Zámek Hrádek u Nechanic

  • Zámek Hrádek u Nechanic je zámek v neogotickém stylu v obci Hrádek, okres Hradec Králové. Byl postaven mezi lety 1830 - 1854 jako reprezentativní sídlo hrabat z Harrachu. Stavební styl zámku byl ovlivněn anglickou tudorskou gotikou. Nejen ze zámku, ale i ze zámeckého parku, je cítit inspirace Anglií, v době výstavby nejsilnější evropskou mocností. Je jednou z nejmladších stavebních památek u nás a nemá tedy zas tak dlouhou historii. Rod Harrachů zámek vlastnil do roku 1945, poté byl na základě Benešových dekretů zestátněn. Otevřen veřejnosti byl pak 1953. Národní kulturní památkou se stal roku 2001.

    Zámek má nádherný interiér, který je tvořen jak dobovým nábytkem, tak starožitným nábytkem dovezeným ze skutečně starých šlechtických sídel (např. z Itálie či Rakouska). Zámek má skutečně bohatý interiér, který musím doporučit k návštěvě. V rámci dvou okruhů (kratší 2. trasa a delší 1. trasa) navštívíte Rytířský sál hned na začátku trasy, ve kterém pán vítal své hosty, dále navštívíte snad nejnazdobenější sál celého zámku, Zlatý sál, který dostal název podle zlatých tapet na stěnách. Projdete též interiéry jídelny a panských apartmánů. V pokoji pána, hraběte Arnošta Kryštofa z Harrachu (zakladatele zámku), můžete spatřit podivné křeslo, které při poloze vleže vypadá jako rakev a prý se z této polohy bez pomoci nedostanete. V tomto křesle byl pak také zakladatel zámku nalezen mrtev. Dodnes se k tomuto kusu nabídku váže legenda, která říká, že vždy ve výročí pánovi smrti jeho duch prochází zámeckými chodbami a usedá do křesla. Zajímavý je též soubor obrazů anatomických anomálií z 18. století neznámého autora, který tvoří 12 obrazů zohyzděných obličejů.

    Na zámku se pravidelně koná řada kulturních událostí, nejen zámecké Vánoce či Velikonoce, ale i vánoční adventní koncerty či festival klasické a romantické hudby. Kalendář kulturních akcí najdete zde a je pravidelně aktualizován.

    K zámku patří též zámecký park, který je skvělým místem pro procházky. Do parku se dostanete zdarma. Součástí je též golfové hřiště. Veškeré informace o otevírací době zámku a vstupném najdete zde.
    Autor článku a fotografí: M. Kučerová