Karlův most

 • Nejstarší a nejslavnější pražský most, ale také nejstarší a nejvýznamnější mostní stavba Evropy, která snad úplně magicky láká turisty, malíře, muzikanty a prodejce. Kdo z turistů (nejen) navštívil Prahu a neprošel se po Karlově mostě? Skutečností je, že Karlův most naprosto fascinuje lidi, jak jinak si vysvětlit, že je na něm snad většinu dne tak živo? Kromě vlastního půvabu a zajímavé sochařské výzdoby nabízí i zajímavé pohledy na Vltavu a její okolí.

  Kdysi dávno zde k přechodu přes řeku sloužily svázané klády, tzv. prahy. V 10. století se prameny již zmiňují o mostě dřevěném, ale jelikož ho ohrožovala každá větší voda, nechal Vladislav II. postavit kamenný most – Juditin, který zde stál až do roku 1342, než ho zničila povodeň. Dříve prý na Juditině mostě bývala i hlava Bradáče, která se nyní nachází ve staroměstské nábřežní zdi, a sloužila jako vodočet. A tak vyvstala potřeba stavby nového mostu.

  Základní kámen byl položen 9. července 1357, v době nejpříhodnější hvězdné konstelace, jelikož Karel IV. nechtěl nic ponechat náhodě a poradil se s astrology. Že by odtud pocházela jeho magičnost? Most stavěl Petr Parléř a postavil ho o něco výše, než stával Juditin most. Dříve most nesl názvy jako Pražský či Kamenný, dnes se jmenuje po svém zakladateli, císaři Karlu IV. Stojí na 16 pilířích, na šířku má necelých 10 metrů a na délku měří 516 metrů. Je postaven z pískovcových kvádrů, ale traduje se, že do malty se přidávala vejce, syrová či vařená z Velvar, nebo také tvaroh a syrečky z Unhoště či víno. Do roku 1841 byl jedinou spojnicí mezi pravým a levým břehem, dokud nebyl postaven řetězový most stávající v místě dnešního mostu Legií. Dnes se po Karlově mostě prochází jen pěší.

  Most zdobí třicet sousoší, přesto zde dříve stával prostý kříž. Sochy sem přibyly během baroka, nejstarší socha sv. Jana Nepomuckého pochází z roku 1683, nejmladší sousoší sv. Cyrila a Metoděje se datuje do třicátých let 20. století. Zřejmě nejhodnotnější je sousoší sv. Luitgardy od Matyáše Bernarda Brauna. Mnoho soch pochází také z rukou otce a synů Brokofových, kdy nejvíce pozornosti je soustředěno na jejich sousoší sv. Jana z Mathy, Felixe z Valois a Ivana s typickou postavou Turka, který střeží zajaté křesťany. Sochy většinou představují cenná barokní díla, bývají tak nahrazovány kopiemi a originály lze spatřit v Lapidáriu Národního muzea na pražském výstavišti či v Gorlici na Vyšehradě. Zajímá-li vás, které sochy můžete vidět na Karlově mostě či další podrobnější informace, podívejte se sem.

 • Staroměstská mostecká věž

  Touto branou vstoupíte na Karlův most ze Starého Města. Jedná se o nejkrásnější středověkou stavbu tohoto druhu v Evropě. Dokončena byla okolo roku 1380. Kromě obranné funkce plnila i funkci reprezentační, o čemž nás přesvědčuje plastická výzdoba. Výzdoba věže symbolicky oslavuje vládu rodu Lucemburků. Zobrazeni jsou jak stavitelé věží – Karel IV. a Václav IV., tak i někteří světci – sv. Vojtěch, sv. Zikmund, sv. Vít. V horní části věže se v roce 1621 dalo spatřit dvanáct vystavených hlav některých vůdců stavovského povstání, kteří byli popraveni na Staroměstském náměstí. V rámci sochařské výzdoby najdete na východním průčelí sochu lva požírajícího kýtu či orla požírajícího zajíce. Na západní straně je vyobrazen boj orla s gryfem (bájný pták mající hlavu, krk a křídla orla, ale končetiny a ocas lva) a lva s hadem. V úrovni prvního patra najdete sochu patrona mostu – sv. Víta a po jeho straně najdete Karla IV. a Václava IV. Do věže vede 138 schodů. V prvním patře dříve zřejmě bývala strážnice a druhé patro sloužilo jako vězení pro dlužníky. Více informací tady.

 • Malostranská mostecká brána

  Levý břeh Vltavy střeží dvě věže. Nižší z nich, také se jí říká Juditina, pochází z 12. století a má románské základy a dříve byla součástí opevnění Juditina mostu. Začátkem 15. století zde bývala věznice pro nejtěžší provinilce, od konce 16. století sloužila jako celní úřad.Vyšší z věží vznikla v polovině 15. století za vlády Jiřího z Poděbrad a sloužila především jako hláska či skladiště. Svou koncepcí navazuje na Staroměstskou mosteckou věž. Bližší informace zde.

 • Křižovnické náměstí

  Nevelké prostranství se nachází před Karlovým mostem. Na severní straně uvidíte areál kláštera křižovníků s červenou hvězdou s krásným barokním kostelem sv. Františka Serafínského a na východní straně barokní průčelí Klementina s kostelem sv. Salvátora. Uprostřed náměstí se nachází bronzová socha Karla IV.

  Kostel sv. Františka Serafínského neboli Františka z Assisi

  Kolem roku 1252 se řád křižovníků s červenou hvězdou usadil poblíž Juditina mostu na staroměstském břehu. Tento řád jako jediný založila v českých zemích sv. Anežka Česká. Postavili si zde klášter se špitálem a malým kostelíkem, který byl zasvěcen sv. Duchu. Poloha jejich sídla byla výhodná, z čehož jim kromě přínosu plynuly i jisté povinnosti, jako starat se o blízký most, vybírat clo a mýtné. V 17. století, v době velkého vzestupu řádu, kdy řádoví velmistři se stali zároveň arcibiskupy, došlo k přestavbě starých budov kláštera. Nad kostelíkem, který byl upraven jako jeskynní kaple s krápníkovou výzdobou, vznikl nový barokní chrám. Dílo navrhl Jean Baptiste Mathey a inspiroval se italskými vlivy. Interiéru vévodí překrásná freska Posledního soudu v klenbě chrámové kopule od Václava Vavřince Reinera. Často se zde konají varhanní koncerty.

  Pomník Karla IV.

  Novogotický pomník našeho nejvýznamnějšího českého panovníka, který má zásluhu na rozvoji a povznesení Prahy, stojí v nároží Křižovnického náměstí. Vznikl v roce 1848 jako upomínka pětistého výročí založení Karlovy univerzity a byl vyroben ze železa a bronzu. Socha Karla IV. drží v jedné ruce zakládací listinu pražské univerzity s pečetí a druhou rukou se opírá o meč. Podstavec ve tvaru hranolu zdobí alegorie čtyř fakult a nad nimi stojí čtyři významné osobnosti: Arnošt z Pardubic, Jan Očko z Vlašimi, Matyáš z Arrasu a Beneš Krabice z Weitmile.
 • Autor článku a fotografií: Tereza Jirásková