Hospital Kuks a Betlém v Novém lese

  • Vlastně jsem si dost dlouho myslela, že Kuks je zámek. On ale nikdy zámkem nebyl a komplex vždy sloužil jako hospital, což je starší název užívaný pro "špitál". Jedná se o označení útulku pro chudé, staré a nemocné. Hospital Kuks je jedním z nejznámějších u nás a je jedním z nejlépe zachovalých. Též je nádhernou ukázkou barokního umění u nás.

    Hospital Kuks se nachází ve stejnojmenné obci nedaleko Jaroměře. Dominantou obce je již zmíněný zachovalý hospital a částečně zachovalý lázeňský komplex. Rozsáhlý barokní komplex lázní a hospitalu zde nechal vystavět František Antonín Špork, který byl významným šlechticem a mecenášem umění, též kritikem společenských poměrů a zastáncem myšlenek náboženské tolerance, žijící na přelomu 17. a 18. století. Zdejší lázně byly ve své době skutečně výstavní, později přibylo divadlo, lázeňské domy a mezi lety 1707 až 1716 pak špitální kostel a hospital se zahradou. Význam lázní upadal již za Šporkova života, po jeho smrti upadl úplně. Z lázeňského komplexu dnes zbylo jen kaskádové schodiště, které je využíváno při zdejším vinobraní, které se tu každoročně koná. Po kaskádovém schodišti při vinobraní teče místo vody víno. Zato hospital je vcelku zachovalý, stejně tak i zdejší kostel Nejsvětější trojice, v kryptě pod kostelem je hrobka Šporkovy rodiny. Hospital byl určen pro vojenské vysloužilce ze Šporkova panství, spravoval ho řád Milosrdných bratří. V hospitalu sídlí České farmaceutické muzeum, je zde nádherná barokní lékárna U Granátového jablka, která rozhodně stojí za návštěvu a v lapidáriu pak můžete spatřit originály nejvýznamnějších uměleckých artefaktů zdejšího komplexu, sochy Ctnostní a neřestí vytvořené Matyášem Bernardem Braunem. Kopie soch stojí na terase před hospitalem. S příchodem Matyáše Bernarda Brauna do Šporkova panství sem přišlo i skutečné umění. Špork byl jeho významným mecenášem a pro jeho hospital tak Braun vytvořil alegorické sochy Ctností a neřestí mezi lety 1715 až 1718. Najdete zde sochy 12ti ctností a 12ti neřestí. M. B. Braun byl významným rakouským barokním sochařem a řezbářem a díky Šporkově podpoře působil hlavně v Čechách. Další jeho významnou památkou je pak nedaleký Betlém v areálu Nového lesa.    Betlém se nachází nedaleko Kuksu a leží uprostřed lesů. Je to skutečně skvělé místo pro procházky nebo houbaření. Betlém je unikátní barokní realizací soch ve spojení s přírodou vytvořený na začátku 18. století M. B. Braunem jako součást lázeňského komplexu. Některé sochy ze zdejšího areálu jsou považovány za nejkvalitnější díla barokního sochařství u nás. Betlém je od r. 2002 národní kulturní památkou. Účelem vybudování areálu Betlému bylo vytvoření místa k pěstování zbožnosti, k modlitbám a rozjímání v prostředí přírody. Důraz je kladen na téma kajícníků. Všechny dochované části zobrazují toto téma.

    Informace o otevírací době a vstupném najdete zde.

    Autor článku a fotografií: M. Kučerová