Průhonický zámecký park

 • Průhonický zámek

  Zámecký park náležející k průhonickému zámku je jedním z nejvýznamnějších zámeckých parků u nás. Od roku 2010 je zapsán na Seznamu světového dědictví UNESCO pro svůj historický význam.

  Park náleží k zámku Průhonice. Na zdejším skalnatém výběžku nad potokem Botič, který dodnes protéká parkem a tvoří osu zdejšího území, stával ve středověku malý gotický hrádek. Jako jeho majitelé se postupně střídaly různé pražské rody (páni z Říčan nebo z Průhonic). V 2. polovině 16. století došlo k renesanční přestavbě. Nejzajímavějším obyvatelem byl na začátku 17. století tajný rada císaře Rudolfa II., Adreas Hannewald z Eckendorfu. Součastí zdejšího panství byl pivovar, zahrady a podzámčí. K zámku dále náležela okrasná zahrada a ovocná zahrada. Ke konci 18. století zámek upadal. Začátkem 19. století pak dochází k rozsáhlé klasicistní přestavbě. Nová epocha průhonického zámku začíná dobou, kdy se dcera zdejšího pána z rodu Nostic-Rienecků vdala za právníka a dendrooga hraběte Arnošta Emanuela Silvu-Tarouca. Průhonický zámek Ten se rozhodl pro další přestavbu zámku, tentokrát ve stylu české novorenesance. Přestavba probíhala mezi lety 1889-93. Poblíž panství se hrabě rozhodl založil rozsáhlý přírodně krajinářský park, pro který je charakteristické volné uspořádání potoků, rybníků, louk a lesů. Park o rozloze 250 hektarů nechal hrabě osázet jak domácími tak cizokrajnými dřevinami a rostlinami.

  Zámek je veřejnosti nepřístupný, sídlí v něm Botanický ústav Akademie věd. Nejstarší památkou celého areálu je pak románský kostelík Narození Panny Marie vysvěcený ve 12. století. Průhonický park je otevřen celoročně, ovšem návštěvu lze doporučit hlavně v jarních měsících, kdy poblíž zámku nádherně voní a kvetou Magnólie. Můžete se projít po 3 okruzích, mapku dostanete na pokladně.

  Informace o otevírací době a cenách vstupného najdete zde. Mapky návštěvních okruhů si můžete dopředu stáhnout zde.

  Průhonický zámek Průhonický zámek


 • Autor článku a fotografií: M. Kučerová