Umbrie

  Umbrie je region nacházející se ve středu Itálie. Hlavním městem je Perugie, jinak se region dělí na dvě provincie – Perugii a Terni. Turisty sem můžou lákat středověká historická města jako Perugia, Assisi či Orvieto, také přírodní parky, známé kláštery, opatství či kopcovitá krajinka posetá hrady. Tohle zelené srdce Itálie je mimo jiné poseté vinicemi, olivovými háji a na zalesněných kopcích se pasou ovce. Vidět tu můžete také čočková pole.

  Název region nese podle kmene Umbrů, kteří žili východně od řeky Tibery, která v Umbrii pramení a v podstatě region dělí na západní a východní část. Najdete tu několik přírodních parků, terén je z většiny hornatý, největším údolím je údolí Tibery.


  Zmíníme se krátce i o gastronomii tohohle regionu. Pěstuje se tu vinná réva a vyrábí se tu tak výborné víno. Nejznámější vinařskou oblastí je okolí města Torgiano. Pěstuje se tu zelenina, zdejší druh čočky, olivy, ze kterých se vyrábí výborný olivový olej a také tabák. Ochutnat tu také můžete zdejší černé lanýže, které se dávají tradičně do míchaných vajíček nebo těstovin. Jí se především vepřové maso, vynikající je šunka Prosciutto di Norcia.

  lásce k bližnímu. Toužil hlásat slovo boží po celém světě a nabádal k tomu i své následovníky. Stal se tak zakladatelem organizované misijní činnosti. Roku 1209 založil žebravý řeholní řád zvaný Řád menších bratří, více ovšem znám pod označením františkáni. Svatořečen byl 16. července 1228. Je patronem Itálie. Znám je také jako jeden z těch, kteří byli údajně postiženi stigmaty. Mělo se tak stát roku 1224, dva roky před jeho smrtí. Na jeho těle se prý objevily rány připomínající ty, které utrpěl Ježíš na kříži.

  Tím hlavním lákadlem nejen pro poutníky je kostel a klášter sv. Františka, ovšem jsou tu i jiné zajímavé architektonické památky, mající hlavně sakrální účel. Duomo San Rufino je románský kostel s renesančními interiéry z 12. století, v jehož křtitelnici byl pokřtěn sv. František, sv. Klára i císař Friedrich II. Kdysi tu bývala také slavná terakotová soška Piety, na které se v 15. století záhadně objevily slzy. Ta byla ale v 20. století ukradena. Zmíníme ještě klášter obklopený cypřiši a olivovníky, kde sv. František složil svůj hymnus Píseň bratra Slunce – San Damiano. Žila tu také sv. Klára, zakladatelka řádu klarisek. Klášter i kostel jsou otevřeny veřejnosti. Dalšími kostely je benediktinský kostel ze 13. století San Pietro nebo františkánský klášter San Stefano. Je tu také Muzeum mučidel v Rocca Maggiore, což je středověká pevnost s baštami a 4-patrovou věží nad městem. Jako kojenec tu pobýval císař Friedrich II.

  Dominantou města a hlavní atrakcí je tedy chrámový komplex San Francesco. Jeho výstavba byla zahájena po Františkově svatořečení (1228). Pro komplex je typická dlouhá klášterní arkádová galerie a zvonice, které jsou obě dobřě viditelné z různých míst ve městě. O komplexu hovoříme proto, že sestává ze dvou kostelů – dolní kostel slouží jako pohřebiště a poutní kostel, v tom horním se slouží bohoslužby a mše pro občany a z kláštera. Horní kostel je postaven po vzoru pařížské Sainte Chapelle, v tom dolním jsou fresky znázorňující Krista a výjevy ze života sv. Františka. Pod dolním kostelem je také Františkova hrobka a sarkofág. Od dolního kostela pak vede schodiště k Tesoru, muzeu relikviářů a rukopisů a také k hornímu kostelu. V sezóně to tu skutečně praská ve švech. Zdejší bazilika sv. Františka z Assisi je hlavním kostelem františkánů a jedním z hlavních poutních míst Itálie. Od roku 2000 je komplex na seznamu UNESCO.

  Jsou tu samozřejmě i další kostely, z nichž většina se nějakých způsobem váže buď k samotnému Františkovi, nebo třeba ke sv. Kláře. Třeba v Santa Chiara (Klára) je pochována sv. Klára, zakladatelka řádu klarisek a jedna z Františkových stoupenkyň. Obrovský kostel Santa Maria degli Angeli je místem, kde se František poprvé setkal s Klárou, zdejší růžová zahrada a růžová kaple připomínají Františkův zázrak – světec se prý prodíral trnových křovím a růže najednou rozkvetly. Uvnitř kostela je stará kaple Porciunkule, kde svatý František roku 1226 zemřel.

  Z dalších míst v Assisi připomeneme ty římské - románské fórum na místě dnešního hlavního náměstí Piazza del Comune. Ukrývá se tu také významná archeologická sbírka – sarkofágy, plastiky, románská kašna či obětní oltáře. Připomínkou římské historie je také chrám Minervy s antickými sloupy, který byl původně zasvěcen Herkulovi. Interiér byl v 16. století změněn na kostel.


  Širší okolí Assisi pak stručně proletíme – Bevanga má náměstí Piazza Filippi Silvestri se dvěma kostely, gotickým palácem dei Consoli, kašnou a několika památkami z římských dob. Asi čtyři kilometry od Assisi je poustevna a klášter Eremo delle Carceri v údolí u Monte Subasio. Ve zdejších přírodních i umělých jeskyních meditoval i sv. František. Foligno nabízí také několik náměstí, paláců a také dóm San Feliciano se sochou sv. Feliciána, římského biskupa. Montefalco je známé vinařské městečko (vína Montefalco Rosso a Montefalco Sagrantino secco), v okolí se pěstuje červená vinná réva. Kolem starého města vedou hradby a vidět tu můžete třeba Palazzo Comunale. Známý je kostel San Francesco s freskami z Františkova života. Dále zmíníme přírodní park Monte Subasio, kde horské louky, lesy a divoká zvířata jako lišky či jezevci jsou balzámem na duši. V parku je oblíbeným turistických místem horská vesnička Collepino. Minerální prameny Bagni di Nocera v Umbře jsou oblíbeným italským lázeňským letoviskem. Hezké historické městečko na kopci obklopené hradbami, olivovými háji a cypřiši je Spello. Město má tří římské městské brány, římský amfiteátr a také pěkné úzké středověké uličky. Jsou tu také pozůstatky pevnosti Rocca Albornoz či pěkná novorenesanční vila Villa Fidelia.

  Nejdůležitějších sídlištěm Umbrů bylo Gubbio a dnes má asi 33 tisíc obyvatel. Dodnes město vypadá trochu středověce. Ve městě plném cimbuří, paláců a opevnění, vykonával své zázraky sv. František. V Duomo Santi Mariano e Giacomo ze 13. století se nacházejí skleněné sarkofágy s kostrami světců a biskupů a dále tu je několik významných paláců. Palazzo del Bargello byl vystavený ve 13. či 14. stoletím pro městskou správu, Palazzo dei Consoli (Pretorio) byl sídlem městských konzulů a nabízí středověkou vnitřní halu a muzeum s deskami z 1. až 2. století př. n. l. – což jsou vůbec nejdůležitější doklady umbrijského jazyka. Pro vévodu z Urbina byl v 15. století vystavěn na Via Ducale vévodský palác (Palazzo Ducale). Nad městem se zas tyčí klášter Sant´ Ubaldo, kde se ostatky patrona města uchovávají ve skleněném sarkofágu. Nedaleko kláštera je pevnost.

  V okolí Gubbia upozorníme na město Cittá di Castello s Palazzem Vitelli – renesanční budova se sarkofágty, je tu také řada muzeí a městské hradby. V Umbertide se nachází pevnost, která dříve fungovala jako věznice, dnes se tu konají různé výstavy současného umění. Nedaleko pak leží zřícenina hradu Preggio či benediktinský klášter Badia di San Salvatore di Montecorona z 11. století.

  Nyní se podíváme do okolí města Amelia. Alviano nabízí pevnost na kopci, nedaleko je pak přehrada Lago d´ Alviano s ptačí rezervací. Nedaleko Amelie pak také můžete vidět zkamenělý les v podobě 1,5 milionu let starých metrových kmenů. Prohlídky jsou nabízeny jen v létě. Carsuale nabízí hlavně antické památky – amfiteátr, chrámy, městské brány. Nad městem je pak klášter L´ Eremita. Vodopád Cascate delle Marmore vybudovali Římané v rámci jejich odvodňovacího projektu. 165 metrů vysoký vodopád je jedním z nejvyšších v Itálii a největším uměle vytvořeným vodopádem v Evropě. Vodopád o třech kaskádách leží asi 8 kilometrů od Terni. Pro turisty tu jsou po zaplacení vstupného dvě vyhlídky – horní a dolní. Více informací o otevírací době a cenách vstupného najdete tady. V horské oblasti Monti Amerini mezi Amelií, Lago d´ Alviano a Lago di Corbara je oblíbená oblast pro milovníky pěší turistiky. Ve výšce zhruba 800 m. n. m se nachází síť značených stezek a stanovišť pro kempování. Jiná turistická zázemí tu ale nejsou. Vydat se můžete třeba k opuštění horské vesnici Santa Restituta.

  NÁŠ TIP: Akční letenky do řady italských měst najdete na Pelikánovi.

  Narni leží na staré římské silnici Via Flaminia a jejím středem je Piazza dei Priori, bývalé římské fórum. Pěkný je Palazzo di Podesta s pěkným nádvořím, kde je dnes radnice. Nechybí tu ani kostely, je tu také pevnost ze 14. století a dalším pěkným náměstí je Piazza Garibaldi. U jezera Lago di Piediluco se v obklopení horami a kopci ve výšce 1 100 metrů ukrývá zřícenina hradu Monte Luco. V Terni je kaple Capella Paradisi s freskami z 15. století, barokní dóm s obrazárnou Santa Maria Assunta a pěkný palác Spada na Piazza Europa.

  Trasimenské jezero (Lago di Trasimeno) je se svými 128 km² největším jezerem v regionu, čtvrtým největším jezerem v Itálii a název určitě něco řekne znalcům historie. Slavná bitva u Trasimenského jezera byla jednou z druhých punských válek mezi starověkým Římem a Kartágem v čele s Hanibalem, slavným kartaginským vojevůdcem. Jednalo se o vůbec jednu z nejkrvavějších bitev své doby, ve které díky dobře připravené pasti Hanibal lapil římské vojsko, bitvu vyhrál a uvolnil si tak cestu do jižní Itálie. Jezero je oblíbeným turistickým letoviskem hlavně Italů, nachází se tu na osm pláží a řada kempů. Možná je také prohlídka bitevního pole, kde Hanibal Římany porazil. Hlavní obcí u jezera je Castiglione del Lago s pevností nad pláží a středověkým palácem Palazzo della Corgna (Ducale) z 16. století, bývalá rezidence vévodů della Corgna. Na jezeře jsou také dva ostrovy – Isola Maggiore je autem nepřístupný a k vidění je tu románská napodobenina středověkého hradu Castello Guglielmi, bývalý františkánský klášter a olivové háje, stejně také tu jsou dobré možnosti koupání. Druhý ostrov Isola Minore je soukromý a veřejnosti nepřístupný. Dalšími městečky v okolí jezera je středověké Panicale s hradbami a úzkými uličkami či Passignano, turistické letovisko s přístavem. Nad jezerem je pak městečko Tuoro, od kterého vede naučná okružní stezka o Hanibalově bitvě (asi na dvě hodiny).

  Orvieto bylo založeno na tufovém skalisku starými Etrusky a dnes má asi 21 tisíc obyvatel. Ve středověku bylo město jednou z bašt Guelfů – stoupenců papežů. Několik papežů tu také žilo. Najdete tu dóm ze 13. století Duomo Santa Maria Assunta, který se stavěl po 300 let. Cenný je jeho 1,4 metrů vysoký relikviář ze zlata, který se o Velikonocích a náboženských svátcích nosí při procesí. Kostel je považován za jednu z nejkrásnějších staveb italské gotiky. Papeže tu připomíná papežský palác Palazzo Papale z 10. století či dvě studny - Pozzo della Cava z 16. století, kterou dal postavit papež Klement VII. a větší Pozzo di San Patrizio na Viale Sangallo opatřená dvojitým točitým schodištěm, aby muly mohly nepřetržitě chodit dolů pro vodu. Jsou tu i další kostely a paláce, třeba Palazzo del Capitano ze sopečného tufu. Hranolová čtyřboká věž vysoká 47 metrů nese jméno Torre del Moro a nabízí pěkné výhledy. Prozkoumat také můžete etruskou nekropoli (Necropoli Etrusca del Crocefisso del Tufo) – se stovkou prázdných komorových hrobek. U turistů je také oblíbené orvietské podzemí. Prohlídky na 45 minut začínají u informační kanceláře na Piazza del Duomo. Jedná se o sérii 440 jeskynních chodeb, které v historii plnily celou škálu úkolů – třeba byly úkrytem před bombami za 2. světové války. Chodby pamatují staré Etrusky a stále tu najdete některé upomínky na tuto éru.


  V okolí Orvieta je pak 115 km² velké jezero Lago di Bolsena vhodné ke koupání. Jsou tu pláže a okolí je poseté malebnými vesničkami. Nádrží na řece Tibeře je Lago di Corbara, kde pro změnu koupání není dovoleno.

  A dostáváme se do cíle našeho putování po Umbrii, do hlavního města tohoto regionu, Perugie. Historické město má 165 tisíc obyvatel a je tak jediným velkoměstem v regionu. Rozprostírá se na kopci i v okolních údolích. V dobách Etrusků to nebylo jedním z jejich nejmocnějších měst, ve středověku stálo na straně papežů, na konci 18. století bylo dobyto Francií. Z atraktivních míst zmíníme dóm San Lorenzo z 15. století na Piazza IV Novembre, který ani nevypadá jako dóm. Naproti němu je mramorová fontána Fontana Maggiore, vůbec nejvýznamnější středověká fontána v Itálii. Má tři patra a je zdobena biblickými reliéfy. Zajímavým palácem je Palazzo dei Priori ze 13. století, rozlehlá budova s cimbuřím mezi Corso Vannucci a Piazza IV Novembre. Poblíž je také pevnost Paolina. Dále je tu bývalé sídlo cechu Collegio del Cambio z 15. století, etruské pohřebiště s 38 skalními hroby starých Etrusků (Ipogeo dei Volumni) a etruská studna Pozzo Etrusco. Významnou galerií je Galleria Nazionale dell´ Umbria, která ukrývá vůbec jednu z nejvýznamnějších sbírek soch, obrazů či zlatnického umění od 13. do 19. století v Itálii. Jsou tu díla Perugina a jiných umbrijských umělců.

  V okolí Perugie je pak několik pevností (třeba u Bettony). Městem glazované a malované keramiky zvané majolika je Deruta. Sbírka téhle keramiky je v prostorách bývalého kláštera. V Torgianu je zas významné vinařské muzeum na Corso Vittorio Emanuele, které ukrývá historické knihy, ilustrace, vinné lisy, džbány či sklenice. Je tu mimo jiné i muzeum věnované výrobě olivového oleje, a to na Via Garibaldi. Umbrijské olivové oleje jsou vynikající.

  Poslední zastávkou bude Spoleto, město obklopené lesy, na které z výšky dohlíží hrad. Jsou tu hlavně římské památky – Arco di Druso neboli Drusův oblouk, což byl v římských dobách vstup na fórum a nese jméno podle vojevůdce Drusa. Je tu také most ze 13. až 14. století Ponte delle Torri přes řeku Tessino s deseti římskými oblouky. V papežské pevnosti (Rocca) také nějakou chvíli pobývala Lucrezia Borgia. Místo bylo jedním z nejdůležitějších opěrných bodů papežského státu. Je tu samozřejmě několik kostelů, my zmíníme dva románské – Duomo Santa Maria Assunta a San Gregorio Maggiore.

  V okolí města pak připomeneme jedno z nejnavštěvovanějších poutních míst Itálie, město Cascia. Poblíž se narodila sv. Rita, vizionářka a stigmatizovaná augustiniánská řeholnice, která prý vykonala několik zázraků. Svatořečena byla roku 1900 a od té doby sem proudí davy poutníků. Ve městě je krásně zlatem zdobená bazilika sv. Rity s mozaikami z 20. století, přístupná veřejnosti je i Ritina klášterní cela.  Další tipy na akční letenky a super zájezdy najdete na naší domovské stránce.

  Pokud se Vám tento průvodce líbil, podpořte nás na našem facebookovém profilu, kde nabízíme tipy na to, kam vyrazit a také se tam dozvíte spoustu cestovatelských zajímavostí.

  Nepovažujete za žádného zkušeného cestovatele a nevíte, kde sehnat levné letenky nebo jak si zařídit ubytování v zahraničí? Chcete si v zahraničí půjčit auto a nevíte, co to všechno obnáší? Nebo Vás zajímá, jak zůstat na dovče co nejvíce v bezpečí a na co všechno před cestou nezapomenout? Mrkněte na naše rady a tipy pro cestovatele, kde se dozvíte o všem, co je před Vaší cestou třeba zařídit. Pokud s cestováním začínáte nebo máte strach, že si dovolenou na vlastní pěst nezvládnete naplánovat sami nebo se bojíte, že nemůžete cestovat do světa bez znalosti cizího jazyka, mrkněte taky na to, jak Vám s tím pomůžou Cesty po světě. Rádi s Vámi budeme na telefonu po celou dobu Vašeho pobytu v zahraničí a případně vykomunikujeme všechno, co sami nezvládnete. Naplánujeme Vám dokonalou expedici či dovolenou po celém světě do nejmenšího detailu a Vy se už o nic nebudete muset starat. Pokud potřebujete jakoukoliv pomoc při Vaší cestě do zahraničí, podívejte se na to, jak Vám s tím můžeme pomoci.

  Vaše Cesty po světě