Olomouc

 • Kouzelné město na Moravě vám nabídne spoustu zajímavých památek. Olomouc patřila mezi významná královská města českých zemí jednak díky své poloze, staré univerzitě, ale i duchovním, kulturním a řemeslným tradicím, díky nimž se stala přirozeným centrem Moravy. Jde o šesté největší město v ČR a po Praze je to druhá nejvýznamnější památková rezervace České republiky.

  Sloup Nejsvětější Trojice

  Sloup Nejsvětější Trojice je od roku 2000 na seznamu UNESCO a představuje dominantu středu města. Sloup je raritní v tom, že se jedná o největší seskupení barokních soch v rámci jedné skulptury, kterou najdeme ve střední Evropy. Jeho výška činí 35 metrů a jeho součástí je i malá kaple. Byl postaven k boží slávě v letech 1716-1754 a měl oslavovat katolickou církev a víru. V rámci sochařské výzdoby na něm najdete 18 soch světců, 12 figur světlonošů a 6 reliéfů polopostav apoštolů. Ve střední části sloupu se nachází sousoší Nanebevzetí Panny Marie. Na vrcholu sloupu jsou dvě měděná a pozlacená sousoší Nejsvětější Trojice. • Radnice

  Dominantu Horního náměstí v Olomouci představuje radnice s orlojem. Roku 1378 byla Joštem Lucemburským povolena stavba samotné radnice, kdy v témže roce byl položen její základní kámen. Radnice má goticko-renesanční věž, jejíž výška činí 75 metrů, v interiéru radnice se dochovalo několik původních místností, včetně slavnostního sálu. Součástí radnice je i kaple sv. Jeronýma. Z 16. a 17. století pocházejí renesanční úpravy. Lze navštívit radniční věž, kdy můžete nahlédnout také do komůrky věžného. Více informací zde.


  Součástí severní stěny radnice je i orloj, který pochází z 15. století. Za současnou podobou stojí Karel Svolinský, který ho ztvárnil v duchu socialistického realismu, jelikož byl orloj během 2. světové války poškozen. Orloj je přestavitelem jednoho z mála heliocentrických orlojů na světě. Hlavní ciferník zobrazuje polohu planet na pozadí zvířetníku. Pozadí orloje tvoří mozaika, kde po bočních stranách výklenku spatříte medailony ztvárňující práce typické pro jednotlivé měsíce v roce. Ve vrcholu výklenku uvidíte jízdu králů. Ve spodní části mozaiky jsou po stranách postavy představitelů pracující třídy. Oproti pražskému orloji se figurky pohybují jen v pravé poledne, tak abyste tu zbytečně v celou hodinu nečekali.

 • Barokní kašny

  Jedinečný je také soubor šesti olomouckých barokních kašen, který představuje unikát evropského významu. Kašny patří mezi základní prvky, které určují tvář dnešního města a reprezentují stavební a umělecký rozvoj města v období, kdy bylo za třicetileté války téměř zničeno. Lze je tak chápat jako symbol jeho znovuzrození. Antické názvy kašen představují mýtus o založení Olomouce Juliem Caesarem. Jako sedmá kašna vznikla Arionova kašna, ale hlavní náměstí ozdobila až v roce 2002 a její podoba je ryze moderní. Kromě těchto barokních kašen najdete v Olomouci i některé další.

  Caesarova kašna patří mezi nejznámější a také umělecky nejnáročnější kašnu v Olomouci. Výzdoba prezentuje bájného zakladatele města – Julia Caesara. Vznikla v roce 1725.

  Herkulovu kašnu, pocházející z roku 1687, zdobí socha antického hrdiny Herkula. Autorem kašny je Václav Schüller, ale plastiku vytvořil Michael Mandík. Jupiterova kašna z roku 1707 vznikla jako poslední z šesti kašen. Roku 1735 byla socha sv. Floriána, která tu původně stála, nahrazena sousoším Jupitera s orlem. Sousoší pochází od Filipa Sattlera.


  Merkurova kašna se sochou Merkura, patrona obchodníků, vznikla díky spolupráci Václava Rendera a Filipa Sattlera v roce 1727. Z olomouckých barokních kašen bývá považována za nejkvalitnější.

  Neptunova kašna, nacházející se na Dolním náměstí, vznikla jako první ze všech šesti kašen roku 1683 a při jejím vzniku spolupracovali Václav Schüller a Michael Mandík. Bůh moří, římsky Neptun, řecky Poseidon, drží na olomoucké kašně trojzubec směrem dolů a uklidňuje tak vody, čímž chrání město.

  Kašna Tritonů vznikla roku 1709, kdy sousoší bylo vytvořeno podle italských vzorů. Kašna patřila mezi první stavby kameníka Václava Tendery. Umělečtí odborníci si této kašny cení nejvíce.

  Arionova kašna vznikla jako poslední v roce 2002 a autorem je Ivan Theimer. Jako námět posloužila pro sochařskou výzdobu pověst o řeckém básníkovi, pěvci Ariónovi, jehož z vln moře zachránil delfín, kterého přilákal jeho zpěv.

  Další zajímavostí je Sarkandrova fontána neboli Pramen živé vody sv. Jana Sarkandra, jež byla instalována v roce 2007. Námět díla je spjat s duchovním významem místa, kde na místě dnešní kaple sv. Sarkandra byla od 15. století věznice, ve které byl Jan Sarkander vyslýchán a následně umučen. Výzdoba fontány představuje hlavně rozpor mezi dobrem a zlem.

 • Katedrála sv. Václava

  Katedrála patří k panoramatu města, její třetí (jižní) věž je nejvyšší kostelní věží na Moravě a nejvyšší novogotickou věží v České republice. Největší zvon, sv. Václav, je umístěn v katedrále. Stavba byla zahájena knížetem Svatoplukem v 12. století. Vysvěcení kostela proběhlo v roce 1131. Původně šlo o románskou baziliku, v 13. století byla přestavěna a získala gotickou podobu. Gotické pilíře jsou z 13. století, interiér i exteriér získal v 19. století novogotickou podobu. V interiéru lze nalézt renesanční kapli svatého Stanislava, na severní straně chrámu kapli sv. Cyrila a Metoděje a kapli sv. Jana Křtitele. Zaujme-li vás fresková výzdoba, tak je z díla Jana Kryštofa Handkeho. Pod presbytářem se nachází krypta, jež má dvě patra, ale návštěvníkům je zpřístupněno pouze horní patro. V dolním patře jsou uloženy ostatky biskupů či arcibiskupů, např. Františka z Ditrchštejna. Více info zde nebo tady.

  Součástí severní stěny radnice je i orloj, který pochází z 15. století. Za současnou podobou stojí Karel Svolinský, který ho ztvárnil v duchu socialistického realismu, jelikož byl orloj během 2. světové války poškozen. Orloj je přestavitelem jednoho z mála heliocentrických orlojů na světě. Hlavní ciferník zobrazuje polohu planet na pozadí zvířetníku. Pozadí orloje tvoří mozaika, kde po bočních stranách výklenku spatříte medailony ztvárňující práce typické pro jednotlivé měsíce v roce. Ve vrcholu výklenku uvidíte jízdu králů. Ve spodní části mozaiky jsou po stranách postavy představitelů pracující třídy. Oproti pražskému orloji se figurky pohybují jen v pravé poledne, tak abyste tu zbytečně v celou hodinu nečekali.

 • Přemyslovský hrad

  Přemyslovský hrad představuje jeden z nejvýznamnějších hradních areálů v České republice. Hrad najdete na tzv. Václavském pahorku, kde byl zabit poslední Přemyslovec Václav III. Uvnitř najdete nástěnné malby patřící k dochovaným památkám malířství období pozdní gotiky a rané renesance na Moravě. První zmínka o hradu pochází z Kosmovy kroniky. Z původního hradu se toho moc nedochovalo, postupně zde vznikly církevní budovy a katedrála sv. Václava. Můžete navštívit Biskupský palác, který proslul románskými okny, či Arcidiecézní muzeum, jež vzniklo na podnět papeže Jana Pavla II.

 • Kostel sv. Gorazda

  Byl postaven v byzantském stylu a jedná se o pravoslavný kostel. Vznikl v roce 1937 a architektem byl Vsevolod Kolomacký.

 • Klášter Hradisko

  Jedná se o bývalý premonstrátský klášter v Olomouci. Vznikl v 11. století na popud Oty I. Olomouckého a jeho manželky Eufémie, byl vybudován na počest sv. Štěpána. V druhé polovině 12. století byli benediktini vyhnáni a na jejich místo byli uvedeni premonstráti. Autorem architektonického návrhu je Giovanny Pietro Tencalla. V současné době se v areálu nachází vojenská nemocnice. Informace o prohlídkách zde.

 • SVATÝ KOPEČEK U OLOMOUCE

  Svatý Kopeček je část Olomouce, která je vzdálená od jejího centra asi 8 kilometrů. Nabízí ideální místo pro výlet, nachází se zde dostatek tras pro pěší turistiku i cykloturistiku. Výraznou dominantou je zdejší barokní chrám Navštívení Panny Marie, který je také oblíbeným poutním místem. Hojně navštěvovaná je i zoologická zahrada.

  Zoo Olomouc

  Zahrada, nacházející se v příjemném prostředí lesa, což ji dodává specifickou atmosféru, se rozprostírá v podhůří Nízkého Jeseníku u města Olomouc, v místní části Svatý Kopeček.

  Zoologická zahrada byla otevřena v roce 1956. Předchůdcem zahrady byl provizorní zookoutek, který se nejprve nacházel přímo v Olomouci, pro velký zájem veřejnosti postupně vznikla zoologická zahrada, pro niž bylo jako nejvhodnější vybráno místo na Svatém Kopečku. Návštěvník se může seznámit s 354 druhy zvířat, z celkového počtu přes 1800 kusů zvířat.

  K návštěvě se nabízí šest pavilonů – pro levharty mandžuské, jihoamerický, netopýrů, šelem, opic a žiraf. V pavilonu netopýrů vám budou nad hlavami volně poletovat např. vzácní kaloni zlatí, uprostřed ubikace můžete pozorovat fenky, v pavilonu je opačný režim, kdy přes den je osvětlení přizpůsobené chovu nočních zvířat, aby je návštěvník mohl pozorovat při běžné aktivitě.

  Zaujmou ale určitě i mořská akvária plná pestrobarevných ryb i dalších mořských živočichů, včetně žraloka či rejnoka, společný výběh medvědů a vlků, volný výběh klokanů a psounů, ve kterém se návštěvník může projít po vyznačených cestách a setkat se tak při troše štěstí s těmito zvířaty velmi zblízka, výběh nosálů, sobů a pižmoňů, gepardů apod.

  Od roku 2012 zoo buduje rozsáhlou plochu do podoby safari, kdy sedmnáct původních výběhů má být změněno do pěti rozlehlých areálů, které mají být koncipovány dle tematických zoogeografických zón – Euroasie, Severní Amerika, Afrika, Austrálie a Arktida. Do areálu se bude možné dostat prostřednictvím safari vláčku, jenž dříve jezdil jen po pěší trase. O prázdninách v roce 2013 byla otevřena část Euroasie, kde lze spatřit jelena siku, kamzíka horského, kozorožce kavkazského, losa evropského, zubra či třeba kozu bezoárovou. V roce 2014 má být postaven areál americký a v dalších letech i zbylé části. Raritou v rámci střední Evropy je také volný výběh makaků červenolících, který je doplněn dřevěnou lávkou, jež je zavěšena ve výšce sedm metrů nad údolím. Patříte-li mezi odvážnější, pak určitě využijte možnost projít přes most a poté volně po stezce přímo mezi zvířaty. Na bezpečnost nejen návštěvníků zde dohlíží několik zaměstnanců zahrady. Další výběh opic, který lze projít, najdete kromě zdejší zoo až v Holandsku či Dánsku. Chcete-li se podívat na zoo z ptačí perspektivy, pak navštivte zdejší vyhlídkovou věž, která je nejvyšší rozhlednou v rámci všech zoologických zahrad České republiky. Otevřena je od března do konce října.

  Do zoo se dostanete autobusem č. 11 či 111 ze stanoviště D před budovou ČD olomouckého hlavního nádraží a vystoupíte na zastávce „Svatý Kopeček, ZOO“, odkud se Darwinovou ulicí vydáte do mírného kopce ke vstupu. Přijet můžete i autem, kdy cesta by měla být značena. Ti, co se bez svého psa nevydají na žádný výlet, mohou vzít svého miláčka s sebou. Vstup má zdarma, jen nesmí do pavilonů a průchozích výběhů. Zoologická zahrada má otevřeno celoročně a možná stojí za to uvažovat o její návštěvě mimo sezónu, kdy se vyhnete spoustě lidí namačkaných u výběhů a více si to užijete. Více informací naleznete zde.

  Bazilika Navštívení Panny Marie

  Poutní barokní kostel, stojící na Svatém Kopečku, upoutá už z dálky, navíc odtud máte skvělý rozhled na Olomouc, ovšem za předpokladu dobrého počasí. Počátky baziliky se datují do 17. století, kdy za svůj vznik zřejmě vděčí měšťanovi Janu Andrýskovi, který dal postavit malou kapli a o několik desetiletí později zde vznikl poutní chrám, projektantem byl Giovanni Pietro Tencalla. Legenda praví, že když Andrýsek hledal vhodné místo pro budoucí kapli, přišel na místo, které se podobalo tomu ze snu, jež mu Matka Boží zjevila. Poutní místo navštívila také Marie Terezie v roce 1748. V roce 1995 při návštěvě Jana Pavla II. byla stavba prohlášena za baziliku minor. Více informací zde.

  Autor článku a fotografií: Tereza Jirásková