Letohrádek Hvězda a Bílá Hora

  • Letohrádek Hvězda

    Turisty trochu zapomenutý a opomíjený renesanční letohrádek leží v části Praha–Liboc. Oboru Hvězdu dal již roku 1539 v lese zřídit král Ferdinand I. a později ji nechal obklopit zdí, tehdy se jí říkalo Nová královská obora. Jeho mladší syn, Ferdinand Tyrolský, zde nechal postavit v letech 1555 až 1558 letohrádek Hvězda. Na stavbě se podíleli architekti J.M.Avostalis del Pambio, G. Lucchese a poté H. Tirol a B. Wohlmut.

    Letohrádek je postaven na půdorysu šesticípé hvězdy, odsud je odvozeno jeho jméno. Vnitřek budovy oplývá bohatou štukovou výzdobou, v níž se nachází hlavně motivy antické. V druhém patře byly zřejmě v minulosti tapisérie a fresky, které se ale nedochovaly. Jednak kvůli bitvě na Bílé hoře roku 1620 a jednak kvůli propůjčení stavby armádě, která z něj udělala sklad střelného prachu, ale nelze také opomenout poškození stěn vodou protékající skrz střechu. Na letohrádku se konaly nejen lovy a zábava pro šlechtu, ale zároveň i reprezentoval královský majestát. Od roku 1962 náleží k národním kulturním památkám. Můžete jej navštívit, uvnitř se nachází expozice. Konají se zde sezónní výstavy, jež jsou věnované osobnostem či obdobím české literatury i knižní kultury, ale také koncerty, konference. Otevírací doba a vstupné zde.

  • Bílá Hora

    Jde o čtvrť v Praze, kde se nachází návrší Bílá hora. Známá je především díky historické události, kdy se zde 8. listopadu 1620 odehrála bitva na Bílé hoře, jíž se zúčastnilo kolem 48 000 bojovníků a která trvala kolem dvou hodin, čímž skončilo české stavovské povstání. Již v té době stál v nedaleké oboře letohrádek Hvězda. V důsledku bitvy museli lidé přejít na katolickou víru, nebo opustit Čechy. Habsburkové tak upevnili svou moc a vládli Čechám až do roku 1918. Při bitvě proti sobě stála vojska císaře Ferdinanda II. a českého krále Fridricha Falckého. Na nejvyšším místě Bílé hory se dnes nachází mohyla jako připomínka na zde se odehravší bitvu, která tu byla postavena v roce 1920 jako upomínka k 300. výročí.


  • Autor článku a fotografií: Tereza Jirásková