Břevnovský klášter

 • Břevnovský klášter v pražské městské čtvrti Břevnov je nejstarším mužským klášterem u nás. Společně se zdejším kostelem sv. Markéty a Markétskou zahradou je považován za kulturní památku.

  Břevnovský klášter patří řádu benediktinů, kteří se řídí pravidly, které pro ně v 6. století sepsal v Itálii sv. Benedikt. Jejich tradičním heslem je „modli se a pracuj“. Klášter byl založen na konci 10. století pražským biskupem, později svatořečeným, sv. Vojtěchem a knížetem Boleslavem II. Byl to vůbec první mužský klášter na českém území. Později bylo přistaveno několik kostelů. Za husitských válek klášter utrpěl velké škody a obnova kláštera pak začala až po Třicetileté válce. Na této přestavbě se podíleli významní umělci a stavitelé 18. století, jako byli bratři Dientzenhoferovi nebo Petr Brandl. Touto přestavbou pak vznikl umělecky cenný komplex, který můžeme obdivovat dodnes. Znovu klášter chátral ve 20. století v dobách vlády komunismu. Zdejší opat Opasek byl nespravedlivě odsouzen a vězněn a komplex chátral. Obnovit klášter se znovu podařilo roku 1993, kdy byl zdejšímu opatství udělen čestný titul „arciopatství“.

  Zdejší komplex je tvořen barokními budovami kláštera, chrámem sv. Markéty a přilehlými budovami. Z doby přestavby v 18. století zde zůstaly dochované sochy sv. Benedikta nad vstupní branou a socha sv. Jana Nepomuckého. V chrámu sv. Markéty se nachází pozlacená dřevěná socha patronky kláštera, sv. Markéty a také obrazy Petra Brandla s tématy smrti sv. Václava nebo setkání sv. Vojtěcha s knížetem Boleslavem II. Pod chrámem byly nalezeny pozůstatky krypty původní románské baziliky z 11. století.

  Součástí kláštera je také zdejší pivovar se jménem Břevnovský klášterní pivovar sv. Vojtěcha. Pivovarnictví je historicky úzce spjato s historií kláštera, jeho existenci dokládají listiny ze 13. století. Výstavba nového pivovaru proběhla roku 1720. Pivovar sídlí v areálu dřívějších stájí. Vyrábí se zde světlý ležák a různé speciální druhy piva, které se prodávají pod značkou Břevnovský Benedict. Na fortně kláštera si lahvové pivo této značky můžete zakoupit.

  Rozhodně nelze zapomenout na Markétskou zahradu, což je barokní zahrada v areálu Břevnovského kláštera, která je skvělým místem pro urovnání myšlenek, odpočinek či pěknou procházku. Nachází se v ní oranžérie, sad a dva rybníky z 18. století. V dolní části se nachází několik budov jako barokní pavilon Vojtěška s pramenem potoka Brusnice nebo gotická křížová klenba, která je pozůstatkem tehdejšího gotického kláštera.

  Na břevnovském hřbitově je pohřbena řada známých osobností jako Jan Patočka nebo Karel Kryl.

  V rámci placené prohlídky můžete spatřit barokní baziliku sv. Markéty, románskou kryptu z 11. století a barokní prelaturu s Tereziánským sálem. Prohlídková trasa trvá přibližně 90 minut. Další bližší informace k prohlídkám areálu a ke zdejšímu pivovaru najdete zde.

  Autor článku a fotografií: M. Kučerová