Dobruška a okolí

  Tento článek je součástí rozsáhlého a podrobného průvodce po Orlických horách a Podorlicku, ve kterém se dočtete o všech zajímavých místech tohoto kraje. V tomto článku se věnujeme jen jedné oblasti, Dobrušce a jejímu širšímu okolí. Tak pojďte s Cestami po světě prozkoumat Podorlicko.

  Dobruška je druhým největším městem v okrese Rychnov nad Kněžnou, v Královéhradeckém kraji. Leží v podhůří Orlických hor v údolí Zlatého potoka a má necelých 7 tisíc obyvatel. Město proslavil hlavně nejslavnější román Aloise Jiráska, F. L. Věk. Právě tady se totiž narodil národní buditel František Vladislav Hek, který se stal předlohou pro Jiráskovu postavu F. L. Věka. První zmínka o městě je ze 14. století, kdy bylo město osvobozeno od roboty a smělo vařit pivo. O chvíli později byla jedním z hlavních center Podorlicka, největšího rozmachu zažila za vlády majitelů nedalekého opočenského panství, Trčků z Lípy (od konce 15. století do 1618). Útlum naopak nastal po odtržení Kladska a Slezska od rakousko-uherské monarchie v 18. století, město se tou dobou stalo spíše nevýznamným příhraničním městem.

  Z turisticky zajímavých míst ve městě zmíníme hlavní náměstí F. L. Věka, na kterém stojí renesanční radnice z 16. století, s 45 metrů vysokou věží. V radnici je expozice věnovaná malíři Františku Kupkovi, rodákovi z nedalekého Opočna, který v Dobrušce prožil své mládí a vytvořil zde svá nejranější díla. Další radniční expozice se zas věnuje hrdelnímu právu, až do 2. poloviny 18. století v budově totiž sídlil hrdelní soud. Uvidíte tu tak sbírku popravčích a mučících nástrojů. Minulost budovy jako hrdelního soudu připomíná také zvonek nad schodištěm. Jeho zvuk totiž provázel odsouzené na popravu. Z ochozu radniční věže se zas naskýtá krásný výhled na nedaleké Orlické hory. Před radnicí pak stojí socha F. L. Věka z 20. století a mariánský sloup z 18. století. Na domě č. 17 je pamětní deska, která připomíná, že právě zde byl Hekův kupecký krám.


  Kousek od náměstí stojí rodný dům F. V. Heka. Je krásnou ukázkou městské roubené architektury a uvnitř je k vidění stálá expozice věnovaná osobnosti Heka, jak románového, tak filmového. Ve městě ale uvidíte i další městské roubené domy. Je tu dále vlastivědné muzeum nacházející se v budově bývalého rabínského domu. Jeho expozice se věnují významným zdejším osobnostem, minulosti města i historii zdejší židovské obce. Součástí muzea je i unikátní památka – židovská očistná rituální lázeň, které se říká mikve. Zdejší židovskou komunitu pak připomíná také židovský hřbitov, jehož nejstarší náhrobek pochází už ze 17. století. Navštívit můžete také dobrušský pivovar, který vaří piva jako Rampušák, F. L. Věk nebo Muderlant. Do pivovaru i sladovny je možné si domluvit skupinovou exkurzi i s ochutnávkou.

  I v okolí Dobrušky se dá podniknout celá řada výletů. V Bačetíně můžete vidět Markův statek z 18. století, půvabné roubené stavení s pavlačí, které je perfektní ukázkou lidové architektury v kraji. Nedaleko leží také největší rybník na Podorlicku, Broumar. Byl uměle vybudován na přelomu 16. a 17. století. Na koupání to teda úplně není, můžete ale vyrazit ke zdejší přírodní památce Broumarské slatiny, které chrání zdejší vlhké louky se zajímavými rostlinami. Domašín se vyplatí navštívit především v době Vánoc. Tradiční je totiž zdejší výstava betlémů.

  Oblíbeným výletním a zároveň poutním místem je studánka Pod Lurdskou jeskyní ve vesnici Dřízna. Ve studánce je léčivý pramen, při kterém najdete opravenou kapličku a také křížovou cestu s Božím hrobem vytesaným do skály. Zázračné poslání připisují lidé tomuto prameni hlavně proto, že je neustále silný a odolává i dobám velkého sucha. Proto studánku začali navštěvovat se zvláštní zbožností, což vedlo k založení zdejšího poutního místa. Někdy se pramenu připisují i zázračná uzdravení. Součástí křížové cesty je i Vyhlídka Aloise Mádra, kaplana, který se o založení tohoto areálu v 2. polovině 19. století zasloužil. Tímto údolím prochází také žlutá turistická značka, která spojuje Opočno a Týniště nad Orlicí. Z ní můžete odbočit k rozhledně Osičina. To je stožár mobilního operátora, který má ve 33 metrech vyhlídkovou plošinu.

  Jedním z hlavních návštěvních cílů v okolí Dobrušky, je skvělý zámek Opočno. Renesanční zámek se vypíná nad Zlatým potokem, který protéká i zdejším přilehlým zámeckým parkem. První písemná zmínka o zámku se bez bližších informací objevila již v Kosmově kronice. Na místě stával gotický hrad, který v 2. polovině 15. století koupil šlechtický rod Trčků z Lípy. Ti nechali gotický hrad přestavět na renesanční zámek. V 17. století propuklo na panství selské povstání, po kterém Trčkové o svůj majetek přišli a zámek koupil rod Colloredů, později Colloredo-Mansfeld. Tento rod zámek držel až do roku 1942. Roku 1813 se na zámku setkal ruský car Alexander I. s kancléřem Metternichem.

  zámek Opočno zámek Opočno zámek Opočno zámek Opočno

  Zámek má tři křídla, všechna křídla spojuje dvoupatrové arkádové nádvoří severoitalského typu, jedna z nejkrásnějších ukázek tohoto nádvoří u nás. Z původního gotického hradu se tu dochovalo jen něco málo zdiva. Zámecké interiéry určitě stojí za návštěvu. Uvidíte v nich zámecký mobiliář, soubory obrazů, skla i porcelánu, víc než 6 tisíc knih, ale i zbraně v orientální zbrojnici. Jednou z nejzajímavějších místností v zámku je entografická hala plná artefaktů z Ameriky, Afriky a z dalších zemí, které navštívil vášnivý cestovatel Josef II. Colloredo-Mansfeld. Obdivovat zde můžete například obleky amerických indiánů. Na zámek navazuje skvělý zámecký park, do kterého se dostanete z nádvoří dolů po schodech. V parku stojí původní letohrádek s míčovnou ze začátku 17. století, v 18. století upraven empírově. V parku pak stojí také čínský pavilon, uměle vytvořené „orlí hnízdo“, různé mosty. Na park navazuje obora, která má svůj původ už v 16. století. Chovají v ní daňky, muflony nebo jeleny. Veškeré informace o vstupném a otevírací době zámku najdete tady.

  Centrum Opočna je městskou památkovou zónou. Trčkovo náměstí je náměstí přímo před zámkem a najdete na něm kostel Nejsv. Trojice, což byla původně zámecká svatyně vybudovaná jako hrobka rodu Trčků. Interiér patří k předním ukázkám české renesance. Ve městě je dále kapucinský klášter ze 17. století a také kostel P. Marie, který je hrobkou Colloredů. V kostele se dnes konají různé koncerty. V srpnu se v Opočně koná známá pouť Porcinkule. Opočno je také známé jako rodiště českého malíře a grafika světového významu, jednoho ze zakladatelů moderního abstraktního malířství, Františka Kupky.


  Nad údolím Zlatého potoka se nachází obec Podbřezí, která vznikla jako podhradí ke zdejšímu zámku Skalka. Tenhle renesanční zámek stojí na ostrohu nad Zlatým potokem, na místě středověkého dvora a tvrze. Zámek byl do této podoby přestavěn v 16. století, později prošel úpravou do řady dalších slohů. Na zámek navazuje park a židovský hřbitov ze 17. století s krásnými náhrobky. Silná židovská komunita totiž v Podbřezí působila od 18. století. Na zámku Skalka se odehrává děj románu Aloise Jiráska, Temno.

  A na závěr ještě jedno poutní místo. Studánka je osada a poutní místo s barokní kaplí Panny Marie z 18. století. K ní vede křížová cesta s božím hrobem. Naproti kapli kdysi stával léčivý pramen, u kterého v 18. století fungovaly lázně. Dnes to může být příjemný tip na výlet v okolí Dobrušky. Zastávku si můžete udělat také v osadě Doly, u které je údolí s řadou bývalých mlýnů. Nejzajímavějším z nich je roubený Vondřejcův mlýn z 16. století.

  Pokud se Vám tento průvodce líbil, podpořte nás na našem facebookovém profilu, kde nabízíme spoustu zajímavých tipů na to, kam vyrazit, kde sehnat levné letenky nebo co se právě děje ve světě.