Praha - Náměstí republiky

 • Na rozhraní Starého a Nového Města, v místech dřívějšího hradebního příkopu, najdete náměstí Republiky, které bylo v průběhu času nazýváno Hybernské, Kapucínské či Josefské. Na náměstí (či v jeho nejbližším okolí) vás jistě hned upoutá několik zajímavých staveb. A které to jsou?

 • Obecní dům

  Nepřehlédnutelná secesní budova stojící poblíž Prašné brány na náměstí Republiky vznikla ve 20. století jako společenské centrum pro české obyvatelstvo Prahy. V domě najdete výstavní, koncertní a společenské sály a několik reprezentativních prostor. Můžete si ho tedy prohlédnout v rámci prohlídek či při četných koncertech, výstavách či plesech, které se zde konají. Obecní dům vznikl v letech 1905-1912 dle projektu významných architektů Antonína Balšánka a Osvalda Polívky. Malířská a sochařská výzdoba byla svěřena nejvýznamnějším českým malířům a sochařům – Mikoláši Alšovi, Maxovi Švabinskému, Alfonsi Muchovi, Josefu Václavu Myslbekovi, Františku Ženíškovi. Půlkruhové mozaiky v průčelí pochází z díla Karla Špillara. Největším sálem je Smetanova síň, ve které se konají koncerty. Právě v ní se každý rok koná festival Pražské jaro. V Primátorském sálu můžete spatřit malbu Alfonse Muchy. Obecní dům sehrál i významnou roli v dějinách, kdy zde 28. října 1918 byl vyhlášen vznik samostatné Československé republiky. Toužíte-li si prohlédnout tuto impozantní stavbu, více informací o prohlídkách naleznete zde.

 • Dům U Hybernů

  Dům U Hybernů se nachází naproti Obecnímu domu. Budova vznikla v 17. stoletím spojením původně gotického kostela sv. Ambrože a kláštera. Dnes má dům empírovou podobu, která pochází z 19. století. Původní klášter františkánů byl roku 1785 zrušen a o sedm let později zde vystupovalo divadlo Bouda. Dlouhou dobu se zde konaly různé výstavy a další podobné kulturní akce. V roce 2005-2006 došlo k přestavbě na muzikálovou scénu a vzniklo Divadlo Hybernia, kdy 23.11.2006 zde měl svou premiéru český muzikál Golem. Pokud byste měli zájem se třeba na nějaký muzikál podívat, více informací naleznete zde.

 • Prašná brána

  Brána 65 metrů vysoká, k jejímuž vrcholu vede 186 kamenných schodů, patří k nejvýznamnějším architektonickým památkám Prahy. Stojí na rozhraní ulic Na Příkopě a náměstí Republiky, vedle Obecního domu. Představuje vstup na Královskou cestu vedoucí odtud až na Pražský hrad.

  Brána byla postavena na místě, kde dříve stávala původní brána, zvaná Horská, později pro svůj stav nazývaná Odraná. Byla místem, kudy do Starého Města vstupovala jedna z hlavních cest, jež spojovala Prahu s východními Čechami. Základní kámen brány byl položen roku 1475, ale dostavěna byla až o sto let později. Jak název napovídá, své jméno si nese dle toho, že sloužila jako sklad prachu v 18. století. Při obléhání pruskými vojsky v 18. století byla brána poškozena, koncem 19. století byla rekonstruována a od té doby má pseugotickou výzdobu, kdy se architekt Josef Mocker inspiroval podobou Staroměstské mostecké věže. Průčelí brány je ozdobeno sochami panovníků a znaky zemí, kterým vládli. Najdete zde sochy např. Karla IV., Přemysla Otakara II. či Jiřího z Poděbrad. V její blízkosti by vás měl jistě upoutat Obecní dům či divadlo Hybernia. Více informací zde.

 • Když si budete prohlížet Prašnou bránu či Obecní dům, povšimněte si i mohutné budovy, která by vás neměla ani tak zaujmout svým vzhledem jako spíše skutečností, že se jedná o Českou národní banku, centrální banku České republiky. Jde o orgán, který dohlíží nad finančním trhem v zemi.

  Milovníci nákupů by rozhodně neměli přehlédnout dvě velká nákupní centra – Palladium a Kotvu.

  Právě zde, na Náměstí republiky u Obecního domu a Prašné brány, začíná Královská cesta, která představuje zřejmě nejkrásnější prohlídkovou trasu historickým centrem. V minulosti se po ní ubíraly korunovační průvody českých králů a královen při jejich cestě na Pražský hrad. Začátek Královské cesty se nachází na náměstí Republiky u Obecního domu, kde kdysi stával Králův dvůr, rezidence českých králů. Cesta měří kolem tří kilometrů. Po projití Prašnou bránou cesta pokračuje Celetnou ulicí, přes Staroměstské náměstí, Malé náměstí, Karlovou ulicí, přes Křižovnické náměstí dále po Karlově mostě až na Malostranské náměstí. Dále cesta vede vzhůru Nerudovou ulicí, přes Hradčanské náměstí na Pražský hrad do katedrály sv. Víta.

  Autorka článku a fotografií: Tereza Jirásková