POUTNÍ KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO NA ZELENÉ HOŘE

 • Poutní kostel na vrcholku kopce v blízkosti Žďáru nad Sázavou je doslova nabitý symbolikou a dýchne na vás jeho tajuplnost, posvátnost, ale i ohromující jedinečnost. K tomu se vám otevře krásný rozhled na město, až vystoupáte nahoru ke kostelu.

  Kostel je národní kulturní památka, jež byla roku 1994 zapsána na Seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. Autorem dech beroucí, jedinečné stavby je český architekt italského původu Jan Blažej Santini-Aichel, jenž kostel postavil ve slohu barokní gotiky, tj. ve slohu spojující dynamické baroko s gotickými prvky. Kostel vznikal v letech 1719-1722. Stavba je velmi výjimečná, vymykající se dobovým uměleckým normám, ale i představám. Kostel byl postaven na počest světce a patrona Jana Nepomuckého rozhodnutím opata žďárského cisterciáckého kláštera Václava Vejmluvy. Doba jeho vzniku spadá také do období, kdy byl Jan Nepomucký blahořečen a vysvěcen. Dříve vrcholek, na kterém dnes kostel stojí, byl hustě zalesněný a nesl název Černý les, ale byl vykácen a pojmenován Zelená hora.

  Kostel v sobě spojuje mnoho mystických aspektů, především téměř všude najdeme symbolickou pětku, jež odkazuje k legendě o Janu Nepomuckém. Půdorys kostela představuje tvar pěticípé hvězdy, v kostele najdeme pět oltářních výklenků, do kostela vede pět vchodů, kolem centrálního prostoru je dvakrát pět kaplí, na hlavním oltáři najdeme jak pět hvězd, tak i pět andělů. Číslo pět má symbolizovat nejen pět ran Kristových či pět písmen latinského slova „tacui“, tj. mlčel jsem, což je vyjádřením legendy, kdy Jan zaplatil životem za neprozrazení zpovědního tajemství královny Žofie, ale především pět hvězd ve svatozáři mučedníka, které se dle legendy objevily ve Vltavě, v místě jeho utonutí.

  Kostel vás překvapí svou světelností, kdy světlo bylo v době baroka vnímáno jako symbol boží přítomnosti. Ve vrcholu kopule spatříte velký červený jazyk, symbol Jana Nepomuckého a jeho mlčenlivosti. Objevíte ho i ve tvaru lomených oken. Prostoru dominuje hlavní oltář, který je zdoben plastikami pěti andělů. Tři andělé nesou zeměkouli, kterou zdobí pět hvězd symbolizujících (v době vzniku kostela) pět známých kontinentů, na nichž bylo šířeno křesťanství. Hlavní postavou na zeměkouli je socha sv. Jana Nepomuckého, stoupajícího vzhůru. Čtyřem evangelistům, Janovi s orlem, Markovi se lvem, Lukášovi s býkem a Matoušovi s knihou, jsou zasvěceny postranní oltáře. Autorem plastiky pěti andělů na hlavním oltáři a čtyř evangelistů je sochař Jan Pavel Čechpauer.

  Ze Zelené hory se vám naskytne krásný pohled na Konventský rybník a rozhodně stojí také za návštěvu samotné město, kde si můžete prohlédnout zámek, areál cisterciáckého kláštera či Dolní hřbitov.

  Informace o otevírací době, vstupném naleznete zde.

  Autor článku a fotografií: Tereza Jirásková