Střední Vietnam

 • Střední Vietnam je nejméně navštěvovanou částí Vietnamu a milovníci klidu jistě ocení zdejší nedotčenou přírodu a opuštěné pláže. Zamířit by sem také měli milovníci historických památek, protože se zde nachází velké množství pozůstatků slavné starověké říše Čampa, třeba ty v Hoi An nebo v My Son. Střední Vietnam měl význam v historii Vietnamu, ve starověku se tu rozkládala mocná říše Čampa. To bylo hinduistické království národu Čamů, které se na území středního a jižního Vietnamu rozkládalo od 2. do 19. století. Čamskou říši tvořilo na pět knížectví a vrcholu moc tento státní útvar dosáhoval mezi 9. a 10. stoletím. Vietnam si ale zdejší oblast nárokoval a roku 1832 anektoval všechna zbylá území Čamů, čímž jejich říše prakticky zanikla. Čamové jsou dnes národnostní menšinou ve Vietnamu, Kambodži a Laosu. Čampa sousedila se slavnější a mocnější khmérskou říší s úžasným sídelním městem Angkorem, jejíž velikosti a moci se nemohla rovnat. Čamská architektura vycházela z hinduistických vzorů, nejdříve se pro stavbu užívalo dřevo, od 7. století se začaly užívat trvanlivější materiály. Dodnes ale není přesně jasné, jakým způsobem staří Čamové cihly spojovali, aby držely u sebe. Nejvíce památek na říši Čamů najdete v My Son.

  Do dalšího středovietnamského města, Hué, přesunula moc dynastie Nguyen, vládnoucí Vietnamu od 19. století do poloviny 20. století. Zdejší krásný královský dvůr byl centrem intrik, ale také intelektuálů a střediskem duchovního života celého Vietnamu. Až Francouzi přesunuli moc do Hanoje. V době vietnamské války se právě tady odehrávaly nejhorší bitvy války, paradoxně ve zdejším demilitarizovaném pásmu. V těchto bojích tady padly tisíce vojáků. Kromě významným historických měst v čele s Hué pak střední Vietnam nabízí také širokou škálu připomínek vietnamské války, ale také krásnou krajinu a dlouhé bílé pláže. Po těch nejvýznamnějších místech středního Vietnamu vás teď provede náš průvodce.

  Začněme v severní části téhle oblasti, které je vůbec nejméně navštěvovanou částí Vietnamu. Provincie Thai Binh leží na východním pobřeží v deltě Rudé řeky asi 110 kilometrů od Hanoje. Mezi hlavní turistické atrakce patří pagoda Keo z 12. století, vystavěná na počest buddhistického mnicha Khonga Minh Khonga, který zázračně vyléčil císaře. Pagoda vystavěná ve stylu tradiční vietnamské architektury leží asi 10 km od Thai Binh. Okolí tohoto města ale nabízí krásnou krajinku, zátoka Tam Coc je považována za jakousi alternativu slavnější vietnamské zátoky Ha Long. Nabízí skalní vápencové útvary a krajinu obklopenou rýžovými políčky. Turisté zátoku mohou prozkoumat na lodích v rámci asi 3hodinových plaveb po řece Ngo Dong. Během nich navštívíte i všechny tři zdejší přírodní jeskyně, podle nichž nese zátoka svůj název (Tam Coc – Tři jeskyně). Při plavbě se nejprve dostanete do největší 127 metrů dlouhé Hang Co, druhá jeskyně je 70 metrů dlouhá a poslední nejmenší má 40 metrů. V okolí zátoky Tam Coc se také prodávají místní výšivky, které jsou tradičním místním výrobkem, který se vyrábí v osadě Van Lan. Dva kilometry od Tam Coc najdete jeskynní pagodu Bich Dong, která byla vytesána do krasové jeskyně v 15. století a je jedním z posvátných vietnamských míst. Pagoda obklopená rýžovými políčky je skutečně malebná. V Thai Binh pak zmíníme ještě vesnici Dong Xam – stříbrná vesnice, která se výrobě stříbra věnuje už od 17. století a různé výrobky z tohoto drahého kovu se odsud vyvážejí do celého světa.

  Město Hoa Lu bylo hlavním městem Vietnamu v 10. a 11. století a tou dobou to byla významná asijská metropole chráněná bizarními skalními útvary. Město je obklopené krásnou krajinou a k vidění tu jsou nepříliš zachovalé pozůstatky citadely Hoa Lu. Dále tu jsou ruiny dvou chrámů. Chrám Dinh Tien Hoang byl zrestaurován v 17. století na památku dynastie Dinh. Před chrámem se nachází podstavec pro královský trůn. Druhým zdejším chrámem je Le Dai Hanh zasvěcený památce dynastie Le. V hlavním sále je sbírka bubnů, zbraní a gongů i dalších artefaktů. Na svahu nad chrámem je pak pochován ve své hrobce Dinh Tien Hoang. K hrobce se můžete vydat po schodech a naskytne se vám odsud pěkný výhled. Do Hoa Lu nejezdí žádné pravidelné autobusové linky. Město Hoa Lu se společně s krajinou v zátoce Tam Coc a komplexem buddhistických chrámů Bai Dinh nachází od roku 2015 na seznamu UNESCO pod označení kulturní komplex Trang An. Bai Dinh je tedy komplex buddhistických chrámů skládající se z původního a nového chrámu. Chrámy jsou považovány za největší komplex buddhistických chrámů ve Vietnamu a jsou oblíbeným poutním místem.


  Phat Diem je domovem obrovské skalní katedrály postavené ve stylu tradiční vietnamské architektury v kombinaci s evropskými prvky. Během francouzské nadvlády byl tenhle svatostánek významným střediskem katolické víry na severu Vietnamu. K vidění tu jsou dřevěné i kamenné sochy, žulový oltář a v areálu je několik dalších staveb. K vidění je tu třeba hrob kněze Sixe před katedrálou a hromada balvanů za katedrálou zas připomínají dávnou zkoušku, zda podmáčená půda unese plánovanou konstrukci dalších budov. V areálu je dále zvonice s obrovským zvonem a krytý most z 19. století. Chrám leží asi 29 kilometrů od Ninh Binhu a vstup do katedrály je zdarma.

  Velmi zajímavých místem, které rozhodně doporučíme k návštěvě, je plovoucí osada Kenh Gana řece Hoang Long. Název „kuřecí kanál“ prý tohle místo nese podle divokých kurů, kteří tohle místo v minulosti proslavili. Jedná se skutečně o úchvatné místo obklopené horami, podobnou plovoucí osadu pak ve Vietnamu máte šanci vidět už jedině v deltě řeky Mekong. Lidé tu žijí ve svých obydlích přímo na hladině řeky. V přístavišti si lze půjčit loď a vyjet si na plavbu po osadě. Osada leží asi 21 kilometrů od Ninh Binhu. Přírodní rezervace Van Long je rákosem zarostlá mokřina plná vápencových útvarů a turistům tu jsou nabízeny plavby mokřinami.

  Národní park Cuc Phuong je jednou z nejvýznamnějších chráněných oblastí ve Vietnamu. Jedná se o vůbec první vietnamský národní park a zároveň největší chráněnou rezervaci ve Vietnamu, která hraje významnou roli v ochraně přírody. Součástí parku je mimo jiné významné středisko, které se věnuje záchraně ohrožených primátů, do kterého je možný vstup zdarma s průvodcem, ovšem příspěvkem pomůžete dobré věci. Středisko se věnuje záchraně ohrožených primátů hlavně z rukou pytláků a jejich návratu do divoké přírody. Zdejší tropický prales nabízí široké spektrum zvířat a rostlin, které se v něm vyskytují. Můžete tu vidět různé druhy primátů, jako třeba gibbony, dále pak létající veverky či netopýry. V minulosti tu žili i asijští černí medvědi, divocí psi i tygři, kteří ovšem byli vyloveni. Při notné dávce štěstí tu můžete zahlédnout leopardy či pralesní kočky. Kromě centra pro ochranu primátů se tu nachází také centrum na záchranu želv, které je domovem nejvíce ohrožených druhů vietnamských želv, včetně kriticky ohrožené vietnamské sladkovodní želvy. Částí parku vede dálnice č. 14 a nejlepším obdobím pro jeho návštěvu je období sucha, které trvá od října do března. Období dešťů je pak od července do září. Parkem vede několik turistických tras – trasa botanickou zahradou, trasa kolem jeskyně prehistorického člověka, kde byly nalezeny prehistorické nástroje nebo třeba jednodenní trasa k 1000 let starému Velkému stromu. Pak se odsud třeba také můžete vydat na Horu stříbrných mraků nebo do muongské osady Khanh. Traily jsou většinou několikahodinové. Mapy s trasami dostanete od strážců parku a na vícedenní túry je povinný přidělený průvodce, který je zdarma. Do parku se dostanete jen autem. Turistům jsou k dispozici ubytovací zařízení i restaurace u vstupu do parku.

  Přímořské letovisko Sam Son sice nabízí krásné panorama s bílými dlouhými plážemi a žulovými balvany, celkový dojem ovšem trochu kazí desítky betonových hotelů. Ty jsou většinou otevřené jen v sezóně, která trvá od května do září. Mimo sezónu to tu vypadá trošku jako ve městě duchů. Najdete tu dvě bílé písečné pláže, které leží asi 16 kilometrů od Thanh Hoa. Co se týká dalších pláží, zmíníme ještě přímořské letovisko Dong Hoi s krásnými dlouhými bílými plážemi a starými francouzskými budovami. Písečné pláže lemují téměř celou provincii Quang Dinh.

  Významným poutním místem je vesnice Hoang Tru, kde se narodil Ho Či Min. Leží asi 14 kilometrů od Vinhu. Jeho rodný dům je téměř svatyní a velmi oblíbeným místem vietnamských poutníků. Nábytek v domě je dnes pouze replikou, ovšem ve zdejší posteli se Ho Či Min skutečně narodil. Později se rodina přestěhovala do Kim Lienu (asi 2 km odsud), kde je jeho další dům a muzeum. Vstup je sem zdarma, ovšem povinností je koupit tři květinové pugéty.

  Největší a také nejkrásnější jeskyní v celém Vietnamu je jeskyně Phong Nha ležící u obce Son Trach. Od roku 2000 je tenhle úchvatný podzemní systém zařazen na Seznam světového přírodního dědictví UNESCO. Najdete tu kilometry podzemních chodeb, zaplavených jeskyní, sálů plných stalaktitů a stalagmitů. Hlavní sál měří 8 kilometrů. Jeskyně sloužily v 9. a 10. století jako hinduistické svatyně Čamům – dnes tu jsou z této doby pozůstatky oltářů. V době vietnamské války zas sloužily jako lazaret a muniční sklad. Oblast totiž byla jedním z klíčových míst na tzv. Ho Či Minově stezce. Od listopadu do prosince jsou jeskyně uzavřené kvůli velké vodě, v sezóně ovšem počítejte s davy turistů. Vstupenky do jeskyně koupíte v návštěvnickém centru v Son Trach. V ceně je plavba lodí asi 30 minut a prohlídka zaplavených jeskyní v trvání asi 2 hodin.

  Demilitarizované pásmo byla demarkační zóna, která oddělovala severní a jižní Vietnam a tvořila ho řeka Ben Hai. Vzniklo v roce 1954 a zaniklo roku 1975 po vítězství severního Vietnamu ve vietnamské válce. Demilitarizované pásmo se táhlo 5 kilometrů od břehů řeky Ben Hai a bylo to ironicky vůbec nejhorší válečná oblast a dodnes tu je řada zaminovaných míst. Demilitarizované pásmo se táhlo od pobřeží až k laoským hranicím a kolem něho se dnes vine dálnice č. 9 (Quoc Lo 9). Památky se těžko hledají a je tak obvykle doporučován průvodce, který vás na daná místa dovede a řekne vám k tomu všechny informace. Většinou se sem pořádají organizované zájezdy. Další památky se nachází také u dálnice č. 1. Dostanete se sem buď vlastním autem nebo v rámci organizovaných výletů, kterých se sem pořádá celá řada. Turistické zajímavosti rozdělíme podle dálnice, u které se nachází, abyste se v nich lépe orientovali.

  U dálnice č. 1 najdete třeba tunely u Vinh Moc. Zpřístupněné jsou skoro 3 kilometry podzemních tunelů, které jsou dochované v původním stavu bez jakýchkoliv zásahů. Prohlédnout si je můžete sami nebo s průvodcem. U Vinh Moc jsou také pěkné pláže (třeba Cua Tung). Jako měsíční krajina vypadá oblast kolem vojenské základny Doc Mieu. Tady uvidíte bunkry, krátery po bombách i jiné ostatky z válečných dob. Přes řeku Ben Hai vede starý válečný most, který byl v době války dvoubarevný – severní část mostu byla červená, jižní část žlutá. Tisíce vietnamských vojáků je pohřbeno na národním hřbitově Truong Son. Pět hřbitovních zón odpovídá jednotlivým vietnamským krajinám. Mnohé hroby jsou také prázdné a pouze nesou jméno některého z 300 tisíc pohřešovaných vojáků, jejichž ostatky se nikdy nenašly. Ostatky sem byly přesunuty po sloučení Vietnamu. Zmíníme ještě dělostřelecký post Con Thien, který fungoval jako základna americké národní pěchoty.

  Kolem dálnice č. 9 vedla zásobovací trasa známá jako Ho Či Minova stezka a Američané sem tak umístili několik svých základen. Ho Či Minova stezka byl logistický systém, který sloužil k zásobování Vietkongu i Vietnamské lidové armády během vietnamské války. Systém tvořil několik rozvětvených cest i pěších stezek, zásobování probíhalo i po vodě. Název daly stezce americké jednotky podle komunistického vůdce. Stezka vedla ze severního do jižního Vietnamu přes Laos a Kambodžu a mnozí považují tento zásobovací systém za jeden z největších vojensko-inženýrských projektů 20. století. Americké letectvo intenzivně bombardovalo stezku (např. operace Rolling Thunder), snahy o její zničení ovšem byly neúspěšné. Jen během operace Commando Hut tu bylo svrženo na tři miliony bomb a oblast Kambodži, Laosu a Vietnamu patří dodnes k nejrozbombardovanějším územím světa. Právě neschopnost amerických jednotek a jejich spojenců zničit Ho Či Minovu stezku byla jedním z důvodů jejich prohry ve vietnamské válce.

  Kolem dálnice č. 9 najdete další válečné památky. Městečko Huong Hoa (dříve Khe Sanh) je obklopené kávovými plantážemi, žije tady kmen Bru a nachází se tu vojenská základna Khe Sanh, což bylo místo jedné z nejkrvavějších bitev vietnamské války, při které padlo na 10 tisíc lidí. Této události je tu věnováno muzeum s replikami bunkrů a dobovými fotkami. Dále tu je základna zvláštních jednotek Lang Vay na horském hřebeni, ze které se už ale dochovalo jen málo trosek a základna Camp Caroll pojmenovaná po padlém kapitánovi americké námořní pěchoty, kde také není nic moc k vidění – všechno je už dost zarostlé a obklopené paprikovými plantážemi. Asi 60 kilometrů od Hué leží jedno z nejvýznamnějších zásobišť na Ho Či Minově stezce – město Aluoi. K vidění tu jsou přistávací pásma Cunningham, Erskine, Razor. V údolí Ashau se pak nachází nechvalně proslulé místo známé jako Hamburger Hill, kde se konala v květnu 1969 jedna z nejkrvavějších bitev války, ve které i přes velké ztráty zvítězili Američané.

  Na křižovatce dálnic č. 1 a č. 9 leží město Dong Ha. Poblíž něho se nachází hraniční přechod Lao Ba na laoských hranicích, který spojuje Laos, Thajsko a střední Vietnam. Je to vůbec nejpopulárnější vietnamsko-laoská hranice, na laoské straně se dostanete do města Dansavanh.

  Významným historickým městem, které bylo v minulosti srdcem Vietnamu a hlavním centrem kulturního i náboženského života, je město Hué. To je společně se zdejší Voňavou řekou atraktivním turistickým cílem a rozhodně doporučujeme návštěvu. Podrobného průvodce po tomto místě a celém jeho okolí najdete v samostatném článku.

  V nadmořské výšce 1 200 m. n. m. leží národní park Bach Ma. V době nadvlády Francouzů se jednalo o oblíbené horské letovisko, kde si Francouzi budovali své rezidence. Z těch tu dnes ale už moc nezůstalo. Park leží nedaleko moře a i přes šílené kácení stromů tu dnes stále žijí tygři, medvědi, různé druhy opic, divocí sloni nebo nedávno objevená lesní antilopa saola. Jedná se o významnou přírodní rezervaci v celé Indočíně. V této oblasti prší od července do února, nejlepším obdobím pro návštěvu je tak období od března do června. Ročně tu spadne na 8000 mm srážek, což z Bach Ma dělá nejvlhčí místo ve Vietnamu. Po celý rok tu je ale příjemných 20 °C. Turisté tu najdou informační středisko, ve kterém společně se vstupenkami dostanou i mapu se zdejšími trasami z nichž sedm jich je značených. Zmíníme Rhododendron Trail, která vás dovede k vodopádu, další trasou je Five Lakes Trail nebo třeba Summit Hike, která nabídne pěkný výhled na džungli. Vyšlápnout si také můžete na nejvyšší vrchol parku ve výšce 1 450 metrů. Park není moc navštěvovaný a návštěva je možná pouze s průvodcem. Do horských oblastí se dostanete pěšky nebo autem, nejde použít motorku.

  Chcete-li si užívat pláží a sluníčka, doporučíme krásnou 10 kilometrů dlouhou pláž s bílým pískem Lang Co. Nejlepší období je od dubna do července, jindy tu dost prší. Asi 15 kilometrů od pláže se pak nacházejí termální prameny Suoi Voi (Sloní prameny), což jsou chladná jezírka uprostřed přírody obklopené pěkným panoramatem. Vstupné do termálů se platí u vjezdu do areálu. Krásné panorama pak také nabízí horská soutěska Hai Van neboli Soutěska mořských oblaků. 21 kilometrů dlouhý horský průsmyk v Annamském pohoří nabízí krásný výhled. V 15. století tudy vedla hranice mezi Vietnamem a říší Čampa. Na vrcholku je stará francouzská pevnost. Annamské pohoří je tady jakýmsi předělem mezi jihovietnamským a severovietnamským podnebím, protože se tu klima o vysoké hory láme. Na hřebeni hory Ba Na ve výšce 1 485 m. n. m. se pak nachází horské letovisko Ba Na, bývalé francouzské letovisko. V horách vede několik horských tras. Po francouzských sídlech tu ale zůstaly už jen ruiny, při vjezdu sem budete nuceni zaplatit vstupné. Nedaleko je pak vodopád Suoi Mo, pod kterým si lze i zaplavat. Dostanete se sem po odbočce před vjezdem do areálu Ba Na.

  Čtvrtým největším městem Vietnamu, hospodářské centrum středního Vietnamu a třetím největším přístavem ve Vietnamu (na řece Han), je Danang. V době vietnamské války tu USA vybudovaly svou největší vojenskou základnu v celé Indočíně. K návštěvě tu svádí hlavně světoznámé Muzeum čamského sochařství (Bao Tang Cham), které bylo založeno roku 1915 Francouzi. Exponáty pískových soch ze 7. až 15. století z říše Čampa patří k nejslavnějším na světě. Jednotlivé sály jsou rozdělené podle nalezišť soch. Dále tu najdete také různé svatostánky – katedrála z 1. poloviny 20. století (na D Tran Phu), která byla vybudována pro francouzské přistěhovalce. Vedle ní je klášter a diecéze. Dále je tu chrám sekty Cao Dai (na D Hai Phong) z 2. poloviny 19. století, druhý největší svého druhu. Chrám má separátní vstup pro muže a ženy. Nad zdejším oltářem najdete portréty zakladatelů pěti největších světových náboženství. Zmíníme také pěkné pagody Pham Lam a Pho Da. Navštívit můžete také některé z divadelních představení v divadle Nguyen Hien Dinh nebo si užít exotickou atmosféru při nakupování na místních tržištích Cho Han nebo Cho Con. Dále upozorníme na další Ho Či Minovo muzeum (D Nguyen Van Troi), které nabízí výstavy zbraní či repliku Ho Či Minova domu v Hanoji. V Da Nang zmíníme také Opičí horu (Nui Son Tra), pláž Tien Sa a památník s hroby španělských a francouzských vojáků, kteří padli během roku 1858 při konfliktu filipínsko-francouzsko-španělského vojska. Důvodem bitvy bylo španělské napadení Da Nang, prý proto, že tu byli utiskování katolíci. Asi 15 kilometrů od Da Nangu je pak další pěkná pláž Nam O a v okolí se vyrábí také slavná vietnamská rybí omáčka nuoc man, která je cítit po celém okolí. Název podle amerického seriálu nese China Beach, několik kilometrů dlouhá pláž a oblíbené přímořské letovisko, za vietnamské války tu odpočívali američtí vojáci. Asi 30ti kilometrová pláž je rozdělena do několika úseků, z nich každý má své jméno (Non Nuoc, My An aj). Nejlepší počasí pro koupání je tu od května do července, pro surfování jsou zas nejlepší vlny od září do prosince. Autobusy z Da Nang jezdí do Hué, Hanoje i Ho Či Minova města.

  Mramorové hory tvoří pět hor z mramoru a každá z nich představuje jeden z přírodních živlů – vodu, dřevo, oheň, zlato a hlínu. Hory nabízejí také komplex posvátných jeskyní, pagod a chrámů. Největší a nejznámější je Vodní hora (Thuy Son) s jeskyněmi, které v historii sloužily jako hinduistické a později buddhistické svatyně. Hora je oblíbeným poutním místem. Na vrchol vedou po zaplacení vstupného dvě stezky. Přes chrám Ong Chon se dostanete k pagodě Linh Ong, najdete tu i mnišské cely či orchidejovou zahradu. Dalším komplexem jeskyní je Tang Chon Dong s betonovými sochami Buddhů a pěkná vyhlídka na moře se vám zas naskytne z vyhlídky Vong Hai Da. Tradiční zdejší osadouje Non Nuoc nedaleko stejnojmenné pláže, ve které se vyrábějí různé mramorové sošky. Jejich výrobce tu můžete vidět při práci.

  Naše putování po středním Vietnamu zakončíme ve dvou historických městech – Hoi Anu a My Sonu. Podrobný článek po těchto místech najdete v samostatném článku.

  Autor článku: M. Kučerová