Šumavské slatě

 • Rašeliniště, známé také pod názvem slať či blata, je místo, kde se vyskytuje či se těžila rašelina. Jedná se o ekosystém, kde se trvale nachází pramenitá či dešťová voda a produkuje se zde rostlinná biomasa, která se ve zdejších podmínkách špatně rozkládá, a tato hmota se zde hromadí a ve spodních vrstvách, kam nemůže vzduch, se přetváří v rašelinu. Rašelina se používá jako palivo, jako prostředek pro lepší úrodnost půdy či stelivo pro hospodářská zvířata. Dříve se rašelina těžila tzv. borkováním (ruční těžba), která byla k rašeliništi ještě poměrně šetrná oproti průmyslové těžbě. Člověk svou činností zasáhl obvykle negativně do ekosystému níže uvedených rašelinišť, někde více, jinde méně. Šumavská rašeliniště jsou jedinečné skutečností, že na relativně malém území jich najdeme poměrně velký počet. K nejznámějším a také volně dostupným rašeliništím patří Tříjezerní slať, Chalupská slať, Cikánská slať a Jezerní slať.

 • Tříjezerní slať

  Najdete ji asi tři kilometry od obce Modrava, pod svahem Oblíku. Dojít, či dojet na kole se k ní dá z Modravy či od Vchynicko-tetovského kanálu. Jedná se o typické vrchoviště prameništního typu, kde roste mnoho vzácných rostlin. Leží v chladné a vlhké oblasti.Vyskytuje se zde masožravá rosnatka okrouhlolistá, šicha černá či ostřice mokřadní. Slať dostala název podle tří rašelinných jezírek, podél kterých vede naučná stezka měřící asi 250 metrů. Oproti Jezerní či Chalupské slati má rozlohu jen okolo 19 ha, ostatní dvě mají přes 100 hektarů. V zimě není slať přístupná pro vysokou sněhovou pokrývku.

 • Jezerní slať

  Rozprostírá se mezi obcemi Kvilda a Horská Kvilda. Patří mezi vrchovištní rašeliniště, jehož průměrná hloubka je kolem dva a půl metru, ale v maximu dosahuje přes sedm metrů. Své jméno rašeliniště získalo pro jezírko, které je dnes zarostlé vegetací. Jezerní slať náleží k nejstudenějším místům v naší republice, průměrná teplota činí 2⁰C, čemuž i odpovídá její vegetace, jež je tvořena hlavně druhy majícími rády chlad. V podrostu se setkáte s vřesem obecným, borůvkou černou či šichou černou. Na volných plochách roste např. klikva bahenní, rosnatka okrouhlolistá či vlochyně bahenní. Ze živočichů zde žije mnoho pavouků, vážek či motýlů, ale také zmije obecná či tetřívek obecný. Vede zde povalový chodníček a na kraji lze shlédnout na slať z vyhlídkové věže, což působí velmi zajímavě hlavně při západu slunce.

 • Chalupská slať

  Nachází se v katastru obce Svinná Lada, kousek od obce Borová Lada. Přístup k ní je od nedalekého parkoviště dále po poválkovém chodníku, kde najdete řadu informačních tabulí. Patří mezi přechodný typ mezi údolním a horským vrchovištěm. Průměrná hloubka činí kolem dvou metrů. Najdete zde Chalupské jezírko – největší rašelinné jezírko v České republice. V jezírku se nachází několik plovoucích ostrůvků obsahujících vzácné druhy rostlin, např. ostřici chudou či blatnici bahenní. Obecně zde roste např. suchopýr pochvatý, vřes obecný či kyhanka sivolistá. Slať v minulosti poškodila těžba rašeliny.

  Autor článku a fotografií: Tereza Jirásková