PROKOPSKÉ ÚDOLÍ A PRAŽSKÝ SEMMERING

  • Toužíte-li navštívit poklidné místo, kde dokonce na chvíli zapomenete, že jste v Praze, pak navštivte Prokopské údolí a také se zajděte podívat na unikát pražské železnice – Pražský Semmering.

    Pražský Semmering - tak se nazývá trať z Prahy-Smíchova severní nástupiště vedoucí do Hostivic, jež vznikla v letech 1870-1872. Na vzdálenosti osmi kilometrů vlak překonává výškový rozdíl skoro 180 metrů. Na trati lze najít dva kamenné viadukty v Hlubočepech. Původně trať sloužila především k dopravě uhlí z Kladenska a Podkrušnohoří do Prahy. Proč se této trati říká Pražský Semmering je nasnadě, název nese podle známé alpské železnice vedoucí sedlem Semmering mezi Dolním Rakouskem a Štýrskem, která byla uvedena do provozu roku 1854.

    Prohlédnete-li si Pražský Semmering, můžete se projít Prokopským údolím. Přírodní park nacházející se v jihozápadní části Prahy představuje nejsevernější výběžek Českého krasu. I když jste stále blízko civilizace velkoměsta, lze tu najít několik hezkých míst - jako poměrně vyhledávané Jezírko, které tu vzniklo roku 1905 výronem spodní vody po odstřelu skály, dále Butovické hradiště, kříž na Svatoprokopské skále, lomy či hradiště Děvín, odkud se vám naskytne úchvatný pohled na Prahu, jen hluk doléhající sem z dálnice tu ryze přírodní idylku kazí. Ale čím dále budete pokračovat po naučné stezce, tak obklopeni zdejší přírodou a jen jejími zvuky na tuto skutečnost zapomenete. Po naučné stezce se dá projít až do Prahy-Řeporyjí a odtud se vlakem či autobusem zase vrátit. Trasa se dá absolvovat i v opačném pořadí.
    Chcete-li se svézt po trati Pražského Semmeringu, tak více informací najdete zde.
    Autor článku a fotografií: Tereza Jirásková