Národní park Podyjí

 • řeka Dyje Národní park Podyjí představuje nejmenší národní park v České republice. Rozkládá se podél řeky Dyje mezi Vranovem nad Dyjí a Znojmem. Na rakouské straně na něj navazuje Nationalpark Thayal. Jedná se o jedno z posledních zachovalých říčních údolí nacházejících se ve střední Evropě. Zároveň jde o nejzachovalejší a nejméně dotčené říční údolí České republiky. Symbolem Národního parku Podyjí je čáp černý.

  Najdete tu nenarušenou přírodu, jelikož v minulosti zde bylo přísně střežené, a tudíž nepřístupné hraniční pásmo. Podyjí charakterizují srázné stěny, meandry či kamenná a balvanitá moře se specifickou faunou a florou. Nachází se tu puklinové a rozsedlinové jeskyně, nejdelší jsou Ledové sluje, jež jsou ale nepřístupné, poněvadž leží v oblasti, kam se návštěvník nedostane. V jeskyních se i v horkých létech udržují ledové krápníky. V národním parku se nachází pestré zastoupení živočichů a rostlin. Rostou zde jak rostliny mající rády chlad a stín, tak i teplomilné. Lze tu nalézt mnoho druhů chráněných rostlin, např. kýchavici černou, brambořík nachový, koniklec velkokvětý, několik druhů orchidejí apod. Vcelku hojně zde žije např. vydra říční či sysel obecný. Mezi vzácné ptáky patří dudek chocholatý, čáp černý či skorec vodní. Lze tu nalézt i mnoho méně často se vyskytujícího hmyzu, jako roháče obecného či kudlanku nábožnou. Na vodní živočichy značně negativně působí dvě přehrady, nacházející se na okrajích chráněné části Dyje. Díky nim některé druhy ryb zanikly.

  Co při návštěvě v Národním parku Podyjí stojí určitě za vidění? Těch míst je několik. V blízkosti Znojma navštivte např. výhlídku Králův stolec či Sealsfieldův kámen, dále Havranická vřesoviště. Perlou Podyjí je barokní zámek Vranov nad Dyjí. V obci Čížov najdete ukázku železné opony a městečko Hardegg s krásným a romantickým hradem nabídne zajímavé vyhlídky do údolí řeky. Po Pašerácké stezce, vedoucí hodně vysoko nad Dyjí, se dostanete k Ledovým slujím.

  Ledové sluje – jedná se o suťový svah s množstvím podzemních prostor. Díky vhodnému mikroklimatu se zde nachází ledová výzdoba někdy až do pozdního jara. Na povrchu tak v důsledku žijí hlavně jedinečné chladnomilné rostliny, ale i živočichové, např. ohrožená lilie zlatohlavá či náprstník velkokvětý, v okolí hnízdí krkavec či čáp černý. V jeskyních žije mnoho druhů netopýrů. Bohužel jsou svah i jeskyně nepřístupné z důvodu ochrany přírody, ale i nebezpečí pohybu skalních bloků.
  Z Umlaufu, ostrovu, který je obklopen ze všech stran meandry řeky Dyje, je překrásný výhled. Šobes je vinice mající jednu z nejlepších vinařských poloh v Evropě. Už ve středověku se zde pěstovala vinná réva a víno bylo známé svou kvalitou. V 19. století bylo dodáváno na císařský dvůr a do významných vídeňských restaurací. Ve skalnatém Mločím údolí se vyskytuje mlok skvrnitý. Kraví hora je pahorek nad Znojmem a nachází se zde vzácná vřesovištní flóra i fauna. Můžete zde spatřit kudlanku nábožnou, otakárka fenyklového, ještěrku zelenou či užovku hladkou, roste zde např. koniklec velkokvětý a růže bedrníkolistá. Havranické vřesoviště nabízí k vidění vzácnou teplomilnou stepní faunu a flóru. Převládají traviny či keříčky. Jedná se o evropsky unikátní typ vřesoviště nacházející se na suchém a teplém stanovišti. řeka DyjeRoste zde mnoho vzácných a chráněných druhů jako koniklec velkokvětý, divizna fialová a žije zde např. dudek evropský.

  Výchozí bod turistických tras do národního parku představuje vesnice Čížov, kde se také nachází návštěvnické středisko národního parku. U pohraniční silnice se dochovala část železné opony, jež zde byla před rokem 1989 v tehdejší ČSSR vystavěna. Několik kilometrů od vesnice se nachází hraniční přechod pro pěší i cyklisty.

  Hardegg je nejmenší městečko Rakouska, jemuž dominuje krásný hrad, pocházející z 12. až 13. století. Vznikl v době, kdy se zakládaly řetězce hraničních opevnění. V 18. století po požáru a zemětřesení byl částečně rozebrán. Z Hardeggské vyhlídky, na kterou odbočíte při cestě k hraničnímu přechodu, se vám naskytne krásný pohled do údolí řeky Dyje a na rakouské městečko Hardegg. Původně zde stál altánek pocházející z roku 1885 a říkalo se mu Luitgarina vyhlídka, ovšem časem došlo k jeho zničení. Později byl rekonstruován. V Podyjí se nachází i mnoho jiných vyhlídek.
  Více podrobnějších informací a další tipy na zajímavá místa najdete zde.

  Hardegg vyhlídka Hardegg


  Autor článku a fotografií: Tereza Jirásková