Kostelec nad Orlicí a okolí

  Tento článek je součástí rozsáhlého a podrobného průvodce po Orlických horách a Podorlicku, ve kterém se dočtete o všech zajímavých místech tohoto kraje. V tomto článku se věnujeme jen jedné oblasti, městu Kostelec nad Orlicí a jeho širšímu okolí. Tak pojďte s Cestami po světě prozkoumat Podorlicko.

  Celá oblast kolem Kostelce je takovým krajem šlechtických sídel na Divoké Orlici, díky čemuž se řece také někdy říká Loira podle stejnojmenné řeky ve Francii, jejíž okolí je proslulé těmi nejúžasnějšími evropskými zámky. Většina zdejších zámků je stále v rukou původních šlechtických rodů. Zámky a šlechtická sídla pak navazují také na sousední Vamberecko. Kostelecko dále láká vodáky a milovníci cyklistiky hojně využívají moderní cyklostezku (Orlická cyklistická stezka) vedoucí z Hradce Králové do Potštejna.

  Kostelec nad Orlicí je město v okrese Rychnov nad Kněžnou v Královéhradeckém kraji o asi 6 tisících obyvatelích. Leží v kotlině Divoké Orlice. Jméno dostal podle opevněného kostela stojící kdysi uprostřed osady. První zmínka o městě je z roku 1303, kdy se o něm hovoří jako o součásti potštejnského panství. Jako o městečku se o něm hovoří o asi 30 let později, od 16. století byl městem. Mezi jeho majitele patřil Jiří z Poděbrad, Vilém z Pernštejna, Hrzánové z Harasova, krátce ho také drželi jezuité a po nich další šlechtické rody.


  Centrem města je Palackého náměstí se dvěma radničními budovami. Stará radnice vznikla z renesančního domu z 16. století, později byla několikrát upravována. Dnešní její podoba je klasicistní ze začátku 19. století. Druhou budovou je nová radnice, dnes sídlo městského úřadu. To je zas novorenesanční budova z 19. století. Na náměstí dále uvidíte mariánský sloup ze začátku 18. století zdobený sochami svatých, novogotický sloup Nejsvětější Trojice a empírovou kašnu, oboje z 19. století. Ve městě je pak samozřejmě několik kostelů, z nichž kostelík J. A. Komenského byl původně sborem jednoty bratrské.

  V Tyršově ulici pak najdete první ze zdejších šlechtických sídel, Starý zámek. Je to stavba o dvou křídlech, která byla vybudována jako renesanční panský dvůr a později tvrz za vlády jezuitů. Později byl přestavěn do barokní podoby a po požáru v 17. století byl upraven na zámek. Od konce 18. století sloužil jako kanceláře a byty místní vrchnosti. Dnes je majetkem šlechtického rodu Kinských.

  Hlavní turistickou atrakcí města je ale empírový Nový zámek. Budova pochází z 1. poloviny 19. století a byla postavena pro zdejší hrabata z rodu Kinských. Kinští zámek dostali zpět v restituci roku 1992 a skvěle ho obnovili poté, co fungoval za totality jako Výzkumný ústav chovu prasat. Dnes je zámek otevřený veřejnosti a můžete v něm vidět následující. V prvním patře je zámecká expozice Život v biedermaieru, dále je tu v rámci prohlídek možné vidět skvělou knihovnu o 16 tisících svazcích, Zrcadlový sál, Galerii Kinských a expozici historie města. Volně přístupný je pak přilehlý anglický park, který je od roku 1995 přírodní rezervací. Jedná se o jeden z nejvýznamnějších dendrologických parků ve východních Čechách. Okrajem parku vede zmiňovaná cyklostezka Orlická cyklistická cesta.

  Vodáci z Kostelce také často splouvají Divokou Orlici. Celý rok se odsud dostanete do Albrechtic, Týniště nad Orlicí nebo ještě dál, až do Hradce Králové. Většina vodáků nastupuje na loď Pod splavem, což je i oblíbené místo pro letní koupání. Spoustu turistických stezek nabízí lesopark Lipová stráň s celou sítí naučných stezek. Jedněmi z nich jsou naučné stezky Mistra J. Husa, K. J. Erbena nebo J. Gutha Jarkovského. Tady také kdysi sedával pod dnes už neexistující borovicí Erbenkou K. J. Erben, aby ji později zachytil ve své sbírce Kytice. Na jejím místě je dnes už jen žulový památník. Podle pověsti je taky také zakopán poklad, který střeží svatováclavské vojsko. Tuto pověst převyprávěli ve svých dílech různě K. J. Erben v baladě Věštkyně a A. Jirásek ve Starých pověstech českých.


  A co podniknout v okolí Kostelce nad Orlicí? Pod soutokem Divoké a Tiché Orlice se nachází obec Albrechtice nad Orlicí. V minulosti bývalo majetkem královské koruny, od 14. století tu stával lovecký hrad, který o století později zanikl. Dnes obec láká jen asi na technickou památku, malou vodní elektrárnu na Orlici z 20. let 20. století. V nedalekém Borohrádku zas můžete vidět empírový zámeček postavený na místě tvrze v 1. polovině 19. století. Sloužil jako občasné bydlení panstva i úředníků. Dnes je domovem důchodců. Dále je tu kostel, dřevěná zvonice a radnice v romanticko-historickém stylu z 19. století. Z Borohrádku vede velmi oblíbená cyklostezka do Velin, kde je k vidění krásný historický dřevěný kostelík. V Borohrádku pak také sídlí Frolíkova pražírna kávy, která tu má minimuzeum, káva se dá ochutnat i koupit.

  Velmi oblíbeným výletním místem, které patří mezi top atrakce této oblasti, jsou Častolovice. Je to městys na říčce Bělá, který láká na nádherný renesanční zámek s parkem. Ve 14. století tu stávala tvrz pánů z Častolovic, okolní obec byla pak ve stejném století povýšena na městečko. Později se v jeho držení vystřídala celá řada rodů, včetně Jiřího z Poděbrad či Šternberků. Roku 1775 se na zdejším panství odehrálo velké selské povstání.

  Hlavní turistickou atrakcí Častolovic je tedy renesanční zámek, jehož dějiny sahají do 13. století. Později prošel několika přestavbami a v 16. století se z původní vodní tvrze přeměnil na dnešní renesanční zámek. V 2. polovině 19. století byl přestavěn do novogotického stylu, načež byl ve 20. století opět přestavěn do renesanční podoby. Rod Šternberků zámek vlastní od konce 17. století. Po restituci ho získala zpět hraběnka Diana Phipps Sternbergová, která ho skvěle zrekonstruovala. V rámci prohlídek s průvodcem je možné navštívit skvělé zámecké interiéry, které jsou zařízené v různých stylech a připomínají skvěle dřívější zámecký život. Cenné jsou zdejší kazetové stropy z doby kolem roku 1600. Ve zdejší obrazárně je pak k vidění celá řada obrazů včetně významné série portrétů českých panovníků. V rámci prohlídek se dostanete také do Rytířského sálu, jednoho z největších renesančních prostorů u nás, jehož strop je zdoben scénami ze Starého zákona. K zámku přiléhá kaple Božího těla, na nádvoří zámku pak najdete barokní kašnu zdobenou krásnými květinovými záhony. Na zámek pak navazuje nádherný zámecký anglický park. Jeho součástí je obora s bílými daňky a jeleny. V parku roste neuvěřitelně rozmanitá květena, včetně unikátní sbírky asi 200 druhů staromódních růží. Je tu zámecký rybník s altánkem, ve kterém se můžete občerstvit. Děti budou také nadšeny ze zámeckého zvěřince s exotickými zvířaty jako lamy, pštrosy emu, vietnamská prasátka, papoušky nebo třeba bažanty.

  Z dalších památek v Častolovicích pak jen okrajově zmíníme kostel sv. Víta z 18. století, jednu z dominant městečka a také Galerii Antonína Hudečka, českého malíře-krajináře.

  Asi 8 km od Kostelce leží obec Kostelecké Horky, která je takovým skanzenem lidových venkovských staveb. Najdete tu venkovské chalupy, selský dvůr z 19. století a dvě roubené sýpky z 18. století. Ale také malé muzeum se selskou expozicí bývalé roubené sýpky a v centru zvaném Modrý dům se nabízejí různé kulturní akce a programy. V okolí Horek je pak rozsáhlý borovicový porost a mokřiny kolem nedalekého rybníka. V okolí obce je také několik starých smírčích křížů, o nichž se vypráví řada pověstí. O tom zvaném Na Skalce se říká, že tu jeden mládenec čekal na svou milou v přestrojení za medvěda (nebo bílou paní). Milá se ovšem nezalekla a vetřelce zabila silnou ranou. To je jen jedna z pověstí, jiná mluví o zabití přadleny. Další smírčí kříže, zvané Pavlův a Hermanův, připomínají souboj dvou hraběcích sluhů, z nichž jeden zemřel. Pověstí se ale o Kosteleckých Horkách říká mnohem víc. Na jaře 1908 tu jeden vlastník usedlosti začal kopat základy pro svou maštal. Při tom našel hliněný hrnec se 104 pražskými groši z doby krále Václava Iv., pravděpodobně ukrytých v době husitských válek. O původu mincí se říká, že je tu zakopal pravděpodobně místní krčmář, načež zemřel a své tajemství si vzal do hrobu.


  Rybníky v Lípě nad Orlicí jsou lákadlem pro sportovní i rekreační rybáře. Pro děti je tu výběh se pštrosy a pak různými hospodářskými zvířaty a v Lípě také začíná cyklostezka do Kostelce. Oblíbenou rekreační oblastí místních je vodní nádrž Novoveský rybník, dlouhý 1,5 km. Byl uměle zřízen v 16. století a dnes je to hlavně chatová oblast.

  Delší a poslední zastávku uděláme v Týništi nad Orlicí. Město o asi 6 tisících obyvatelích bylo od 15. století součástí nedalekého potštejnského panství pánů z Perštejna, kteří v okolí zakládali rybníky. Od 16. století Týniště patřilo zas k častolovickému panství. Středem města je Mírové náměstí, kde není ale moc cenných ani historických budov, snad jen kostel sv. Mikuláše z konce 17. století. Na náměstí ale najdete Muzeum historických kočárků, přístupné po domluvě. Místní vodárenská věž funguje jako muzeum, kde se pořádají různé výstavy. Velmi oblíbenou odpočinkovým letoviskem je zdejší přírodní koupaliště Písák s kempem. Dobrá voda, dobré pláže, turistické zázemí. Tak se tu v létě třeba můžete stavit na vykoupání. Týniště je také oblíbené u vodáků při splouvání Orlice. Je i jednou ze zastávek na Orlické cyklistické stezce. Technickou památkou je pak vodní náhon Alba, který tu byl vybudován už na konci 14. století za účelem napájení panských rybníků, mlýnů apod. Z původního náhonu se dodnes zachovalo jen torzo. Z Týniště se také můžete vydat po Poorlické naučné stezce (15 km dlouhá) přes lesy a louky až do Třebechovic pod Orebem.

  Pokud se Vám tento průvodce líbil, podpořte nás na našem facebookovém profilu, kde nabízíme spoustu zajímavých tipů na to, kam vyrazit, kde sehnat levné letenky nebo co se právě děje ve světě.