Zámek a obora Žleby

 • Romantický zámek naleznete ve stejnojmenné obci asi sedm kilometrů jihovýchodně od Čáslavi, nad malebným zákoutím říčky Doubravy.

  Na místě zdejšího zámku původně, a to již ve 13. století, stával středověký hrad. Pravděpodobně byl vybudován Jindřichem z Lichtenburka. Ve 14. století ho získal sám Karel IV. Většinu času byl zastavován urozeným pánům, jako Štěpánu z Opočna, Petru Zmrzlíkovi ze Svojšína, Jindřichovi z Dubé a Vizmburku. Jednoduše se zde urození pánové střídali velmi rychle za sebou. Podstatné je jméno Václava Chotouckého z Nebovid, který zřejmě v druhé polovině 16. století přestavil dosud gotický hrad do podoby renesančního zámku. Ovšem za svou současnou podobu vděčí zámek Auerspergům, kteří ho přestavěli v 19. století. Od roku 1945 patří zámek státu.

  Interiéry zámku nabízejí k prohlídce Rytířský sál, Modrý salon, Červený kabinet či Dóžecí salón. V Rytířském sálu vás jistě ohromí obsáhlá sbírka zbraní – mečů, šavlí, pušek, pistolí, kdy většina sice pochází z doby třicetileté války, ale nejstarší kousek pamatuje i husity - kterou zde shromáždil kníže Vincenc Karel. Dále zde můžete obdivovat také soubor skoro dvou set vitráží, které přivezl z rakouského rodového sídla a postupně je dal zasadit do zdejších oken. Nejstarší vitráž pochází z roku 1503 a nejmladší naopak z roku 1749. Velice pozoruhodná je i sbírka rodových portrétů, které namalovali význační vídeňští malíři. Ze zámecké věže se budete moci rozhlédnout po okolí. A můžete si prohlédnout zámecké divadlo, jedno z mála dochovaných barokních divadel. Zámek nabízí tři prohlídkové okruhy – „Kouzlo romantického zámku“, „Život na zámku“ a „Knížecí rezidence“.
  Více informací o prohlídkových okruzích, vstupném a otevírací době najdete tu.

  Po prohlídce se můžete projít zámeckým parkem v anglickém stylu. Kousek pod zámkem naleznete malebné zákoutí meandrů říčky Doubravy, menšího vodopádu a šumícího splavu, kde si můžete na chvíli odpočinout.


  Nedaleko zámku se nachází obora, ve které si můžete na vlastní oči prohlédnout tak vzácné bílé jeleny. Kromě již zmíněných jelenů se budete moci podívat na muflony, daňky, divočáky či zhlédnout sokolnické ukázky.

  Bílí jeleni pocházejí zřejmě z Persie a do Čech se dostali již v 18. století, kdy je vlastnily významné šlechtické rody. Většině chovů se tehdy bohužel nedařilo, jen panství Žehušice si vedlo dobře, i když ani zde po druhé světové válce mnoho bílých jelenů nezůstalo. V polovině 20. století byla vybudována další obora – právě ve Žlebech. V dnešní době se bílí jeleni chovají v malém množství i v zahraničí, ale přesto Česká republika má chovy stále nejpočetnější.Více o historii i současnosti bílých jelenů se lze dozvědět v expozici instalované v ukázkové obůrce.
  Bližší informace se dozvíte zde.

  Autor článku a fotografií: Tereza Jirásková