Zámek Orlík

 • Na skalním ostrohu, obklopen modravou hladinou mlčenlivé Orlické přehrady, stojí zámek Orlík. Jeho jméno se zřejmě odvozuje od skutečnosti, že se v dávných dobách, kdy zde po přehradě nebylo ani památky, tyčil vysoko nad údolím, vypadaje tak jako orlí hnízdo.

  Zámek Orlík nad Vltavou se nachází ve stejnojmenné obci, vzdálen asi dvacet tři kilometrů severně od města Písek, v jehož okrese také leží. Ve 13. století zde stával menší hrad, tehdy sloužil jako celnice a clo se vybíralo od proplouvajících lodí za přepravované zboží. Ještě v témže století se přestavbou z něho stal gotický královský hrad. Hrad byl povětšinou v držení české šlechty - Zmrzlíkové ze Svojšína, Švamberkové, Eggenbergové a Schwarzenbergové. K novogotické úpravě zámku došlo v 19. století. V roce 1948 byli Schwarzenbergové nuceni opustit zámek, na který se vrátili až po roce 1989. Nyní zámek vlastní syn Karla I. Schwarzenberga Jan. Zámek ale obydlen není.

  Rozhodnete-li se absolvovat prohlídku zámku, seznámíte se především se životem rodu Schwarzenbergů, ale poznáte i život šlechty v minulosti. Dozvíte se něco o minulosti zámku, prohlédnete si různé druhy rodokmenů, osobní věci Karla I., ale i sbírku řádů a vyznamenání, včetně Řádu zlatého rouna. Na zámku spatříte také vybavení, především nábytek v empírovém stylu, který přivezl Karel I. Schwarzenberg z Paříže. Zaujme vás jistě také tzv. Teskův sál, jenž vyzdobil Jan Teska. Budete obdivovat jedinečný kazetový strop, obložení stěn a další dřevěné prvky. V zámecké knihovně se nachází kolem osmnácti tisíc knih, rozmanitých jak tematicky, tak i jazykově. Prohlídka trvá asi padesát minut. Bližší informace o otevírací době a vstupném naleznete zde.

  Rozhodně se projděte i kolem zámku a nechte se uklidnit v slunci se třpytící hladinou Orlické přehrady. Nedaleko zámku můžete navštívit zámecké akvárium a seznámit se s místními rybami v rámci expozice „Pod hladinou Orlické přehrady“ i si prohlédnout výstavu fotografií „Ztracená řeka“, jak jistě již tušíte, zobrazující řeku Vltavu před stavbou přehrady. Při procházce anglickým zámeckým parkem, v němž se nachází vzácné dřeviny, můžete využít jedné z vyhlídek. Naskytne se vám např. krásný pohled na zámek Orlík, jenž leží kousek nad hladinou přehrady.

  Určitě také zavítejte k rodinné hrobce Schwarzenbergů. Novogotická hrobka z poloviny 19. století se nachází v severní části parku a jsou v ní uloženy ostatky význačných osobností rodu. Mluví se o ní jako o zmenšené verzi Schwarzenberské hrobky v Třeboni. Kousek pod zámkem se nachází kotviště parníků, odkud si můžete udělat projížďku například na hrad Zvíkov.

  Autor článku a fotografií: Tereza Jirásková