Zámek Jaroměřice nad Rokytnou

 • Moravský Versailles – tak bývá často označován rozsáhlý barokní zámek, jenž patří nejen k největším, ale zároveň i umělecky nejhodnotnějším zámkům střední Evropy. Posuďte sami, zda toto označení nese právem, či neprávem.

  Jedinečný a okouzlující zámek se nachází v Jaroměřicích nad Rokytnou, vzdálených kolem třinácti kilometrů jižně od Třebíče.

  Nejprve zde stávala tvrz, která byla koncem 16. století přestavěna na trojkřídlé renesanční sídlo s rozsáhlou zahradou. Své největší slávy však zámek dosáhl v 18. století za Jana Adama hraběte z Questenberka, který jakožto bohatý, vzdělaný a umění milující muž dal zámek přestavět na svůj zámek snů a vzniklo okouzlující barokní sídlo, jehož výstavbu zadal skvělému architektovi Jakobu Prandtauerovi. Jan Adam také miloval hudbu a není tedy divu, že tehdy byly Jaroměřice centrem kulturního života. V té době měly Jaroměřice rozsáhlou knihovnu, galerii, divadlo i vlastní kapelu, ve které působil i český hudební skladatel František Václav Míča, jenž je autorem první české opery O založení města Jaroměřic. Po smrti Jana Adama z Questenberka utichl i rušný zámecký život. Nikdo z následujících majitelů už do kulturní ani stavební historie výrazně nezasáhl.


  Zámek nabízí tři prohlídkové okruhy, kdy můžete navštívit hraběcí apartmány, hostinské pokoje s kuchyní či chrám sv. Markéty. V rámci prohlídky „Hraběcí apartmány“ navštívíte velmi působivý Hlavní sál neboli Sál předků se zajímavou freskou nazvanou Oslava Jaroměřic. Stěny jsou táflovány a naleznete na nich rodové portréty panů z Questenberka. Dále uvidíte třeba hudební salónky, zlatý přijímací salón, čínský kabinet nebo taneční sál. Při prohlídce okruhu „Hostinské pokoje a kuchyně“ uvidíte jídelnu, denní dětský pokoj, dámský salónek či pánský salón. Na prohlídkové trase „Chrám sv. Markéty“ na sebe necháte působit nejen duchovní stránku kostela, ale jistě i uměleckou. Spatříte hodnotnou vnitřní výzdobu zpodobňující oslavu patronky kostela. Kupoli zdobí freska sv. Markéty mířící na jasném oblaku rovnou do nebe, kterou provází dva andělé. Freska pochází z díla Karla Františka Antonína Töppera. Informace o vstupném, otevírací době či konaných akcích naleznete zde.

  Zámek zachoval hudební tradici, na kterou v současné době navazuje např. Helfertovo léto a mezi významné každoroční události patří i Mezinárodní hudební festival Petra Dvorského. Po prohlídce zámku ještě zavítejte do zámeckých zahrad. V blízkosti zámku najdete část zahrady ve francouzském stylu, ale až překročíte říčku Rokytnou, již se budete procházet rozsáhlejší částí parku anglického a odtud se vám naskytnou zajímavé pohledy na mohutný, ale velmi působivý a malebný barokní zámek zrcadlící se v říčce Rokytné.

  Autor článku a fotografií: Tereza Jirásková