Severní a východní Nizozemsko

 • V článku věnovaném severnímu a východnímu Nizozemsku se zaměříme na Zapadofríské ostrovy a dále pak provincie Frísko, Drenthe, Groningen, Overijseel, Flevoland a Gelderland. Tyto oblasti lákají hlavně na krásnou přírodou plnou jezer, polderů a lesů, a dále pak na nespočet historických měst i půvabných skanzenů. Sever a východ Nizozemska nepatří k hlavním atrakcím této země, díky čemuž tu potkáte jen velmi málo turistů. Přesto tu ale najdete krásné přírodní kouty vhodné pro procházku či projížďku na kole i pěkná historická místa. Severní a východní Nizozemsko také skýtá nespočet krajinných typů, můžete tu vidět zdejší watty (při přílivu se odhalí písek a jíl), rašeliniště, vřesoviště, poldery, lesy, ale i půvabné říční i mořské scenérie. Zahlédnout tu můžete lasici hranostaje, ptáka orlovce říčního, ropuchy, zmije, tuleně. Tato část Nizozemska je poměrně řídce osídlena a její obyvatelé se věnují hlavně zemědělství.

 • Západofríské ostrovy

  Západofríské ostrovy jsou řetězcem pěti ostrovů na severu Nizozemska, které tvoří jakousi bariéru severní pevniny před vlivy Severního moře. V minulosti se zdejší obyvatelé živili rybolovem, sběrem měkkýšů a zemědělstvím. Později ostrovy vzkvétaly díky Východoindické společnosti a později díky lovu velryb. Západofríské ostrovy jsou poměrně klidnou a nepříliš turisticky dotčenou oblastí. Dostanete se na ně lodí z pevniny. Obdivovat budete hlavně zdejší přírodu.

  Začněme u rozsáhlých mokřad Waddenzee. Waddenzee je přílivová oblast, jejíž písečné duny moře při odlivu odhalí a při přílivu zalije. Společně se Západofrískými ostrovy tvoří snad poslední větší území divoké přírody v Nizozemsku. Oblast se může pyšnit rozsáhlým ekosystémem, je lovištěm a hnízdištěm celé řady ptáků. Krom nich tu žijí třeba dva druhy tuleně. Zdejší písčiny jsou oblíbeným místem pozorovatelů ptáků, najdete tu různé pozorovatelny. Na vrcholu sezóny (srpen) jde počet zdejších ptáků do milionů. Zdejší ekosystém je také bohatý na krajinné typy a zdejší prostředí se neustále mění – slaná či sladká voda, mokřady i souš, jílovitá či písčitá půda. Díky tomu tu najdete také na téměř 900 druhů rostlin. Pod Waddenzee se mimochodem nachází obrovská naleziště zemního plynu, jehož hodnota jde do miliard eur a můžeme tak jen doufat, že se zdejší úžasnou krajinu podaří zachovat i pro další generace. Oblast Waddenzee můžete prozkoumat pěšky, procházky po zdejších wattech jsou velmi oblíbené a pro průzkum celého spektra Západofríských ostrovů můžete využít provozovatele výletních plaveb.

  Na ostrově Texel, který je největším a nejvíce obydleným ostrovem z celé skupiny, je nejvýznamnějším městem Den Burg, obehnané pěknými hradbami s pozdně gotickým kostelem Hervormdekerk. Ten se nachází u centra města, vnitřního hradu Binnenburg. Tady najdete několik historických budov a v jedné z nich sídlí i muzeum starožitností – Oudheidkamer. Půvabné jsou i zdejší historické uličky s krámky a restauracemi. V okolí města můžete vyrazit na kopcovitou vyvýšeninu Hoge Berg, ze které se vám naskytne pěkný výhled na okolí plné rybářských osad, rašelinných stěn a ovčínů. Nesmíme opomenout také na 450 hektarů zdejší přírodní rezervace De Slufter. Tu tvoří solné bažiny, ve kterých se daří zajímavým druhům slanomilných rostlin a je také důležitým hnízdištěm mořských ptáků. Zdejší krajina je skutečně jedinečná a je ideálním typem na toulky přírodou. Malebný je pak také maják Eierland.

  Ostrůvek Vlieland je pokryt kobercem vřesu, dunami, trávou a rakytníkem. Je tu jediná vesnice – Oost-Vlieland, kde kotví lodě připlouvající z Harlingenu a hlavní ulici (Dorpsstraat) lemují staré domy z 16. století. Je tu skutečně úžasná ulice. Zmíníme také působivou romantickou radnici. Je to mimochodem ideální destinace pro prozkoumání na kole, ostrůvek projedete za den.

  Druhým největším západofríským ostrovem je Terschelling. Zdejší krajinu tvoří duny, lesy, poldery i solné bažiny. Na západě i na východě ostrova najdete dvě přírodní rezervace – západní Noordvaarder a východní Boschplaat. Při pěkném počasí se tu na okolních písečných lavicích vyhřívají tuleni. Jejich pozorování nabízí různí provozovatelé výletních plaveb a je to jedna z oblíbených atrakcí ostrova. Zmínit musíme také historickou vesnici s historickými domky a moderně vypadajícím majákem Brandaris, který je ovšem nejstarším majákem v Nizozemsku a pochází z 16. století. Het Behouden Huys je muzeum místních dějin věnované slavným ostrovanům, mezi něž patřil i slavný Willem Barents. Najdete tu několik dalších malých vesniček, pěkná je ta s hřbitovem Kerkhof van Striep, kde jsou dodnes patrné obrysy prvního ostrovního kostela z 10. století.

  Na ostrově Ameland se nacházejí čtyři vesnice, z nichž největší je Nes. Pěkné jsou zdejší historické domy komodorů v historickém jádru. U vesnice Hollum zmíníme muzeum záchranářství, Reggindsmuseum Abraham Fock, jehož pýchou je stále funkční záchranný člun na vodu spouštěný koňmi.

  Ostrov Schiermonnikoog se pyšní bývalým opatstvím, které ve středověku patřilo cisterciákům. Celý ostrov je dnes národním parkem. Oblíbená je zdejší velmi široká pláž Schier, obklopená řadou ubytovacích zařízení. Na ostrov se nesmí jezdit motorovými vozidly, dostanete se sem trajektem, ovšem bez auta. Je to tak ideální destinace na průzkum na kole.

  Půvabný je neobydlený ostrov Rottumerplaat. Jedná se o přírodní rezervaci, která je veřejnosti nepřístupná. Díky tomu je tu příroda stále v původním stavu, je to ráj tuleňů a vodních ptáků.

 • Provincie Groningen

  Provincie Groningen je nejseverněji ležící nizozemská provincie, která má za sebou bohatou historii. Zdejší krajina je díky četným terpům (uměle navršené vyvýšeniny) na Nizozemsko v celku neobvyklá. Na severu a západu provincie se nachází Waddenzee a na východě hraničí s Německem. Typickou krajinou dominantou jsou tedy terpy. Ty se tu zrodily už před několika staletími, kdy se obyvatelé snažili chránit před vysokou hladinou vody. Na terpech se nachází osamocené románské kostely. Krom toho tu najdete větrné mlýny, statky a jedny z nejkrásnějších a nejzajímavějších historických šlechtických sídel, ale také přírodní rezervace či opevněná městečka. Groningen v minulosti zbohatl na zemědělství a těžbě rašeliny, středověký přístav Appingedam byl součástí mocné hanzy.

  Město Groningen už v minulosti bývalo kulturním a historickým centrem, jehož sláva dosáhla vrcholu v 15. století. Kromě obchodního a vládního centra byl Groningen i centrem vzdělanosti, roku 1614 tu vznikla univerzita. Historickým centrem je Grote Markt , jehož zdejší domy utrpěly bohužel velké škody při náletech za 2. světové války. Proto se tu tak kloubí historická i moderní architektura. Dominantou náměstí je věž sv. Martina – Martinitoren, jejíž zvonkohra má 49 zvonů.

  Ve městě dále najdete několik hofjes neboli chudobinců, což jsou historické dvorky obklopené domy, které dříve fungovaly jako útulky pro chudé a nemocné. Dříve to bývaly charitativní instituce, znát je můžete třeba i z Amsterdamu. Jedněmi z takových hofjes jsou Heilige Geest Gasthuis ze 13. století nebo St. Geertruidshofje ze začátku 15. století. Ukázkou groningenské moderní architektury je budova ve stylu jakési organické architektury, která se inspiruje přírodními tvary. Jedná se o sídlo nizozemské plynárenské společnosti Gebouw van de Gasunie. Dále upozorníme na námořní muzeum Noordelijk Scheepvaaarten Tabakenmuseum. To se nachází ve dvou středověkých zrekonstruovaných domech a osvětluje dějiny mořeplavectví na severu Nizozemska od roku 1650 dodnes. Najdete tu přehlídku historických exponátů v podobě hanzovních lodí, těch západoindických i bárek na přepravu rašeliny, která v minulosti bývala významným obchodním artiklem zdejší provincie. Upozorníme také na historický palác Prinsenhof se zdejší zahradou Prinsenhoftuin. Nejdříve zde působil klášterní řád, později se stal sídlem zdejšího biskupa a do konce 18. století fungovala budova jako rezidence místodržícího. Zdejší zahrady jsou skvostné, zajímavostí je květinový záhon uspořádaný do podoby dvou erbů – W a A, které značily první písmena jmen fríského místodržitele Williama Fredericka a jeho ženy Albertine. Zmíníme ještě zdejší muzeum Groninger Museum. Muzeum otevřené 1994 v moderní budově se zaměřuje na archeologii, čínský či japonský porcelán, ale sbírá i moderní umění.

  Nedaleko města Groningen se nachází úžasný park Hortus Haren o rozloze 20 hektarů založený v 17. století. Je to komplex několika různých skleníků věnovaných celé škále klimatických zón – tropický deštný les, subtropický skleník, poušť s kaktusy, k vidění tu jsou i indonéská rýžová pole či masožravky. Úžasná je také zdejší čínská zahrada, která je věrnou rekonstrukcí skutečné zahrady. Tu v 16. století vlastnil vysoký čínský úředník dynastie Ming. Najdete v ní čínské pagody, vodopád nebo čajovnu. Další zajímavostí je keltská zahrada Ogham, jejíž hlavní atrakcí je tzv. stromový horoskop tvořený kruhovým valem. To je replika ohrazení, ve kterém žili staří Keltové. Skutečně místo, které v tomto kraji doporučujeme k návštěvě.

  A pojďme do jiných částí provincie Groningen. V maličkém městečku Lutjegast se roku 1603 narodil významný nizozemský mořeplavec Abel Tasman, který objevil a zmapoval Nový Zéland a Tasmánii. Staré námořní mapy, knihy a zajímavé expozice o jeho životě najdete ve zdejším Abel Tasman Kabinet. Ve městě Leek se nachází zámek Nienoord z 16. století, který ale v 19. století zažil těžké časy. Jeho tehdejší majitel zvaný „šílený baron“ v opilosti spálil veškeré rodinné podobizny, celé horní patro i oranžerie taktéž lehly popelem. Dnes je v pohledném zámku muzeum koňských povozů. Můžete tu vidět jak královské kočáry, tak poštovní dostavníky.

  Za jedno z nejzajímavějších míst Groningenu je považována tulení chovná stanice Zeehondencreche ve městě Pieterburen. Ta byla založena pro nemocné a postižené tuleně z oblasti Waddenzee, kde žije na téměř 1800 kusů dvou druhů tuleňů. Obdivovat tu tak můžete tyhle rozkošné vodní tvory, kteří zde byli zachráněni.

  Zmíníme ještě pár pěkných historických šlechtických sídel z této oblasti. Jste-li milovníky historických domů, upozorníme vás na vodním příkopem obehnaný Borg Verhildersum ze 14. století se zařízením ze století 19. a dále pak na Menkemaborg v Uithuizenu ze 14. století, jehož dnešní podoba pochází ze začátku 18. století. Zajímavé visuté kuchyně můžete vidět v historicky významném městě Appingedam, který byl součástí středověké hanzy a má tak za sebou dávnou minulost, kterou dokládá na 65 památkově chráněných domů (např. Ebenhaëzerhuis). Visuté kuchyně je zajímavost, kterou můžete vidět z mostu Vlinterbrug. Visuté kuchyně vznikaly proto, aby v domech bylo více místa. Nad vodou uvidíte dveře, ze kterých lidé vytahovali vodu pro využití v domácnosti. Pohledný zámek obehnaný dvojím vodním příkopem nese název Fraeylemaborg a nachází se v historickém městě Slochteren. Je to jedno z nejpůsobivějších šlechtických sídel v Groningenu. Původně tu stával už ve středověku, dnešní podoba pak pochází z 18. století. Zdejší přilehlý park je ukázkou barokního zahradního stylu a anglického krajinářství.

  Dále upozorníme na tři historické mlýny u Winschoten – Bergem, Dijkstrou (oba z 19. století) a Edensem z 18. století. Museum Stoomgemaal vlastní parní čerpadlo z roku 1878, které sloužilo k odvodňování polderů. Město Veendam bývalo centrem zdejší těžby rašeliny a až do konce 19. století se jednalo o průmyslové srdce rašelinářství. Zdejší muzeum rašelinářské kolonie (Veenkoloniaal Museum) nabízí expozice věnované dějinám dobývaní rašeliny a zemědělství Groningenu.

  Krásným městečkem je opevněné městečko Bourtange na německých hranicích. Na tuhle impozantní pevnost je úžasný především letecký pohled. Síť vodních příkopů ve tvaru hvězdy je skutečně jedinečná. Počátky města spadají do 1580, kdy Vilém I. Oranžský nařídil zbudovat pevnost s pěti baštami na zdejší bažinaté půdě. Pevnost si zachovala dodnes ráz 18. století. Ve městě Ter Apel zas najdete stejnojmenný klášter z 15. století, který dnes ve zrekonstruované podobě funguje jako církevní muzeum. Navštívit můžete i zdejší vonnou bylinářskou zahradu.

 • Provincie Frísko

  A míříme do Fríska, další severonizozemské provincie. Pro Frísko jsou typické hlavně louky, vřesoviště, statky a také fríská jezera. Významnou tradici tu také má bruslení, kdy rychlobruslení je mimochodem společně s cyklistikou jedním z nejoblíbenějších nizozemských sportů. K tradici bruslení se tak váže závod přes jedenáct měst, který je 200 kilometrů dlouhý a nese název Elfstedentocht. Jedná se o kombinaci bruslařského závodu a přespolního běhu, který se v Nizozemsku těší obrovskému uznání a postavení. Je velkou událostí pro média, v televizi ho sledují miliony diváků. Koná se v případě, že tloušťka ledu dosáhne alespoň 15 cm. Jakmile je ohlášeno, že se letos jede, Frísko zaplaví davy lidí, kteří se buď účastní, a nebo fandí. Ti, kteří na své startovací kartě mají všechna razítka a dorazí do cíle do půlnoci, získají pověstný Elfstedenský kříž. Vítězové se pak stávají téměř národními hrdiny. Závod začíná a končí v Leeuwardenu. Cestou se nachází vesnička Bartlehiem, což je nejznámější bruslařská oblast v celém Nizozemsku. Vesnička je mimo jiné proslulá tím, že tu lze v zimě vidět polární záři.

  A odložme brusle a pojďme mrknout na to, co dál lze dělat ve Frísku. Správním městem provincie je Leeuwarden. Symbolem města je socha krávy – Us Mem (neboli naše matka). Ano, čtete správně, krávy. Byla odhalena na počest proslulého fríského černobílého plemene skotu. Krom toho je tu několik muzeí (Přírodovědecké muzeum, Fríské muzeum) a také Muzeum v paláci Het Princessenhof, které ukrývá úžasnou sbírku světové keramiky. Mimo toho zmíníme také to, že ve městě vyrostla pověstná špionka Mata Hari, která vyrůstala v domě v Grote Kerkstraat č. 212 na konci 19. století. Dnes je v budově muzeum dopisů.

  Tak a co dál ve Frísku? Ve Franeker se nachází spousta historických budov napříč stoletími, a protože se jedná o bruslařské centrum Fríska, najdete tu také bruslařské muzeum (Kaatsmuseum). Dále je tu renesanční radnice a také proslulé Planetarium Friesland z konce 18. století, na jehož stropě se velmi přesně otáčejí planety, a to už 200 let. V Bolsward najdete pseudobaziliku z 15. století – Martinikerk a také je tu lihovar Sonnema Distillery, kde se destiluje místní lihovina berenburg. Na konci prohlídky dostanete ochutnat. Malebné je městečko Hindeloopen, dávné městečko námořníků a rybářů protkané grachty. Malebné jsou zdejší můstky přes grachty a domy kapitánů. Za typickou ukázkou této architektury je považován domek strážného plavební komory ze 17. století u přístavu. Zdejší První fríské bruslařské muzeum zas ochraňuje unikátní kolekci starých bruslí. Krom bruslí tu ale mají i jiné artefakty. Půvabné je také městečko Sloten s malebnými grachty a pěknými nábřežími. K vidění jsou tu stará děla a také muzeum, které mimo jiné ukrývá kouzelné lucerny (Laterna Magica). Ve vesnici Wieuwerd zas můžete vidět mumie uložené v kostele sv. Mikuláše, které byly náhodně objeveny v 18. století a důvod mumifikace je dodnes nejasný. V Heerenveenu se zas nachází rychlobruslařský ovál Thialfstadion, který je považován za chrám nizozemského rychlobruslení a dnes se tu konají všechny velké světové rychlobruslařské závody. Spoustu závodů tu vyhrála i Martina Sáblíková. Při mezinárodních závodech je tu skutečně jedinečná atmosféra, protože nizozemští fanoušci rychlobruslení jednoduše milují. Na stadion se vejde na 13 tisíc diváků.

  Oude Venen je kraj nacházející se mezi Grou a Earnewaldem a v překladu znamená „staré mokřady“. Jedná se o úžasnou krajinu posetou rašeliništi, rákosovými porosty, močály i poldery pod úrovní moře. Zdejší síť jezer vznikla v 17. a 18. století při dobývaní rašeliny a dnes se jedná o významné útočiště vodních ptáků a roste tu na 400 druhů rostlin. Rozkvetlá rašeliniště v obležení vodních ptáků můžete nejlépe pozorovat na jaře. Návštěvnické středisko je v Earnewaldu. Krom toho se v Eibersthiem nachází chovná stanice čápů.

  Podobně krásná krajina se nachází i v okolí vesnice Appelscha, která leží na okraji Národního parku Drents-Friese Woud. Zde zmíníme pro jihovýchodní Frísko typické Klokkenstoel neboli stoličku se zvoncem. Jednalo se o kostelní věže sloužící v době, kdy nebyl dostatek peněz, a stávaly na kostelním hřbitově. Klokkenstoel v Appelsche je 15. století.

 • Provincie Drenthe

  Další provincií na severovýchodě Nizozemska je Drenthe. Typické jsou dávné megality, region tak láká nejen zájemce o archeologii, ale také milovníky pěkné krajiny plné rašelinišť, vřesovišť i lesů, pasoucích se ovcí a morén (kamenné valy vzniklé ledovcovou činností).

  Jednou z atrakcí provincie Drenthe je 52 prehistorických megalitů. Jedná se o zůstatky pravěkých hrobek. Megality tu byly vztyčeny asi před 5 tisíci lety. Nečekejte ovšem nic velkého, dochovaly se jen opravdové kostry hrobek. Do 18. století totiž byla většina z nich rozřezána na stavební materiál. Megality je posetý téměř celý kraj. Dostanete se k nim pěšky z okolních vesnic, leží dál od silnice a jsou dobře značené. My zmíníme megalit v Loonu, jeden z nejméně porušených, dále pak Velký megalit v Baloo a také největší nizozemský megalit u městečka Borger, který má 22,5 metrů a tvoří ho celkem 35 balvanů. Borger je centrem kraje megalitů, v jeho okolí se nachází osm z nich. Tady se také nachází informační centrum oblasti megalitů, které ukrývá nálezy z hrobek a jiné expozice o lidu kultury zvoncových pohárů, kteří zdejší balvany postavili. Nedaleko Borgeru pak zmíníme ještě chodník ve vrcholu stromů zvaný Drents Boomkroonpad. Procházka korunami stromů začíná u kořenů ve 23 metrů dlouhé podzemní chodbě. Odsud vede 125 metrů dlouhý chodník, z něhož se vám naskytne pohled z výšky 22,5 metru na zdejší les.

  Správním střediskem provincie Drenthe je Assen. V Assenu najdete Drents Museum, které se nachází v komplexu několika historických budov a věnuje se hlavně zdejším dějinám. Zajímavostí je třeba i mumifikované tělo z dávného obřadu nalezené v rašeliništi. Jednou z budov, ve které se muzeum nachází, je Drostenhuis z 18. století. Před jeho zahradami stojí socha Bartje, symbolu města. Znázorňuje venkovského chlapce z knihy nizozemské autorky Anne de Vriesové. Za zmínku pak ještě stojí největší koňský trh v západní Evropě, který se každý duben a říjen koná v Zuidlaren. Nedaleko odsud je jezero Zuidlaardermeer, které láká milovníky vodních sportů a je to i plavecký komplex a jiné atrakce pro zkrácení vašeho volného času. Vesnice Orvelte je zas skanzenem. Jedná se o komplex zrekonstruovaných saských statků z 19. století, kde si můžete prohlédnout ukázky řemesel a exponáty související se zemědělstvím. Nesmí sem auta, budete tak pro návštěvu muset využít koňské povozy. Do Westerborku turisty láká bývalý tranzitní tábor, který tu stával za 2. světové války. Právě zde bylo drženo víc než 100 tisíc Židů, Romů a odbojářů před deportací do koncentráku. Mezi nimi byla i Anne Franková. Město Diever leží v národním parku Het Drents-Friese Woud, který je ideálním místem pro cyklistiku i pěší turistiku. V letních měsících se ve městě konají Shakespearovské slavnosti. V Emmenu se kromě jedenácti megalitů a pravěkých zemědělských polí nachází také zoo Noorder Dierenpark, kde mají zvířata volný výběh. Nedaleko odsud se pak nachází slatiniště Amsterdamsche Veld.

 • Provincie Overijssel

  Další provincií je Overijssel na východě země. Láká na malá historická městečka i rozkvetlá vřesoviště. Správním centrem této provincie je město Zwolle, které má za sebou středověkou hanzovní minulost. Z těchto dob se tu dochovalo pár budov, kus městských hradeb a vodní příkop. Posedět můžete třeba na náměstí Grote Kerkplein se sochou Adama od A. Rodina nebo na náměstí Grote Markt s budovou hlavní strážnice Hoofdwacht ze 17. století. Dále tu samozřejmě nechybí kostely a provinční muzeum věnující se místní historii a kuchyni.

  Malebné je taktéž město Kampen proslulé teologickou univerzitou. Dávné hanzovní město leží na řece Ijseel a procházka po zdejším nábřeží skýtá krásný pohled na historické domy. Z původního opevnění se dochovaly tři městské brány, dále je tu kostel, městské muzeum a historická radnice s pěknou sochařskou výzdobou. Město získalo věhlas díky doutníkům, nachází se tu tak Kamper Tabaksmuseum, kde můžete vidět ruční výrobu doutníků.

  Ve Vollenhove najdete spoustu dávných šlechtických paláců, pěknou Marnixveldskou zahradu a také se tu nachází obrovská loděnice Royal Huysman Shipyard, kde se vyrábí luxusní jachty pro prominentní světové osobnosti. Pěkný tipem na procházku malebnou holandskou krajinkou může být přírodní rezervace v De Weerribben. Za jednu z nejkrásnějších holandských vesnic je považována Giethoorn. Založena byla ve 13. století náboženskými uprchlíky, později se tu těžila rašelina, díky čemuž vznikla jezera a rybníky. Dnes se jedná o malebnou vesničku protkanou vodními cestami lemovanými statky. V některých statcích se nacházejí muzea s ukázkami zdejšího dávného života. Oblíbenou atrakcí je půjčení člunu a projíždění se po zdejších kanálech. Ve městě Staphorst lidé stále nosí tradiční kroje, což je tradice, která už téměř po celém Nizozemsku téměř vymizela. Pěkným městem, které může připomínat skanzen, je Ootmarsum. Uvidíte tu malebné hrázděné domy ze 17. století, skrývají se pod názvem Openluchtmuseum Los Hoes. I okolí města je poseté vodními mlýny či starými statky, tradiční nizozemský venkov.

 • Provincie Flevoland

  Provincie Flevoland vznikla rozsáhlým vysoušením a dnes ji tvoří dávno vysušené plochy pod úrovní moře (tzv. poldery). A co tu vidět? Dominantou města Emmeloord je vodárenská věž Poldertoren z roku 1959, jejíž 65 metrů výšky zakončuje korouhev ve tvaru lodě. Je tu také zvonkohra a z vyhlídkové plošiny otevřené v létě si můžete prohlédnout poldery. Emmeloord asi není místem, kam byste museli. Ovšem budete-li ve Flevolandu, zamiřte do malebné rybářské vesničky Urk, která láká turisty na svažující se uličky a rybářské domky. Historické jádro je skutečně krásné, vydat se můžete ale i na přístavní hráz či k majáku. Jste-li tu na jaře a ještě jste neviděli žádná holandská květinová pole, zamiřte k polím s cibulovinami u Swifterbantu. Jste-li tu s dětmi, nebo jen sami milujete zábavní parky, vyrazte do jednoho z nich – Six Flags Holland se nachází v Biddinghuizenu.

  Město Lelystad je správním městem provincie Flevoland a je to především moderní město. Zajímá-li vás historie vysoušení, díky kterému Flevoland vznikl, můžete se podívat na modely a historické audiovizuální materiály přibližující tuhle problematiku – Nieuw Land Erfgoedcentrum. Dále tu najdete Muzeum balónů a vzducholodí (Zep/allon na náměstí Airship Plaza) a také přírodní park Lelystad, kde můžete spatřit zubry nebo koně Převalského. Krom nich je tu vrak lodi a skanzen pravěké osady. Místní letiště zas vystavuje historická letadla a další exponáty aviatické problematiky – Nationaal Luchtwaart Themepark Avidrome.

  Zastavit se můžete také v Bataviawerf. Tady je velká loděnice, která vyrábí repliky významných lodí z bohaté nizozemské námořnické minulosti. Jednou z takových je Batavia, která se hned při své první cestě na Jávu potopila v 17. století u australských břehů. Dílny, ve kterých lodě vznikají, stejně tak úžasně zdobené repliky několika významných lodí tu můžete navštívit. Stejná vstupenka platí i do Nizozemského institutu podmořské archeologie (NISA), který nabízí pěknou expozici o lodních vracích.

  A pojďme do přírody. Mezi Lelystadem a Almere se nachází světoznámá bažinatá oblast na území 6000 hektarů. Jedná se o jezerní oblast Oostvaardersplassen. Celá oblast tak zahrnuje jezera, watty, bažiny, lučiny, to vše funguje jako významná zastávka pro různé ptačí druhy. Žijí tu třeba kormoráni velcí nebo ibis velký. Většina oblasti je veřejnosti nepřístupná, přístupná je část v oblasti De Driehoek, kterou protíná 5 km dlouhá stezka. Vede od informačního střediska kolem jezer a pozorovatelen ptáků. Podobně zajímavou oblastí, hlavně pro ornitology, je hráz Knardijk. U hráze jsou dvě pozorovatelny ptáků.

 • Provincie Gelderland

  A putování po severovýchodě Nizozemska zakončíme v provinci Gelderland, což je vůbec největší nizozemská provincie. Název má podle vévodství Geldry existujícího v 11. století a hraničí s Německem.

  První naší zastávkou bude palác Paleis Het Loo. Ten tu nechal vybudovat na konci 17. století Vilém III. Oranžský jako královský lovecký zámeček, později byl využíván Oranžskými jako letní sídlo. Pro jeho velkolepost se mu říkalo „nizozemské Versailles“. Palác byl zrekonstruován a dnes funguje jako muzeum. Za návštěvu tak stojí historické královské interiéry – ložnice Viléma III., jeho pracovna, královské ložnice či jídelna, ale také venkovní klasicistní zahrady. Palác se nachází v městě Apeldoorn. Krom zámku tu je ještě malá zoo Apenheul, kde se mezi návštěvníky volně pohybuje na 30 druhů opic.

  Velmi malebných městečkem, které si zachoval historický ráz, je Hattem. K vidění je tu celá řada historických domů. Dále zamíříme do opevněného městečka Elburg. I tady najdete historické budovy nebo vstupní bránu Vischpoort. Historické budovy najdete i ve městě Harderwijk, kde se dodnes dochovala torza dávného opevnění včetně vstupní brány. Hlavní atrakcí města je ale zdejší delfinárium, největší evropská zoologická zahrada pro mořské živočichy. Děti jistě uvítají hlazení rejnoků.

  Nijkerk je taktéž starobylé město, které ukrývá náhrobek jednoho ze zakladatelů New Yorku –Kiliaena van Renselaera. Hned za městem najdete poslední funkční parní lopatkové čerpadlo v Evropě – Stoomgemaal Hertog Reijnout. Dodnes se při záplavách užívá k odčerpávání vody. Kousek dál od města pak zmíníme pěkné panství Oldenaller ze 17. století. Město Wageningen ukrývá univerzitní botanickou zahradu přístupnou veřejnosti a za 2. světové války město sehrálo důležitou roli – v hotelu De Wereld Němci podepsali kapitulaci.

  Jste-li milovníky moderního umění, zmíníme Kröller-Müller Museum v Otterlo, kde najdete mimo jiné 278 prací van Gogha. A ještě jednou kus přírody – tentokrát největší národní park v Nizozemsku. Národní park De Hoge Weluwe se nachází na 5500 hektarech a nabízí lesy, mokřady i vřesoviště. Žijí zde vzácné druhy ptáků, motýlů, volně tu žijí jeleni i mufloni. Je tu návštěvnické centrum a celý park protínají cyklistické i turistické trasy. Pod návštěvnickým centrem je podzemní muzeum Museonder, které vám umožní poznat, co se nachází pod zemským povrchem. Uvidíte tu kořeny 140 let starého stromu, ochutnáte zdejší podzemní vodu i zažijete simulované zemětřesení.

  Arnhem je správním střediskem provincie Gelderland. V září 1944 se tu odehrála jedna z nejznámějších bitev 2. světové války. Spousta zdejších historických budov byla válkou postižená, většinu z nich se ale podařilo zrekonstruovat. Zmíníme 93 metrů vysokou věž kostela Eusebiuskerk, ze které se Vám naskytne krásný pohled na údolí Rýna. Z dalších historických domů zmíníme renesanční Duivelshuis z 16. století. Krom toho tu jsou pěkné parky – Sonsbeek nebo Zypendaal se zámkem. Dále zmíníme zdejší skanzen Openluchtmuseum se skutečně skvostnými historickými budovami a malou zoo Burgers´ Zoo. Nedaleko odsud je pak další skanzen, Posbank, který je také oblíbenou atrakcí. Ve skanzenu vás přivítají zaměstnanci v lidových krojích a ukážou vám tradiční řemesla i způsob života v Nizozemsku v 19. století.

  Ve městě Zutphen zmíníme historickou knihovnu se 750 knihami z doby před rokem 1750 včetně 80 inkunábulí vytištěných před rokem 1500. Historické knihy najdete v čítárně zdejší knihovny (Librije). Krom toho tu najdete spoustu historických budov i zlomky dávného opevnění s věží z 15. století. V okolí města Vorden je na osm zámků, spousta venkovských sídel i statků, skvělé místo pro projížďku na kole. V Lievelde pak zmíníme další skanzen, Erve Kots, který se skládá ze statků, řemeslnických dílen i uhlířské chaty. Některé budovy pocházejí dokonce až z roku 1500. Jedním z nejhezčích nizozemských zámků je Huis Bergh ve městě ´s-Heerenberg. I samotné město má pěkné historické budovy. Poměrně rušným městem je Nijmegen. Je tu spousta historických budov, hlavní atrakcí jsou ale ruiny Het Valkhof, jedné z falcí Friedricha Barbarossy ze 12. století. Krom toho je ve městě vážní budova a zbytky opevnění. Ve městě Tiel se každou druhou sobotu v září koná tzv. ovocné korzo – Fruitcorso, procesí alegorických vozů vyzdobených ovocem. Nedaleko odsud je pak pevnost Asperen, součást skupiny opevnění táhnoucí se téměř po celém Nizozemsku, Nieuwe Hollandse Waterlinie. Ve městě Buren pak zmíníme krásný královský sirotčinec, Koninklijk Weshuis ze začátku 17. století. Ve městě Zaltbommel pak na závěr upozorníme na krásný dům Maartena van Rossuma (vojenský maršál) z přelomu 15. a 16. století.

 • Autor článku: M. Kučerová