Přehrada Seč

 • Sečská přehrada

  Seč je údolní přehrada postavená mezi lety 1925 až 1934 na řece Chrudimce asi 16 kilometrů od Chrudimi. Kvůli stavbě byla zaplavena obec asi o 11 domech, statku a přilehlých mlýnech. Vodní nádrž je 5 kilometrů dlouhá, žulová hráz je vysoká 42 metrů.

  Seč se nachází v nádherném údolí mezi vysokými skalami v Železných horách. Na skalních ostrohách se nachází zříceniny gotických hradů Oheb a Vildštejn, které dotváří malebnou atmosféru zdejší krajiny. Ze skal je nádherný výhled na celou přehradu a společně se zříceninami hradů tvoří od roku 1996 přírodní rezervaci. Kolem Seče jsou kromě zříceniny nádherné jehličnaté lesy a vede tudy několik naučných stezek. Břehy Sečské přehrady tvoří největší rekreační oblast Pardubického kraje a za vodními radovánkami, kempováním a turistikou sem míří davy turistů z okolních regionů.

  Hrad Vildštejn je dnes už jen horou kamení s věžičkou a okénkem, která se tyčí nad hrází. Jeho ostatky jsou chráněny jako kulturní památka. První písemná zmínka o hradu pochází ze 13. století a až do 17. století se na hradě vystřídalo několik majitelů, patřil třeba loupežníkovi Ješkovi z Popovce, po jeho smrti připadl králi Václavu IV., další král Zikmund ho pak věnoval dalším majitelům, kteří ho připojovali ke svým původním panstvím. Vildštejn byl tak třeba součástí panství Žleby nebo Nasavrky.

  Zřícenina Oheb Ze zříceniny hradu Oheb je skutečně skvostný výhled na vodní plochu. Ční se na skále nad přehradou. Původ hradu není přesně znám, ale předpokládá se, že byl vystaven ve 2. polovině 14. století z iniciativy vilémovského kláštera, který vlastnil návrší, na kterém byl hrad později postaven. Pobýval na něm loupežník Ješek z Popovce a Ohebu, který podnikal loupeživé výpravy i ze sousedního hradu Vildštejn. Po něm se na hradě vystřídala řada dalších majitelů. Jedním z nejvýznamnějších majitelů byl rod Trčků z Lípy, který vlastnil rozsáhlé majetky v Železných horách. Jeden z Trčků ho pak spojil s nedalekým panstvím Lichnice, díky čemuž byl hrad skoro opouštěn a výrazně pustl. Zpráv o hradu je málo, od 17. století nejsou žádné zprávy o tom, co se na hradě dělo. Dodnes se zachovaly pozůstatky hradeb a věž se zbytky vstupní brány. Pohled na tajemnou zříceninu ukrývající se v lese tyčící se nad Sečskou přehradou rozhodně stojí za návštěvu. Dýchne na Vás tajemná atmosféra a zároveň Vás uklidní nádherný přírodní kout Železných hor.

  Autor článku a fotografií: M. Kučerová

  Sečská přehrada