Hrad Zvíkov

 • hrad Zvíkov Nacházející se na malebném ostrohu a omýván z jedné strany Otavou a z druhé Vltavou patří k nejstarším, ale zároveň i nejvýznamnějším a dobře dochovaným královským hradům v republice. Někdy bývá také nazýván králem českých hradů. Hrad se nachází v Jihočeském kraji, asi 20 kilometrů od Písku.

  V dávných dobách hrad stával na ostrohu nad soutokem obou řek, ale po zatopení a vzniku Orlické přehrady pod vodou zůstalo nejen předhradí s kostelem, ale i jedna z přístupových cest. Hrad však tím získal na malebnosti. Vznikl zřejmě v polovině 13. století za Přemysla Otakara I., ale největší slávy se dočkal za vlády Karla IV. Ačkoli Karel IV. hrad zařadil na listinu hradů královských, jež nesměly být dávány do zástavy, přesto to nebylo respektováno, a tak v 15. století Zvíkov vlastní nějakou dobu Rožmberkové, po nich Švamberkové, za nichž byl renesančně rozšířen. Za třicetileté války byl ošklivě zpustošen a následující léta sloužil spíše k hospodářským účelům. A tak hrad nadále chátral, nepomohl mu ani požár v polovině 18. století, až z něj zůstala prakticky ruina. V 19. století se jeho majitelé Schwarzenbergové rozhodli hrad opravit a nelitovali peněz na to vynaložených, čímž hradní jádro získalo opět svou krásu.

  hrad Zvíkov Nejstarší část hradu představuje obytná hranolová věž. Nádvoří je obklopeno palácovými křídly, která v přízemí a patře mají úchvatné arkádové ochozy s lomenými oblouky, nemající nikde jinde v Čechách obdoby. V patře se nachází komnaty zdobené gotickými nástěnnými malbami. Jednou z nejhezčích raně gotických prostor u nás je hradní kaple sv. Václava s úchvatnou kamenickou výzdobou. Do hradu se vstupuje přes hlavní bránu, zvanou Písecká. Možná se na hradě potkáte s jeho strašidlem, zvaným Zvíkovský rarášek, který tu kdysi za nocí strašil ubytované hosty. Vypadal prý jako skřítek s červenou čepičkou, ale nejvíce hosty děsily jeho oči žhnoucí jako dva uhlíky. Pobíhal po místnosti a vydával zvláštní zvuky, ale jinak nikomu neublížil. Povídá se o něm také, že je to duch zlomyslný, který vyhnal dělníky, jež opravovali věž Markomanku (Hlízovou věž) … A v Korunním sále Hlízové věže se často dějí podivné věci, prý je zde pole silné energie, která ruší techniku apod.

  hrad Zvíkov Hradní areál je volně přístupný a dá se projít k přístavišti. Vydáte-li se na prohlídku hradu, bez průvodce navštívíte nejstarší prostory na hradě, např. zbrojnici tvořenou třemi místnostmi a předsíní, kde si ve vitrínách můžete prohlédnout archeologické nálezy z okolí hradu. Podíváte se také na terasy, kde kdysi stávaly královské ložnice, než došlo k jejich poničení. Naskytne se vám zde pohled na soutok Otavy a Vltavy. Dále určitě navštívíte jídelnu, erbovní síň, kde spatříte fragmenty původní malby, korunní síň, rytířský sál či kapli svatého Václava, jež náleží mezi nejcennější, ale zároveň nejkrásnější místo na hradě. Kaple za nepříznivých let nebyla nijak výrazně narušena, a tak se nám dochovala v dřívější podobě. Informace o otevírací době a vstupném naleznete zde.

  Z přístaviště si můžete udělat vyjížďku po Orlické přehradě či se nechat převézt na další zajímavou stavbu u Orlické přehrady – zámek Orlík.

  Autor článku a fotografií: Tereza Jirásková