedici či dovolenou po celém světě do nejmenšího detailu a Vy se už o nic nebudete muset starat. Pokud potřebujete jakoukoliv pomoc při Vaší cestě do zahraničí, podívejte se na to, jak Vám s tím můžeme pomoci.

  Pokud se Vám tento průvodce líbil, podpořte nás na našem facebookovém profilu, kde nabízíme tipy na to, kam vyrazit a také se tam dozvíte spoustu cestovatelských zajímavostí.


  O tom, kdo jsem a proč píši tenhle web se dozvíte vše tady. Pokud se Vám tenhle průvodce líbil, uložte si nás do svých oblíbených a přijďte zase příště, až budete potřebovat průvodce po nějakém místě na světě. Cesty po světě jsou tu pro Vás a těší se na Vaši další návštěvu! Děkujeme, že nás v tak hojném počtu čtete.

  Vaše Cesty po světě